HU-onderzoek onderbouwing voor nieuw advies SER aan regering

De Sociaal Economische Raad (SER) maakt zich zorgen over het middelbaar beroepsonderwijs. De ontwikkelingen in het bedrijfsleven gaan zo snel dat de opleidingen flexibeler moeten worden dan ze nu zijn, stelt de SER in een onlangs gepubliceerd advies aan de regering. Dit advies is mede onderbouwd met kennis die is ontwikkeld vanuit het Lectoraat Beroepsonderwijs, Kenniscentrum Leren en Innoveren van Hogeschool Utrecht.

Mbo-studenten moeten een breed palet aan beroepsgerichte kennis, competenties en ervaring ontwikkelen. Dit is nodig om succesvol te kunnen blijven in een steeds flexibelere arbeidsmarkt, aldus de SER. Een combinatie van werken en leren is daar zeer geschikt voor en werkt enorm motiverend, maar nog niet alle mbo-studenten profiteren daar optimaal van. Vooral voor mbo-studenten die een beroepsopleidende leerweg (bol) volgen – en doorgaans de meeste tijd naar school gaan en minder tijd op een werkplek zijn – is verdere onderwijsontwikkeling wenselijk, stelt de SER: “Werken, leren en innoveren zijn op regionaal en sectoraal niveau steeds meer met elkaar verbonden doordat bedrijfsleven, opleidingsinstellingen en overheden meer samenwerken om beter in te kunnen spelen op veranderende regionale en sectorale omstandigheden. Regionale en sectorale partners spelen hier al op in via (...) meer praktijkgerichte (hybride) leervormen.” De SER adviseert om deze innovatieve, hybride leervormen te stimuleren, waarbij het streven is om het beroepsonderwijs zo te (her)ontwerpen dat ‘schoolse’ leervormen meer worden verweven met vormen van leren in de beroepspraktijk.

Hybride Alliantie

Deze aanbeveling wordt onderbouwd met kennis die is ontwikkeld vanuit het Lectoraat Beroepsonderwijs (Kenniscentrum Leren en Innoveren) van Hogeschool Utrecht, in samenwerking met de Hybride Alliantie. Dit samenwerkingsverband bestaat naast het Lectoraat Beroepsonderwijs uit de volgende partners: Middelbare Horeca School (MHS, Koning Willem I College), TechniekFabriek NS/NedTrain, De Leermeesters, Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) en Kenniscentrum Kwaliteit van Leren van de HAN.

 

Belangrijke succesfactor

“Het palet van hybride leeromgevingen is bont - variërend van een leerwerkbedrijf in de school, via echte opdrachten acquireren uit het werkveld, tot studenten die aan het werk gaan in een bedrijf als ‘collega in opleiding’”, aldus de SER. Om meer inzicht te krijgen in deze variatie wordt er in het Lectoraat Beroepsonderwijs o.a. promotieonderzoek uitgevoerd naar een typologie van dit soort leeromgevingen. De SER stelt in haar advies verder dat de professionalisering van docenten en praktijkopleiders een belangrijke succesfactor is bij het realiseren van hybride leeromgevingen. De HU draagt bij aan deze professionalisering met bijvoorbeeld de Masteropleiding Expertdocent Beroepsonderwijs, die samen met Windesheim is ontwikkeld. Het is de eerste educatieve masteropleiding in Nederland die zich specifiek richt op docenten van beroepsgerichte vakken in het (v)mbo en hbo. Inzichten uit het  programma van het Lectoraat Beroepsonderwijs worden direct toegepast in deze master.

Download hier het SER advies Toekomstgericht beroepsonderwijs - Deel 2: Voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs

Vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Neem contact op met dr. Ilya Zitter, hogeschoolhoofddocent Lectoraat Beroepsonderwijs (Kenniscentrum Leren en Innoveren). 

Deel dit artikel