Consortium gaat werken aan kwaliteit meertalig onderwijs voor nieuwkomers

De komende vier jaar leidt Hogeschool Utrecht een consortium van hogescholen en scholen die inclusief onderwijs aan nieuwkomers willen onderzoeken en ontwikkelen. HU-lector Maaike Hajer: “Samen willen we bijdragen aan de ontwikkeling van onderwijs dat de meertaligheid van kinderen benut en niet als een probleem ziet.”

Onderwijsinstellingen hebben moeite om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden aan leerlingen voor wie het Nederlands niet de enige taal is waarin ze leven en leren. Vooral de overgangen tussen schooltypen (van taalschool naar regulier, van po naar vo, van vo naar mbo, van mbo naar arbeidsmarkt) zijn kwetsbare momenten. “Onderwijs aan nieuwkomers wordt door onderwijsinstellingen nu veelal op een aparte locatie georganiseerd”, stelt Hajer. “Die afzondering werkt misschien tijdelijk als een veilige plek, maar is op den duur niet voldoende. Het ontbreekt aan flexibele doorlopende leerlijnen naar reguliere scholen voor po, vo en mbo.”

Stevige kennisbasis

Lastig is dat er momenteel geen doordachte bekwaamheidseisen zijn voor onderwijs aan nieuwkomers in ‘nieuwkomersvoorzieningen’ - en vervolgens in po en vo. Leraren zijn dan ook in zeer wisselende mate voorbereid op het omgaan met meertaligheid, zeker waar het gaat om nieuwkomers. Hajer: “Er bestaan aanzienlijke regionale verschillen in de benadering van deze problematiek, maar expertise wordt niet landelijk opgebouwd.” Het consortium dat zij gaat leiden, wil hier verandering in brengen. “De deelnemende instellingen gaan de huidige onderwijspraktijk analyseren en alternatieven ontwikkelen en testen. Zo komen we tot een stevige kennisbasis én een onderzoeksagenda voor het verder ontwikkelen van een inclusieve pedagogisch-didactische benadering.” De bevindingen van het consortium zullen intussen breed worden gedeeld, onder andere via bijeenkomsten en een website.

SPRONG-Educatief

In het consortium werken Hogeschool Utrecht, de Marnix Academie, NHL/Stenden en Fontys in drie verschillende regio’s samen met in totaal vijftien partnerscholen in po, vo en mbo.  Scholen in het meertalige Friesland zullen er samenwerken met internationale scholen, met expats in Eindhoven en internationale schakelklassen in Utrecht. Spannende ontmoetingen, die georganiseerd worden binnen een van de vier SPRONG-Educatief projecten die zijn toegekend vanuit NRO/SIA. Het project wordt ondergebracht bij het nieuwe HU-lectoraat Meertaligheid en Onderwijs, dat in januari 2020 zal starten. 

Deel dit artikel