Edwin Weesie wint de Transeo Academic Awards

HU-onderzoeker en docent Edwin Weesie heeft met zijn promotieonderzoek naar overnamestress bij ondernemers de Transeo Academic Awards 2018 in de wacht gesleept. De awards worden tweejaarlijks uitgereikt door Transeo, de toonaangevende Europese vereniging voor overdracht van het MKB.

Dr. Weesie onderzocht ondernemers die het moeilijk vinden om hun bedrijf te verkopen. Hoewel financiën en marktwerking op het eerste gezicht een rol spelen, ontdekte Weesie dat psychologische barrières mensen beletten een deal te sluiten. "We hebben onderzocht wat barrières ondernemers ervaren, de gerelateerde stress en vooral welke technieken worden gebruikt om de barrières te overwinnen". Ondernemers ervaren 5 barrières: loslaten van vast engagement, angst voor toekomstige leegte, wantrouwen over de planning van opvolging en onderschatting, leiderschap overhandigen en aftreden, en kiezen tussen kinderen als opvolgers. “Tot onze verbazing is de manier waarop ondernemers omgaan met deze barrières overwegend passief. Ze ondernemen geen actie om het probleem op te lossen, maar kiezen ervoor om met de gerelateerde stress om te gaan. Ontkenning, het tonen van emoties, het gebruik van stimulerende middelen, andere dingen doen dan werken aan het overdrachtsproces zijn hier voorbeelden van.”

De juiste richting op sturen

Aan de hand van het onderzoek maakte Edwin Weesie een online vragenlijst om psychische barrières en te meten en de manier waarop ondernemers daarmee omgaan. Weesie: “Beleggers, kopers van bedrijven en adviseurs die actief zijn in het verkoopproces kunnen deze informatie gebruiken om de ondernemers in de juiste richting te sturen."

Transeo Academic Awards

Met de Transeo Adacemic Awards wil Transeo de uitwisseling bevorderen van goede praktijken en informatie op het gebied van overdracht in het MKB tussen deskundigen uit de private, (semi-) publieke en academische sectoren. Om zo de markt voor bedrijfsoverdrachten op zowel lokaal als internationaal niveau te stimuleren.
Op de Europese top van 2018 in Luxemburg namen meer dan 250 experts deel aan het evenement.

 

Deel dit artikel