Verdediging proefschrift 'Designing learning environments at the school-work boundary. Curriculum development in vocational education' - Erica Bouw

Op 18 juni 2021 om 13.30 uur zal Erica Bouw, onderzoek bij het lectoraat Beroepsonderwijs, haar proefschrift Designing learning environments at the school-work boundary – Curriculum development in vocational education verdedigen.

 

Over het promotieonderzoek

In het beroepsonderwijs leren studenten op school en in de beroepspraktijk. Leeromgevingen op de grens van school en werk helpen studenten om beide contexten met elkaar te verbinden. Hoe kunnen we deze leeromgevingen typeren en hoe kunnen we verschillende types vormgeven? Het promotieonderzoek bestaat uit vier deelstudies: 1) een systematisch literatuuronderzoek, 2) een casestudie met cases in het mbo en het hbo, 3) focusgroepen met experts in het mbo en hbo, 4) diepte-interviews met experts uit het bedrijfsleven. De uitkomsten van het promotieonderzoek worden toegepast bij het realiseren van leeromgevingen waarin onderwijs en bedrijfsleven nauw met elkaar samenwerken en van elkaar kunnen leren.

 

Praktisch en meer informatie

De verdediging van het proefschrift is online te volgen op 18 juni om 13.30 uur. Voor de plechtigheid ga je naar de streaming website van de Open Universiteit: http://www.ou.nl/videopagina.

Wil je vooraf meer lezen over het promotieonderzoek van Erica Bouw? Bekijk de projectwebsite of lees de uitgebreide Nederlandse samenvatting van het proefschrift. Het e-book van het proefschrift is na de verdediging beschikbaar via de profielpagina van Erica Bouw.

Deel dit evenement