Reclasseringscongres 2022: verharding?! 

In de afgelopen jaren is de (geregistreerde) criminaliteit flink gedaald en dat is goed nieuws. Bij veel professionals in de justitieketen leven echter ook zorgen over de toenemende verharding. We zien een toename van vuurwapenmisdrijven en steekincidenten.  

Reclasseringswerkers die zich onveilig voelen bij bepaalde cliënten en soms te maken krijgen met bedreiging of geweld. Er lijkt een groep cliënten te zijn waar moeilijk vat op te krijgen is en die ernstige delicten pleegt of daartoe lijkt af te glijden.

Wat is er aan de hand? Hebben we hier te maken met een nieuwe groep daders die om een andere aanpak vraagt? Welke rol kunnen (jeugd)reclasseringswerkers spelen? Die vragen staan centraal op het reclasseringscongres van 11 november '22. Het congres is een uitgelezen mogelijkheid om je te laten voeden door experts en in gesprek te gaan met collega’s over actuele vraagstukken in het reclasseringswerk.

Dagprogramma

  • Verdieping op het thema door Henk Ferwerda: criminoloog, politieonderzoeker en inhoudelijk directeur van Bureau Beke. 
  • Discussieer mee naar aanleiding van verhalen uit de praktijk.
  • Laat je inspireren in de workshops.
  • Praat met collega’s na onder het genot van een hapje en een drankje.

Praktische informatie

  • Datum: 11 november '22 
  • Tijd: inloop vanaf 9.30 uur. Programma vanaf 10 uur
  • Plaats: Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht

Workshops

De workshop gaat in op (online) straatcultuur en de delinquente subcultuur die daaraan verbonden kan zijn. Deze delinquente subcultuur zal aan de hand van de performance van straatidentiteit, fotomateriaal en straatrap geïllustreerd worden. Straatcultuur leidt overigens niet per definitie tot delinquent gedrag, niettemin zijn er de afgelopen jaren wel signalen naar voren gekomen dat deze cultuur kan dienen als de voedingsbodem voor doorgroeiers in de georganiseerde misdaad. Hoe signaleer en interpreteer je uitingen die mogelijk wijzen op delinquentie, en hoe ga je daar het gesprek over aan?

Workshopleider: Jeffrey Jhanjan


Binnen de lokale-PGA (persoonsgerichte aanpak) werken professionals vanuit verschillende domeinen en gemeentelijke afdelingen samen om ernstig overlast gevend gedrag en criminaliteit tegen te gaan en om recidive te voorkomen. Hoewel samenwerking tussen de reclassering en de Zorg-en Veiligheidshuizen inmiddels vaste grond heeft, is samenwerking binnen de gemeentelijke lokale-PGA nog lang niet overal vanzelfsprekend.  Aanwezige kennis van de reclassering wordt hierdoor niet benut, dubbel werk wordt gedaan en kansen blijven onbenut. Hoe kan de verbinding tussen jou en de gemeentelijke lokale-PGA versterkt worden? Daar gaan we in deze workshop op in. 

Workshopleiders: Joep Hanrath en Carmen Paalman

Online werken is heel snel een onderdeel van ons werk geworden door de pandemie. Nu de noodzaak er niet meer is vervallen we weer in de oude routine van offline werken. Toch biedt online werken ook kansen.  Juist nu is het tijd om na te denken wanneer online werken meerwaarde heeft en wanneer offline. Hoe denkt de cliënt hierover? Wat zijn de ervaringen van de reclasseringswerkers? En wat doet dit met de werkalliantie? Deze vragen bespreken we in deze workshop. 

Workshopleiders: Annelies Sturm en Eefke van Woudenberg


Vrijwilligers kunnen op een andere manier contact hebben met cliënten dan reclasseringswerkers, gelijkwaardig en belangeloos. Daarom hebben ze duidelijk iets toe te voegen in het reclasseringstraject . Toch blijft de inzet van vrijwilligers beperkt. Laat de reclassering hier kansen liggen? Aanwezigen van deze workshop delen met een vierkoppig panel van mensen uit de praktijk a.d.h.v. stellingen ervaringen met vrijwilligerswerk bij de reclassering. De 3RO projectleider Vrijwilligerswerk en een wetenschapper ondersteunen dit gesprek met theorie en verkennen mogelijkheden tot uitbreiding van vrijwilligersinzet bij de reclassering. 

Workshopleiders: Renée Henskens en Rebekka van den Brink

Wat is de maatschappelijke meerwaarde van het investeren in verharde groepen? Stel dat de kosten voor de maatschappij groter zijn dan de opbrengsten voor de maatschappij. Wat ga je dan doen? Wil je iemand meer of minder helpen, anders helpen of misschien wel helemaal niet helpen? We gaan in discussie over deze prikkelende vraag.

Workshopleiders: Attila Nemeth en Anouk Visser

“De hond was met zijn pootjes aan elkaar gebonden en in het kanaal gegooid.”

Dierenmishandeling en verwaarlozing zijn regelmatig voorkomende strafbare feiten. Wat adviseer je de rechtbank in dierenwelzijnszaken? In hoeverre is er een relatie tussen dierenmishandeling en ander delinquente gedrag (‘cruelty link’)? En hoe signaleer je misstanden bij aanwezige huisdieren tijdens een huisbezoek bij je cliënt? We gaan in deze workshop graag het gesprek hierover aan. 

Workshopleiders: Mary Tjalkens en Marie-Jose Enders-Slegers

Ervaringskennis is een hot topic. Ook binnen het justitiële domein worden steeds vaker ex-cliënten met ervaringskennis of als ervaringsdeskundige ingezet. Maar hoe kan je hier constructief gebruik van maken waarbij je recht doet aan de ervaringswerker? Wat zijn mogelijke valkuilen? En waarvoor kan je deze kennis in je dagelijkse praktijk goed gebruiken? Ervaringswerker John Remmers neemt je in deze workshop daarin mee. 

Workshopleiders: John Remmersexterne link en Aarnoud van Harselaar

Een deel van de reclasseringscliënten krijgt zowel een werkstraf als toezicht opgelegd. Soms worden deze door verschillende reclasseringsorganisaties uitgevoerd. Voor cliënten is het belangrijk dat het reclasseringstraject soepel verloopt en de verschillende onderdelen goed op elkaar afgestemd zijn. In de praktijk blijkt dat niet altijd vanzelfsprekend. Hoe kunnen we de samenwerking binnen en tussen de reclasseringsorganisaties beter vorm geven? In deze workshop gaan we graag me je in gesprek over hoe we dit kunnen verbeteren.

Workshopleiders: Manuela Reis en Jolanda Mooijexterne link

Schuldenproblematiek komt veel voor onder reclasseringscliënten en heeft een belangrijke invloed op hun leven én op het reclasseringstraject. Bij het aanpakken van schulden komen cliënten echter veel belemmeringen tegen en ook voor reclasseringswerkers is het begeleiden van cliënten bij schulden niet eenvoudig. In deze workshop gaan we - mede naar aanleiding van de resultaten vanuit het promotieonderzoek van Gercoline van Beek naar dit onderwerp – het gesprek aan over jullie ervaringen ten aanzien van dit thema en vooral wat er nodig is om cliënten beter te ondersteunen in deze problematiek.

Workshopleiders: Gercoline van Beek en Gerlinde Valenkampexterne link

Voor sommige cliënten werkt communicatie in beeld beter dan in woorden. Maar de meeste reclasseringswerkers hebben in hun opleiding niet geleerd hoe ze daar vorm aan kunnen geven. Hoe neem je je cliënt mee op een creatieve wijze? De workshop is gericht op basistechnieken om jouw interactie met de cliënt meer impact te geven. Het is een interactieve workshop, waar je 80% van de tijd zelf tekent!

Workshopleider: Dagmar Vriends

Deel dit evenement