Ilya Zitter aangesteld als lector Leeromgevingen in het beroepsonderwijs

Ilya Zitter is per 1 november aangesteld als Lector Leeromgevingen in het beroepsonderwijs bij het lectoraat Beroepsonderwijs van Hogeschool Utrecht. “Mijn focus ligt op wat voor omgevingen we als beroepsonderwijs samen met de buitenwereld kunnen ontwerpen en inrichten om leerprocessen van professionals uit te lokken.” Goed opgeleide professionals zijn hard nodig in de huidige maatschappij, waarin zoveel complexe vraagstukken spelen.

Ilya Zitter

Het lectoraat Beroepsonderwijs hoort bij het Kenniscentrum Leren en Innoveren (LENI) van Hogeschool Utrecht. Bij LENI staat de vraag centraal: Op welke wijze kunnen professionals omgaan met complexiteit en dynamiek in beroepspraktijken en richting geven aan hun handelen en ontwikkeling? “Bij ons lectoraat kijken we vooral hoe het beroepsonderwijs, zowel mbo als hbo, hierbij kan helpen”, vertelt Ilya Zitter.

Wat wil je bereiken als lector?

“Positieve gezondheid als nieuwe kijk op gezondheidszorg, de energietransitie, het lerarentekort: de maatschappij staat voor veel complexe vraagstukken waarvoor wendbare professionals nodig zijn en beroepsonderwijs dat hier wendbaar op kan inspelen. Om wat voor beroepsonderwijs gaat het dan? Hoe kunnen we als beroepsonderwijs in co-creatie met ons regionale werkveld de toekomst het hoofd bieden? De kennisontwikkeling over beroepsonderwijs, mbo en hbo, is onderbelicht, zeker wanneer het gaat over het ontwikkelen van ‘future proof’ leeromgevingen. Als lector Leeromgevingen in het beroepsonderwijs wil ik de kennisontwikkeling met de bijbehorende kennisinfrastructuur rond dit thema verder uitbouwen, nieuw elan geven en extra kracht bijzetten.”

Wat is jouw belangrijkste drijfveer?

“Mijn belangrijkste drijfveer is het aanboren van al het leerpotentieel in onze samenleving. Ik leg graag verbindingen tussen verschillende werelden en wil graag een katalysator zijn voor het ontstaan van nieuwe tussenpraktijken. Ik zou het heel mooi vinden als we leeromgevingen kunnen creëren waarin studenten, professionals, opleiders, onderzoekers en burgers samen leren en samen innoveren. Leeromgevingen waar samenwerken over de grenzen van opleidingsniveaus (mbo, Associate degree, bachelor en master) heel gewoon is. Waar ervaren praktijkmensen zijn om van te leren en waarbij diezelfde praktijkmensen ook zichzelf een leven lang blijven ontwikkelen. Waar docenten toekomstgericht onderwijs ontwikkelen, daarvan leren en deze expertise weer delen met collega's. Waar onderzoekers participatief onderzoek doen. En waar burgers welkom zijn vanuit hun ervaringsdeskundigheid. Dit is wat mij betreft een lonkend perspectief waar we samen naar toe kunnen ontwikkelen.”

Mooi voorbeeld

Het lectoraat Beroepsonderwijs van de HU heeft al diverse concrete projecten waarin aan leeromgevingen in co-creatie met het bedrijfsleven wordt gewerkt. Zo is Ilya Zitter betrokken bij ‘Hybride lerend systeem water’, een project waarin onderwijs en bedrijfsleven samen vakmensen wil opleiden voor de watersector, zoals waterleidingbedrijven en waterschappen. Het project kreeg een subsidie van OCW, dat de sector van groot belang noemt voor de energietransitie die Nederland moet doormaken. “Een mooi voorbeeld van wat het verbinden van leeromgevingen tot een lerend systeem kan betekenen voor de maatschappij.”

Samenwerken aan een missie

Ilya Zitter is de tweede lector van het lectoraat, naast eerste lector Beroepsonderwijs Elly de Bruijn. Zitter was er al werkzaam als hogeschoolhoofddocent en deed er veel expertise op in het vormgeven van leeromgevingen op de grens van school en werk. Zij is er coördinator van de onderzoekswerkplaats rond het thema Ontwerpen beroepsonderwijs. Daarnaast werk Ilya Zitter aan de professionalisering van hbo-docenten aan de HU. “Ik kijk ernaar uit om in mijn nieuwe rol van lector - samen met eerste lector Elly de Bruijn en andere collega’s - te werken aan de missie van ons kenniscentrum: ‘het bieden van mogelijkheden voor professionals om zelfbewust om te gaan met complexiteit en dynamiek in beroepspraktijken.'"

Deel dit artikel