Statistiekonderwijs en AI

Wat zijn de laatste ontwikkelingen in statistiekonderwijs? Wil je meer weten over onderzoek naar statistische grafieken door Lonneke Boels? Of ben je geïnteresseerd in de rol van kunstmatige intelligentie bij de analyse van onderzoeksresultaten? Dan is dit mini-symposium wat je zoekt!

Het evenement brengt vooraanstaande experts op het gebied van statistiek, datawetenschap en kunstmatige intelligentie samen. Het is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in onderwijs gerelateerde sectoren en die betrokken zijn bij onderwijsbeleid, -onderzoek en -praktijk.

Programma 

Waardevolle inzichten en inspiratie! Het programma omvat presentaties van gerenommeerde sprekers en biedt volop mogelijkheden om te netwerken binnen de gemeenschap die de grenzen van statistiek, datawetenschap en kunstmatige intelligentie verkent.

Het mini-symposium is deels in het Nederlands en deels in het Engels. 
Deelname kan zowel online als fysiek in Utrecht.

Het programma is als volgt:

Dagvoorzitter: Kees Hoogland

Tijd

Spreker

Onderwerp

 

09:30

-

Inloop en ontvangst met koffie en thee (alleen voor zaalgasten)

10:00

Kees Hoogland

Opening conferentie

10:05

Casper Albers

De basis van statistiekonderwijs.

10:25

Saskia Schreiter

Statistical thinking and viewing patterns when comparing data distributions: An eye-tracking study with 4th, 6th and 8th Graders

10:45

Peter Kop

Wensen voor toekomstig statistiekonderwijs voor havo en vwo.

11:05

Pauze-break

 

11:30

Kees Hoogland

Statistiek in het dagelijks leven

11:45

Alex Lyford

Can dotplots help students understand histograms? Insights from machine learning analysis of gaze data.

12:00

Lonneke Boels

Samenvatting van het proefschrift Histogrammen – Een educatieve kijk. Inclusief lessen voor het statistiekonderwijs.

12:25

Gail Burrill

International developments in primary, secondary and tertiary statistics education.

12:55

Kees Hoogland

Afsluiting

Sprekers
De volgende sprekers zullen presenteren:

  • Casper Albers      is hoogleraar Toegepaste Statistiek en Datavisualisatie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij voorzitter van de Vereniging voor Statistiek en OR en columnist van de Volkskrant. Hij houdt zich bezig de ontwikkeling van statistische modellen voor sociaalwetenschappelijke toepassingen en, met name, met de wetenschapscommunicatie van statistische technieken en resultaten.
  • Peter Kop             is vakdidacticus bij de universitaire lerarenopleiding in Leiden. Hij was meer dan 40 jaar docent in het voortgezet onderwijs. In 2020 promoveerde hij met het proefschrift Graphing formulas by hand to promote symbol sense: Becoming friends with algebraic formulas. Hij heeft belangstelling voor (innovatief) onderwijs in algebra en statistiek o.a. zichtbaar in de ontwikkeling van leerlijnen voor wiskunde A, de rol van wiskunde bij andere vakken, en de implementatie van wiskundige denkactiviteiten in het onderwijs. Hij is betrokken bij wiskunde curriculum vernieuwingen. Daarnaast is hij lid van de Statistiek werkgroep en havo-vwo werkgroep van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, en van de Zebrareeks redactie. 

  • Kees Hoogland    is lector van het lectoraat Wiskundig en Analytisch Vermogen van de Hogeschool Utrecht en is de grote aanjager achter gecijferdheid als basisvaardigheid. Zie bijvoorbeeld de website https://gecijferdheidteltmee.nl/ Hij is expert bij het PIAAC, de internationale meting van basisvaardigheden van volwassenen.
  • Alex Lyford          is universitair docent statistiek aan het Middlebury College in de VS. Zijn onderzoek richt zich op het beter begrijpen van de interpretaties van grafieken en gegevens door studenten. Hij gebruikt daarvoor vaak moderne machine learning-methoden.
  • Lonneke Boels     promoveert op 20 september 2023 op de didactiek van statistiek met haar proefschrift Histogrammen – Een educatieve kijk. Ze was 20 jaar wiskundedocent, voornamelijk in het VO, en is waarnemend lector van het lectoraat Wiskundig en Analytisch Vermogen van de Hogeschool Utrecht. Ze schreef vele tientallen artikelen over de didactiek van wiskunde en statistiek in het vakblad Euclides van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en is lid van de werkgroep statistiek voor havo-vwo. Bij deze vereniging is zij inmiddels ook bestuurslid.
  • Gail Burrill            is academisch specialist in het programma voor wiskundeonderwijs aan de Michigan State University. Ze was een middelbare wiskundeleraar in Wisconsin en ontving de Presidential Award for Teaching Mathematics. Ze was voorzitter van de National Council of Teachers of Mathematics, voorzitter van de International Association for Statistical Education en voorzitter van de Council of Presidential Awardees in Mathematics. Ze is een gekozen lid van het International Statistics Institute.
  • Saskia Schreiter   is a postdoctoral researcher at Heidelberg University of Education in Germany. With a background as a math teacher at national and international secondary schools, her research focuses on promoting statistical and data literacy in K-12 education. She is the head of the recently started Erasmus+ cooperation partnership “Eye-teach-stats”, a collaborative effort involving Heidelberg University of Education, Utrecht University, KU Leuven, and Freiburg University of Education. This project is designed to support teachers in diagnosing and dealing with students' statistical misinterpretations through innovative teacher training, using eye-tracking vignettes as a key tool.

Praktische informatie

Aanmelden kan hier:
QR code event wiskunde Aanmelden kan ook via deze link

Vrijdag 22 september 2023, 9:30 inloop, 10:00 uur start, 13:00 einde

Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht, Collegezaal 2.001

Deel dit evenement