Symposium Goede Buren

Positieve burencontacten dragen bij aan welbevinden en negatieve burencontacten aan stress. In het verlengde hiervan is het niet verbazingwekkend dat positieve burencontacten helpen bij een ‘zachte landing’ in de wijk van mensen die uit een opvang- of beschermd wonen-voorziening komen. Is het zijn van goede buren van elkaar puur een kwestie van geluk of kunnen medewerkers van zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en woningbouwcorporaties daar een rol in spelen?

Ontwikkelwerkplaats

In de Ontwikkelwerkplaats Goede Buren Overvecht is met deze organisaties en met bewoners uit de wijk Overvecht gedurende drie jaar (praktijk)kennis gedeeld en ontwikkeld rond interventies die een prettige omgang tussen buurtbewoners kunnen bevorderen en daarmee het woongenot en de leefbaarheid in de wijk. In het bijzonder is aandacht besteed aan contacten tussen bewoners die een vorm van ondersteuning of begeleiding krijgen en hun buren of buurtgenoten. Hoe verloopt dat contact? En wie kan dat op welke manier ondersteunen? Het zoeken naar antwoorden op die vragen werd begeleid door onderzoekers en studenten van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht. Zij hielpen bij de uitwisseling tussen bewoners en professionals en tussen professionals onderling en voerden binnen verschillende interventies onderzoek uit. 

Over het symposium

  • Het symposium wordt ingeleid door onderzoekers van Hogeschool Utrecht;
  • Bewoners geven via video’s en in de zaal hun mening over het belang van ‘goede buren’.
  • In een zestal workshops (twee rondes) worden de lessen, opgedaan in Utrecht Overvecht, besproken, met het oog op hun belang voor andere contexten en praktijken;
  • Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties delen hun inzichten en ervaringen;
  • Femmianne Bredewold (Universiteit van Humanistek) verzorgt een presentatie over bouwen aan een inclusief sociaal weefsel. Zij promoveerde op onderzoek naar contact tussen mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking en andere buurtbewoners. Dit onderzoek - Lof der oppervlakkigheid - zette het ideaal van de participatiesamenleving met beide benen op de grond. Bredewold gaat in op een aantal hardnekkige misverstanden rond het bevorderen van contact in wijken en schetst wat wél werkt.

Workshops

Vertrekpunt van de workshops zijn steeds de lessen opgedaan in de praktijk van Utrecht Overvecht. Deze worden gedeeld en toegelicht. Vervolgens wordt samen met de workshopdeelnemers gekeken naar de mogelijke toepassing in andere wijken en gemeenten en naar implicaties voor beleid en werkwijze van zorg-en welzijnsorganisaties, woningcoöperaties en gemeenten. Deelnemers kunnen twee workshops bijwonen.  

Hoe werk je samen aan een integraal veiligheidsplan met woningcorporatie, politie, bewoners en andere betrokken organisaties, om de leefbaarheid in en rond een
woningcomplex te verbeteren? Annemieke Tomassen (gebiedsmanager Veiligheid Overvecht, Gemeente Utrecht) en de wijkagent van Overvecht vertellen hoe deze aanpak gewerkt heeft in een flat in Overvecht én wat hierbij geleerde lessen zijn.

Een fysieke opknapbeurt met oog voor sociale aspecten. Het doel is om de flat niet alleen een nieuw jasje, maar ook een sociale impuls te geven en daarbij de dagelijkse stress bij de bewoners te verminderen. Door bij de bewoners langs te gaan, wordt in kaart gebracht hoe het met ze gaat. Partners in de wijk kunnen dan heel gericht op de huurders afstappen. Woningcorporaties Portaal en Mitros delen hun ervaringen uit de weerbarstige praktijk van Overvecht. Met: Ilse Zijstra (Mitros), Erik Patist (Portaal) en Maarten Davelaar (Hogeschool Utrecht). 

Als flatcoach versterk je de onderlinge contacten tussen bewoners met als doel dat bewoners meer aandacht voor elkaar hebben en elkaar zo mogelijk ondersteunen. Om dit te bereiken organiseert een flatcoach - vaak samen met bewoners - laagdrempelige activiteiten. Sofie Bakker (flatcoach) en Nico Ooms (projectleider Veelzijdig Wonen Overvecht) gaan hierover met u in gesprek en vertellen wat een flatcoach zoal doet en tegenkomt in het werk.

Passend toewijzen van woningen op grond van motivatie in bestaande woningcomplexen. Wat kunnen deze maatschappelijk betrokken nieuwkomers teweeg brengen? Aly Gruppen (onderzoeker HU), Karin Eijlander (wijkconsulent Mitros) en ‘nieuwe’ bewoners van de Vulcanusdreef vertellen over de ervaringen die zijn opgedaan. 

Feiten, fabels en verwachtingen rond burencontact en het belang van professionals bij het stimuleren ervan. Met: Holly Haylock (trainer Krachtwerk).

De ‘Maak je eigen thuis-training’ (M.E.T.T.) gericht op bewustwording van jezelf, je eigen huis en je omgeving. Deze training wordt mede gegeven door ervaringsdeskundigen. Met: Lilian Bos (Tussenvoorziening) en Yvonne Beerenfenger (Lister).

Praktische informatie

  • Datum: dinsdag 21 maart '23 van 12 tot 17 uur. 
  • Locatie: ZIMIHC Theater Zuilen, Prinses Christinalaan 1, Utrecht
  • Kosten: 75 euro inclusief lunch
  • Aanmelden: stuur een mail naar nicoooms@tussenvoorziening.nl 

Mogelijk gemaakt door AGIS Innovatiefonds, Oranjefonds, Gemeente Utrecht, 't Groene Sticht, Hogeschool Utrecht en deelnemende organisaties. 

Deel dit evenement

Meer evenementen

Er zijn geen evenementen gevonden.