Hogescholen bundelen kennis schuldhulpverlening in gezamenlijke opleiding

Vier hogescholen en vijf lectoraten beginnen samen een beroepsopleiding schuldhulpverlening. De opleiding moet vanaf het voorjaar 2019 gaan lopen met als standplaats Hogeschool Utrecht (HU). De HU werkt mee met het lectoraat Schulden en Incasso. Lector Nadja Jungmann: “Deze opleiding is de erkenning dat schuldhulpverlening een vak is." 

De beroepsopleiding van 30 EC wordt ontwikkeld door een consortium van drie hogescholen: de Hogeschool van Amsterdam, de Hanzehogeschool en Saxion. De wens om een dergelijk programma aan te bieden was er al langer, vertelt Radboud Dam, programmamanager leven lang leren van de Hogeschool van Amsterdam, die penvoerder is van het project. “Al langere tijd hebben wij de intentie om samen praktijkvraagstukken vanuit deze sector op te pakken, en een regio-overstijgend aanbod te creëren. Ook vanuit de branche zelf is er een duidelijke wens om vakmensen verder te bekwamen in deze lastige problematiek.”

Nieuwste inzichten

De schuldhulpverlening is een complex en interdisciplinair veld waar onder meer psychologische en juridische kennis moeten worden gecombineerd. De insteek van het programma is primair om deelnemers met de nieuwste inzichten uit verschillende velden in aanraking te laten komen. Tamara Madern, lector Schuldpreventie en Vroegsignalering bij de HU: “Het is belangrijk voor het veld dat het innoveert.”

Wisselwerking

De aangesloten lectoraten hebben zich voor langere tijd gecommitteerd aan dit project. Dam: “Zij kunnen de bron van vernieuwing van het onderwijs zijn. Tegelijkertijd leren de lectoraten van de professionals die op deze opleiding afkomen.” Daarnaast hebben de leden van het consortium afgesproken dat de inzichten en het onderzoek die in de samenwerking worden opgedaan, ook hun weg weer kunnen vinden naar de bacheloropleidingen van de verschillende instellingen.

Standplaats Utrecht

De doelstelling van het programma ligt voornamelijk in het verder bekwamen van vakmensen, niet om naar een nieuwe bevoegdheid of een nieuw diploma toe te werken. De HU wordt standplaats van de opleiding. Als blijkt dat er meer interesse is dan de nu beoogde 15 man instroom, dan zijn meerdere locaties mogelijk.

Foto: Betrokkenen bij beroepsopleiding schuldhulpverlening

Deel dit artikel