Verdediging proefschrift Anand Sheombar

Op 17 februari heeft onderzoeker Anand Sheobar zijn dissertatie rond zijn promotieonderzoek naar de inzet van social media door NGO’s bij hun werkzaamheden op het gebied van sociaal economische ontwikkeling. Hoofddoel van zijn proefschrift is het in kaart brengen van de manieren waarop social media door NGO’s wordt ingezet, waarbij hij een model heeft opgesteld hoe dit door NGO’s ingevuld kan worden. 

Praktische informatie

Anand promoveert bij de Manchester Metropolitan University. Zijn promotie is vanwege de regels in Engeland niet openbaar.

 

Supervisor vanuit de HU

Dr. Pascal Ravesteijn (lectoraat Procesinnovatie & informatiesystemen).

Deel dit evenement