De aanpak van complexe, maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie, digitalisering en asielopvang vraagt van betrokken organisaties om visie,  veerkracht en continu aanpassingsvermogen. Om impact te maken moet er worden samengewerkt met andere organisaties. Dit lectoraat onderzoekt wat het vraagt van de mensen in die organisaties om effectieve en duurzame samenwerkingsvormen te realiseren.

Nieuw lectoraat

Dit lectoraat is in juni 2024 gestart. De komende tijd zal hier steeds meer informatie worden gedeeld.

Programmalijnen binnen het lectoraat

Interorganisatorische samenwerkingsverbanden zijn er tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en steeds vaker ook burgers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om allianties, (regionale) ecosystemen en publiek-private samenwerkingsverbanden.

Er is nog weinig wetenschappelijke en handelingskennis beschikbaar over hoe deze interorganisatorische samenwerkingsverbanden grensoverstijgend kunnen leren en innoveren. Meer toegepaste kennis is hard nodig om effectieve en duurzame samenwerkingsvormen te realiseren. Dit is dan ook de opdracht voor het lectoraat. Deelvragen daarbij zijn:

 

Publicaties


Onderwijs

Het lectoraat is van betekenis voor algemene masteropleidingen zoals Community development en Project, Programme & Portfolio Management, maar ook voor specifieke masteropleidingen zoals Innovatie in Zorg en Welzijn; Urban Area Development of Data Driven Business. Er zal ook verbinding worden gezocht met het nieuwe Professional Doctorate traject, waarin professionals zich ontwikkelen tot veranderaars in complexe beroepspraktijken.

“Interorganisatorische samenwerkingen bieden zoveel kansen”

Karin Geuijen lector Lerende en Innoverende Interorganisatorische Samenwerkingsverbanden

Samenwerking

Het lectoraat Lerende en Innoverende Interorganisatorische Samenwerkingsverbanden werkt samen met diverse maatschappelijke partners.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Kenniscentrum Leren en Innoveren