Verdediging proefschrift 'Designing the Learning Analytics Ability Model' - Justian Knobbout

Justian Knobbout verdedigt zijn proefschrift 'Designing the Learning Analytics Ability Model'. Binnen zijn promotieonderzoek is een model voor succesvolle learning analytics binnen Nederlandse onderwijsinstellingen ontwikkeld.

Het promotieonderzoek van Justian Knobbout geeft antwoord op de vraag welke organisatorische vaardigheden onderwijsinstellingen nodig hebben om leerprocessen en leeromgevingen te optimaliseren aan de hand van studentdata. Op basis van literatuur en empirische data is een zogenaamd capability model ontwikkeld. Het model beschrijft dertig vaardigheden die onderwijsinstellingen nodig hebben om learning analytics succesvol te implementeren en gebruiken. Ook worden handreikingen gedaan hoe de effecten van learning analytics op het onderwijs meetbaar te maken. Op 29 oktober verdedigt hij zijn proefschrift ten overstaan van een commissie van hoogleraren.

Praktische informatie

  • Datum: vrijdag 29 oktober 2021, 13.30 uur
  • Locatie: Open Universiteit in Heerlen
  • Organisatie: De verdediging van het proefschrift vindt plaats bij Open Universiteit in Heerlen. Het promotieonderzoek is gefinancierd met een promotievoucher van van Hogeschool Utrecht. 
  • Aanmelden: Wil je fysiek aanwezig zijn bij de verdediging? Mail dan naar justian.knobbout@hu.nl

 

Justian Knobbout is werkzaam bij de opleiding Technische Bedrijfskunde van de HU. De afgelopen jaren is hij verbonden geweest aan het lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren. Inmiddels is Justian als zelfstandig ondernemer aan de slag op het gebied van learning analytics. Het onderzoek is begeleid door prof. dr. ir. Johan Versendaal (HU/OU), dr. Esther van der Stappen (Avans) en dr. Rogier van de Wetering (OU).

Deel dit evenement