Koen van Turnhout lector Human Experience & Media Design

Koen van Turnhout is per 1 september 2019 aangesteld als lector bij het lectoraat Human Experience & Media Design. Het lectoraat houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van interactieve, datagedreven communicatie. Hoe zorgen we dat gebruikers van digitale media de vruchten plukken van de mogelijkheden die data bieden?

We leven in een wereld waarin met behulp van data keuzes gemaakt worden over allerlei producten, zoals premies die een gebruiker betaalt bij verzekeringen, het interface-design van een app, of hoe een navigatiesysteem de bestuurder van een auto adviseert. Data beïnvloeden en veranderen de beslissingen van organisaties én individuen. Het lectoraat Human Experience & Media Design van Hogeschool Utrecht (HU) onderzoekt hoe de interactie tussen gebruikers en technologieën werkt en welke rol data daarin kunnen spelen. Dat is een belangrijk thema voor iedereen die technologie ontwikkelt en dien¬sten maakt, en voor iedereen die interfaces ontwerpt tussen mensen en datastromen. 

Menselijke ervaring voorop

“Er komen steeds meer data beschikbaar voor bedrijven”, zegt Koen van Turnhout. “Professionals willen er iets mee, maar weten vaak niet precies wat, omdat ze geen dataspecialisten in huis hebben. Wij willen hen als lectoraat ondersteunen met kennis. Ik zie drie belangrijke thema’s voor ons lectoraat: wat kun je als bedrijf met data betekenen voor eindgebruikers? Hoe kun je als mediaprofessional iets leren van de data die apps en sites genereren? En hoe communiceer je de intelligentie van het systeem naar de gebruikers, bijvoorbeeld met virtuele karakters? De menselijke ervaring staat daarbij voor ons voorop.” 

Koen van Turnhout

Eerder werkte Koen van Turnhout (1975) als hoofddocent en onderzoeker bij de Informatica en Communicatie Academie (ICA) en bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Hij begon zijn loopbaan als eerstegraadsdocent natuurkunde, rondde aan de Technische Universiteit Eindhoven het post-graduate-programma User System Interaction (USI) af en promoveerde op een onderzoek naar spraakinteractie in sociale context. Op de HAN ontwikkelde Koen van Turnhout een nieuwe aanpak om de onderzoeksleerlijn te ondersteunen, met de ‘Methodenkaart Praktijkonderzoek’ en de kaartenset ‘CMD-Methods Pack’. De Methodenkaart bevat verschillende onderzoeksstrategieën, terwijl de kaartenset studenten Communication & Multimedia Design helpt om de juiste onderzoeksmethode te kiezen. De Methodenkaart wordt inmiddels door vele hogescholen gebruikt. Uitgangspunt van de kaart is dat onderzoek altijd in dienst staat van de praktijk, en dat onderzoek vanuit meerdere disciplines en invalshoeken kan bijdragen aan een beroepsproduct. Naast zijn werk als lector blijft Koen van Turnhout voorzitter van de Design Science Research Group (DSRG). Dit is een community of practice rondom ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek in de sociale wetenschappen: onderzoek met als doel het ontwikkelen van actiegerichte kennis voor het verbeteren van sociale systemen. Ook is hij mede-ontwikkelaar van de leergang Actie- en Ontwerpgericht onderzoek, die in september van start gaat. 

Het lectoraat Human Experience & Media Design (HEMD) (voorheen Crossmedia Business) valt onder het Kenniscentrum Digital Business & Media van de HU.

Tekst: Mariek Hilhorst

Deel dit artikel