Hogeschool Utrecht wint Branco van Dantzigprijs voor ENGAGE

Ingrid Singer, Inge Klatte en Ellen Gerrits (HU lectoraat logopedie) hebben de Branco van Dantzigprijs 2019 ontvangen voor ENGAGE. Deze tool helpt ouders het gesprek over de hulpvraag van hun jonge kind aan te gaan en vervolgens samen met de logopedist de behandeldoelen voor hun kind op te stellen en te evalueren.

Hogeschool Utrecht wint Branco van Dantzigprijs

De Branco van Dantzigprijs is een tweejaarlijkse onderscheiding voor een uitzonderlijk verdienstelijke bijdrage in de logopedie De jury gaf aan dat ENGAGE bijdraagt aan gezamenlijke besluitvorming met ouders van jonge kinderen met TOS. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens het congres van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Communicatieve redzaamheid

Logopedisten werken bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vaak aan de taalvaardigheid van het kind om de communicatieve redzaamheid te verbeteren. ENGAGE is ontwikkeld om die communicatieve redzaamheid samen met ouders in kaart te brengen. Het bestaat onder meer uit kaartjes waarmee de logopedist met de ouders van een kind met TOS (2-8 jaar) (mis)communicatie in dagelijkse situaties kan bespreken.

Samen met ouders beslissen over therapiedoelen

ENGAGE is een hulpmiddel voor het gesprek met ouders over de hulpvraag van het kind en gezamenlijke besluitvorming over doelstellingen in therapie die gericht zijn op participatie en communicatieve redzaamheid. Therapie sluit hierdoor beter aan bij de individuele wensen en behoeften van ouders en kind. De opgestelde doelstellingen zijn vaak begrijpelijker voor ouders, omdat ze samen zijn geformuleerd. Logopedisten die ENGAGE in een pilotstudie hebben gebruikt, ervaren dat dit bijdraagt aan de ouderbetrokkenheid. Een artikel hierover is te lezen in het septembernummer van Tijdschrift voor Logopedie (Klatte, Luijten, Singer & Gerrits, 2019).

Co-Design

ENGAGE is ontwikkeld door het HU-lectoraat Logopedie - Participatie door Communicatie en het HU-lectoraat Co-Design, samen met logopedisten en ouders. Door de eindgebruikers bij de ontwikkeling van het instrument te betrekken, wilden de onderzoekers de praktische bruikbaarheid optimaliseren. Hierbij is ook expliciet rekening gehouden met het gebruik van de tool bij ouders die het Nederlands minder goed beheersen. In totaal hebben 135 professionals (waaronder ruim 100 logopedisten), 141 ouders van een kind met TOS, vijf jongvolwassenen met TOS en tien Logopedie- en Co-Designstudenten meegewerkt aan de ontwikkeling van ENGAGE. Financiering kwam van FNO, programma Zorg én Perspectief.

Positieve reacties logopedisten

De reacties uit het werkveld zijn enthousiast. Logopedisten die de tool tijdens het onderzoek in hun praktijk hebben toegepast, zeggen in de evaluatie bijvoorbeeld: “We vinden het een prettige manier om samen met ouders naar de communicatieproblemen te kijken”, “Ik merk echt dat het een fijne aanvulling is als evaluatie of anamnesegesprek en dat het ouders aan het nadenken zet” en “Tot nu toe alleen maar positieve ervaringen met de ENGAGE-materialen! Het is zo fijn om mee te werken!” De tool is sinds dit jaar verkrijgbaar bij K2 Publishers.

De prijswinnaars hopen en verwachten dat ENGAGE verder zal bijdragen aan het bevorderen van communicatieve redzaamheid van kinderen met TOS en aan de breed gedragen ambitie om gezamenlijke besluitvorming te implementeren binnen de logopedie.

Deel dit artikel