Onderzoek HU: 1 op de 5 hbo-studenten komt moeilijk rond

Onderzoek van het HU-lectoraat Schulden en Incasso laat zien dat 1 op de 5 hbo-studenten moeite heeft om rond te komen. 21% van de hbo-studenten komt (heel) moeilijk rond en 43% heeft te maken met achterstanden of kan geen geld meer opnemen. Studenten vinden dat hogescholen een taak hebben in het ondersteunen bij geldzorgen. Er is nu vaak te weinig aandacht voor deze geldzorgen en de invloed die dit heeft op de studieprestaties. 

Het onderzoek naar de financiële problematiek onder hbo-studenten is vandaag gepubliceerd door het lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht. Ruim 4.900 studenten van vijf verschillende hogescholen zijn ondervraagd. Een van de belangrijkste uitkomsten is dat studenten vinden dat er te weinig aandacht is voor geldzorgen onder studenten, en voor de invloed die dit heeft op de studieprestaties. Het signaleren en bespreken van geldzorgen door hbo-medewerkers wordt gemist.

Ondersteuning van studenten

64% van de studenten vindt het een taak van de hogescholen om te helpen als er geldzorgen zijn. Hoewel de hogescholen in dit onderzoek aandacht hebben voor financiële problematiek, is dit vaak reactief. Studenten met financiële problemen geven aan juist een proactieve houding te wensen. Ook blijft een groot deel van de financiële zorgen onopgemerkt.

De formele begeleidingsstructuur van hogescholen lijkt sterk op elkaar. Op elke hogeschool is er sprake van een eerste lijn van medewerkers (studieloopbaanbegeleiders en docenten) die studenten dagelijks zien en spreken, en een tweede lijn. De eerste lijn zou financiële zorgen in een vroegtijdig stadium kunnen oppikken, maar financiële problemen worden daar slechts sporadisch door hen gesignaleerd. Medewerkers geven zelf als redenen daarvoor aan: tijdgebrek (de tijd die studieloopbaanbegeleiders hebben is vaak beperkt tot enkele uren per jaar per student), vraagverlegenheid rond en onvoldoende kennis over financiële problematiek, en onbekendheid met de mogelijkheden om deze problematiek adequaat (intern) door te verwijzen. Ook vindt niet iedere hbo-medewerker dat het bij hun taak behoort om financiële problemen te signaleren en bespreekbaar te maken.

Signalen

Gezien de grote impact die geldzorgen hebben op de studenten, is het belangrijk dat geldzorgen en financiële problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en aangepakt. Hbo-medewerkers hebben hierin volgens het lectoraat Schulden en Incasso wel degelijk een signalerende en doorverwijzende rol. Het lectoraat wil hbo-medewerkers daarom gaan ondersteunen bij het herkennen en bespreken van signalen van financiële zorgen onder studenten. Vanaf 1 maart 2019 biedt het lectoraat daarom de workshop 'Geldzorgen signaleren en bespreken' aan.

Magazine

Daarnaast verschijnt 18 februari het gratis magazine Studeren zonder financiële zorgen. Het magazine bevat de resultaten van het onderzoek, interviews met studenten in geldzorgen en praktische tips en handvatten om geldzorgen te signaleren en te bespreken. Dit magazine wordt verspreid binnen alle hogescholen. Het magazine is vanaf 18 februari ook online te bekijken. Bent u medewerker op het hbo en wilt u graag een aantal magazines ontvangen, neem dan contact met ons op. Het magazine is vanaf 18 februari in pakketten van 25 exemplaren op te vragen via schuldpreventie@hu.nl.

Meer informatie over het onderzoek en de workshops vindt u op onze speciale themapagina.

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deel dit artikel