Verdediging proefschrift Koen Wessels

Op vrijdag 24 juni 2022 om 12.15 uur verdedigt Koen Wessels zijn proefschrift “Pedagogy of entanglement: a response to the complex societal challenges that permeate our lives” aan de Universiteit Utrecht.

Wessels betoogt dat het bovenaan onze prioriteitenlijst zou moeten staan om in het onderwijs – van basisschool tot universiteit – de fundamentele vragen en uitdagingen van onze tijd aan te gaan. “We leven in een wereld die is doordrongen van grote sociale en ecologische uitdagingen en het blijkt knap lastig om daar met ons onderwijs adequaat op te reageren”, schrijft Wessels. Wat hem vooral opvalt is dat onderwijs veelal op ‘leren voor later’ is geijkt en dat er minder ruimte is voor de hier-en-nu-betrokkenheid van leerlingen en studenten bij de samenleving.

 

Ieder mens, in welke maatschappelijke positie of levensfase ook, wordt gevormd door de grote uitdagingen in hun omgeving en is medevormgever van hoe die uitdagingen zich ontwikkelen. In die wederkerige betrokkenheid – die Wessels aanduidt als ‘verstrengeling’ – liggen belangrijke pedagogische kansen verscholen.

 

Als we opmerkzaam zijn, blijken zich in onderwijsprocessen allerlei momenten voor te doen waarin zichtbaar wordt hoe studenten onderdeel zijn van actuele maatschappelijke uitdagingen. Deze momenten zijn kansen om het curriculum open te breken en op onverwachte en zingevende manier samen te leren en creëren.

 

Wessels verkende samen met twaalf docenten over een periode van twee jaar hoe zij een pedagogische ruimte om te leren in en van verstrengeling met actuele maatschappelijke uitdagingen iteratief kunnen openen, organiseren en consolideren. Samen betoogden ze dat in deze ruimte nogal iets op het spel staat: bewustzijn van de relationele basis van het leven en commitment aan de existentiële opgave om goed samen te leven. Ook concludeerden ze dat de kunst van het docentschap hierbij vooral ligt in een doorgaande oefening in opmerkzaamheid – wat speelt er hier en nu? – en integriteit: hoe kan ik inspelen op het hier en nu vanuit een doorleefd pedagogisch doel, een doorgaand proces van persoonlijke zingeving én een doorlopende dialoog met collega’s?

 

De samenvatting kan hieronder gedownload worden:

Mocht je een pdf of een fysieke versie van het proefschrift willen ontvangen, kun je contact opnemen met Koen (k.r.wessels@uu.nl).

Praktische informatie

  • Datum: vrijdag 24 juni 2022
  • Aanvang promotie: 12.15 uur, aansluitend gelegenheid tot feliciteren
  • Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht, Domplein 29
  • Promotoren:
    • prof. dr. Cok Bakker (promotor)
    • prof. dr. ir. A.E.J. Wals (promotor)
    • dr. G. Lengkeek (co-promotor)

Deel dit evenement