Verdediging proefschrift In gesprek of Uitgepraat - Christine Bleijenberg

Op woensdag 9 juni verdedigt Christine Bleijenberg haar proefschrift met als titel ‘In gesprek of uitgepraat? Over de betekenis van gesprekken voor het verloop van lokale participatieprocessen’ in een openbare academische zitting aan de Radboud Universiteit.

Ondanks alle mogelijkheden voor online participatie maken gesprellen vrijwel altijd onderdeel uit van lokale participatieprocessen. Hoewel het belang van gesprekken voor burgerparticipatie breed wordt erkend, is er nog weinig inzicht in de rol die gesprekken spelen in het verloop van participatieprocessen. Voor dit proefschrift is onderzoek gedaan naar het verloop van gesprekken, en naar de verwachtingen en ervaringen van burgers hiervan.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat gesprekken bijdragen aan de doelen van burgerparticipatie, op voorwaarde dat er ruimte en waardering is voor verschillende perspectieven van zowel participerende burgers, als van kritische burgers buiten het participatieproces. Wanneer participanten spreken over hun ervaringen met een participatieproces en hun verwachtingen van de opvolging hiervan, komt telkens terug dat zij graag zien dat de gemeente, dat wat is gezegd, serieus neemt.  Als burgers het proces als rechtvaardig hebben ervaren, dan kan deelname aan een participatieproces bijdragen aan hun vertrouwen in de gemeente, ongeacht voor hen (on)gunstige uitkomsten.

Voor ambtenaren en andere professionals in de praktijk levert dit proefschrift concrete aanbeveling voor het voorbereiden en (uit)voeren van gesprekken als onderdeel van participatieprocessen.

Praktisch:
De verdediging vindt plaats om 12.30 uur in de aula in het Academiegebouw van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Je bent van harte welkom om de promotiezitting via livestream te volgen. De link naar de livestream volgt nog.

Deel dit evenement