Interventie helpt zorgverleners beter communiceren met mensen met afasie

Van de mogelijke gevolgen van een beroerte is afasie één van de meest ingrijpende. Iemand met afasie kan niet meer zeggen wat hij bedoelt en heeft vaak moeite met het begrijpen van taal. Het Lectoraat Logopedie ontwikkelde een scholing voor zorgverleners én voor naasten, die hen helpt de consequenties van communicatieproblemen zoveel mogelijk te beperken. De interventie heet ‘CommuniCare’. 

De scholing van CommuniCare helpt zorgprofessionals om communicatie met mensen met afasie nog beter te faciliteren. De interventie bestaat uit vijf onderdelen: basiskennis, algemeen bruikbare basistechnieken, hulpmiddelen voor communicatie, een methode voor het ontwikkelen van meer hulpmiddelen en handvatten voor de organisatorische inbedding in zorginstellingen. Komend jaar wordt de interventie geïmplementeerd in vijf zorginstellingen in Nederland en België. Daarnaast gaan de onderzoekers ook in gesprek met de zorginstellingen, om ervoor te zorgen dat de aangepaste communicatie onder de aandacht blijft. 

CommuniCare voor naasten

Naasten van mensen die getroffen worden door hersenletsel zijn vaak een belangrijke schakel in de revalidatie: zij geven informatie, ondersteunen de persoon met afasie en houden het thuisfront draaiende. Naasten hebben ook ondersteuning nodig om met de veranderde situatie om te gaan. De afasie verstoort de communicatie met degene die zij ondersteunen, wat emotionele en psychische gevolgen met zich meebrengt. Naasten van mensen met afasie ervaren vaker stress en raken vaker sociaal geïsoleerd dan de naasten van mensen die een beroerte hebben gehad, maar daar geen afasie aan hebben overgehouden. Voor naasten heeft het Lectoraat Logopedie een e-learning module met informatievideo’s ontwikkeld, die hen basiskennis en algemeen bruikbare communicatietechnieken bieden. 

Communicare is tot stand gekomen in samenwerking met zorgprofessionals, mensen met afasie en hun naasten. Op die manier werd een interventie ontwikkeld die aansluit bij hun wensen en behoeften. Het onderzoek werd gefinancierd door subsidieverstrekker SIA-RAAK. 

 
 

Deel dit artikel