Nieuw HU-onderzoek in de strijd tegen laaggecijferdheid

Wie laaggecijferd is, heeft moeite hebben met situaties in hun dagelijks leven waarin getallen, maten en verbanden een rol spelen. Net als laaggeletterdheid heeft laaggecijferdheid grote invloed op iemands dagelijks leven. Medio januari start Hogeschool Utrecht een nieuw Erasmus+ project met als doel laaggecijferdheid onder volwassenen te helpen terugdringen. 

Laaggeletterheid is langzamerhand een bekend begrip. Achtereenvolgende kabinetten ondernamen diverse acties voor dit maatschappelijke probleem, waaronder de oprichting van Stichting Lezen en Schrijven. Dat laaggecijferdheid een net zo grote groep volwassenen dagelijks in de problemen brengt, is nog veel minder bekend. 

Veel meer dan alleen rekenen

“Voor mij betekent gecijferdheid vooral dat mensen zonder angst leren omgaan met de overstelpende hoeveelheid aan numerieke informatie”, stelt docent en onderzoeker Kees Hoogland van het lectoraat Wiskundig en analytisch vermogen van professionals, behorend bij het Kenniscentrum Leren en innoveren van Hogeschool Utrecht. “Gecijferdheid is het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarover burgers dienen te beschikken om in de huidige - met getallen en data doordesemde - maatschappij goed te kunnen functioneren. Dat gaat veel verder dan bijvoorbeeld rekenen, dat op school nog steeds gericht is op de uitkomsten van sommetjes.” 

Laaggecijferden kunnen echt in de problemen komen. Kees Hoogland: ”Ik ken iemand die bij een webshop in één uur meer kocht dan hij in tien jaar kon afbetalen. Hij snapte daar niks van. Een ander kreeg te veel medicatie binnen omdat de instructie ‘3x daags 15 milliliter’ voor hem niet duidelijk was. Een ander betaalt alleen met biljetten van 20 of 50 euro omdat het afpassen van preciezere bedragen met biljetten en munten te veel stress geeft.” 

Nieuw Erasmus+-project

Hogeschool Utrecht is al jaren actief rondom het thema laaggecijferdheid en bouwde een uitgebreid internationaal netwerk op. Medio januari start een nieuw Erasmus+ project waarvan Kees Hoogland de projectleider is: Common European Numeracy Framework. In het project wordt samengewerkt met partners uit Ierland, Spanje en Oostenrijk.Het doel van het project is het ontwikkelen van een breed gedragen en goed onderbouwd raamwerk, dat voor nationale, regionale en lokale initiatieven als basis kan dienen om laaggecijferdheid bij volwassenen te bestrijden. “Dit is een belangrijke strategische component van deze exercitie. We moeten duidelijk maken dat effectieve bestrijding meer omvat dan weer terugkeren naar sommetjes uit de basisschool. Zelfvertrouwen krijgen en het kritisch leren interpreteren van de kwantitatieve informatie die in allerlei vormen op je afkomt als hedendaagse burger, daar gaat het om”, aldus Kees Hoogland. Ook worden er concrete nascholingscursussen voor trainers binnen de volwasseneneducatie ontwikkeld. 

 

Kick-off

Op woensdag 16 januari van 16.00 tot 17.00 vindt de officiële kick-off van het project plaats. Wilt u meer weten over het project en de kennismaken met de partners? U bent van harte welkom op de Padualaan 99, zaal 1.232 (Concept Space). Wilt u aanwezig zijn bij de kick-off? Laat het even weten aan projectleider Kees Hoogland (kees.hoogland@hu.nl, 06 3410 1701). Bij hem kunt u ook terecht voor (pers)vragen over het project.

 

Deel dit artikel