Verdediging proefschrift Pim Klamer - Zakelijk vastgoedtaxateurs: hybride professionals op een commercieel speelveld

Op vrijdagmiddag 5 maart 2021 om 12.45 uur verdedigt Pim Klamer, onderzoeker bij het lectoraat Normatieve Professionalisering, zijn proefschrift “Valuing the client or the property? An examination of client-related judgement bias in real estate valuation”. Een taxatiewaarde is geen objectief gegeven, maar een inschatting op basis van beeldvorming en analyse. Externe beïnvloeding (ruis of bias) kan daarin een belangrijke rol spelen. In dit promotieonderzoek is verkend op welke wijze klant en klantbelangen invloed kunnen uitoefenen op de taxateur en diens onafhankelijkheid tijdens de uitvoering van taxatieprocessen.

Pim Klamer laat zien hoe klantoriëntatie onder taxateurs samenhangt met de (onbewuste) perceptie van ‘de klant’ als een autoriteit op het speelveld. Erkenning van deze autoriteit vereist echter aandacht voor commerciële aspecten van taxeren, zoals servicegerichtheid en efficiëntie. Dit onderzoek toont aan hoe te veel focus op de klant ten koste gaat van de inhoudelijke kwaliteit van taxaties. 

 

Taxateurs dienen zich daarom meer bewust te worden van de risico’s die een (nadrukkelijke) klantgerichtheid met zich meebrengt voor de kwaliteit van taxaties. Als hybride professionals komen zowel private als publieke belangen in hun werk tot uiting. Aanbevelingen richten zich op het versterken van de kritische beroepshouding van taxateurs en op de verankering van het publieke belang van taxateurs in het maatschappelijke verkeer.

 

Op de website van het lectoraat Normatieve Professionalisering staat een samenvatting in het Nederlands en in het Engels. Het proefschrift zelf is t.z.t. eveneens te downloaden vanaf de website.

 

  • Datum: 5 maart 2021
  • Aanvang promotie: 12.45 uur
  • Locatie: de promotieplechtigheid in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht is uitsluitend online bij te wonen via een live videoverbinding. De uitnodiging voor de videoverbinding wordt enkele dagen voor de promotie bekendgemaakt via https://www.uu.nl/organisatie/actueel/agenda/promoties.

 

Promotoren:

Deel dit evenement