HU-lectoraat ontwikkelt pre-promotietraject voor mbo-docenten

Een pre-promotietraject, speciaal voor docenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) met promotieambities. Dat ontwikkelde het Lectoraat Beroepsonderwijs (Kenniscentrum Leren en Innoveren) van Hogeschool Utrecht, in samenwerking met de Open Universiteit, ecbo (expertisecentrum beroepsonderwijs) en Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO). Na een succesvolle eerste ronde start nu een tweede ronde van het pre-promotietraject voor mbo-docenten.

Het ministerie van OCW stimuleert promotieonderzoek door docenten. Hiermee wordt de onderzoekscultuur in het beroepsonderwijs bevorderd en tegelijkertijd wordt er gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Het Lectoraat Beroepsonderwijs heeft met verschillende samenwerkingspartners pre-promotietrajecten opgezet en uitgevoerd, binnen en buiten de HU-organisatie. In de pre-promotietrajecten kunnen hbo- en mbo-docenten zich oriënteren, wordt inhoudelijke ondersteuning geboden en de stap gezet naar verwerven van het benodigde budget (bijvoorbeeld een promotiebeurs).

HBO-onderwijs

Binnen de HU en het Kenniscentrum Leren en Innoveren zijn deze trajecten bijvoorbeeld gericht op hbo-docenten die promotieonderzoek ambiëren naar het eigen hbo-onderwijs in de verschillende domeinen, zoals Gezondheidszorg, Maatschappij & Recht, Techniek, etc).

Kwaliteitsimpuls

Het Lectoraat Beroepsonderwijs geeft aan: "Als we kennis willen ontwikkelen waar docenten (mbo en hbo) iets mee kunnen in de praktijk, dan is het van belang om die kennis ook te ontwikkelen door en voor de sector zelf. Dit is een kwaliteitsimpuls, zowel doordat de onderzoekscultuur verder kan groeien en doordat er kennis wordt ontwikkeld om de kwaliteit van het beroepsonderwijs te kunnen verbeteren".

Meer informatie

Wil je alles weten over pre-promotietraject specifiek voor mbo-docenten? Download dan de flyer.

Foto @BVMBO: Presentaties onderzoeksideeën eerste ronde pre-promotietraject

Deel dit artikel