Congres: Preopname voorbereiden is beter dan genezen!

Op vrijdag 24 januari 2020 organiseert het lectoraat Chronisch Zieken het congres 'Preopname voorbereiden is beter dan genezen!' Dit afsluitende congres van de PREDOCS-onderzoekslijn richt zich op het voorbereiden van ouderen op een ziekenhuisopname met (hart)operatie ter preventie van postoperatieve zorgcomplicaties. Luister naar interessante sprekers en volg inspirerende workshops met vakgenoten.
Twee ouderen zitten samen op een bankje in het park

Ouderen in het ziekenhuis lopen steeds vaker een zorgcomplicatie op. Jaarlijks ondergaan circa 20.000 mensen in Nederland een hartoperatie: hiervan voor driekwart in mensen van 65 jaar en ouder. Het aandeel kwetsbare ouderen stijgt continu. Hoewel deze groep medisch gezien de operatie kunnen doorstaan, lopen zij in toenemende mate postoperatieve complicaties op als delier, depressie, decubitus en infectie. Deze zorggerelateerde complicaties zijn gerelateerd aan de kwetsbaarheid van deze mensen. Naast verlengde opnameduur, zijn ook gevolgen dat mensen langer ziek zijn en functies kwijt kunnen raken.

Deze groep dient daarom te worden voorbereid op de opname. Ruim 95% van deze groep is vooraf aan de operatie medisch stabiel en zijn electief. Zij hebben daarom een wachttijd die wij liever ‘voorbereidingstijd’ noemen.

Het congres

Tijdens het congres wordt uitgebreid ingegaan op welke wijze ouderen kunnen worden voorbereid op een ziekenhuisopname met een operatie en in het bijzonder met een hartoperatie. Ook worden uitgebreid ervaringen gedeeld van het implementeren van dergelijke zorg in 12 van de 16 hartcentra in Nederland.

 • Verpleegkundigen niveau 4-5 (i.o.)
 • Verpleegkundig Specialisten (i.o.)
 • Cardiologen
 • Cardiochirurgen
 • Thorax-anesthesiologen
 • Klinisch Geriaters

 • Kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen voor en na een ziekenhuisopname met een (hart)operatie.
 • Verpleegkundige zorg voor, tijdens en na een ziekenhuisopname met een (hart)operatie.
 • Patiëntervaringen voor, tijdens en na een ziekenhuisopname met een (hart)operatie.
 • Gedragsverandering en implementatie van nieuwe zorg voor het voorbereiden en van ouderen op een ziekenhuisopname met een (hart)operatie.
 • Gesprekstechnieken voor het stimuleren van zelfmanagement en zelfredzaamheid van ouderen voor, tijdens en na een ziekenhuisopname met een (hart)operatie.
 • Implementatievoorbeelden, do’s en don’ts.

 • Hoe ouderen voorbereiden op een ziekenhuisopname met een (hart)operatie.
 • Gesprekstechnieken voor het bevorderen van zelfredzaamheid bij kwetsbare ouderen en hun significante anderen.
 • Implementatie ervaringen in academische ziekenhuizen.
 • Implementatie ervaringen in topklinische ziekenhuizen.
 • Omgaan met laaggeletterdheid / mensen met lage gezondheidsvaardigheden.
 • Bevorderen gedragsverandering bij zorgverleners.

Praktische informatie

Datum Vrijdag 24 januari 2020
Tijd 09.00 - 18.00 uur
Locatie Eventcentrum Zonnestraal
Loosdrechtsebos 17
1213 RH Hilversum

Programma

Dagvoorzitter Sabine Uitslag
Chief Inspiration Officer van Werkplezier in de zorg (een initiatief van FWG Progressional People) en Voormalig Tweede Kamerlid voor het CDA

09.00 uur Inloop, registratie en koffie
10.00 uur Plenair

• Resultaten van het landelijk project (voorkomen postoperatieve zorgcomplicaties
   en implementatie preventieve zorg)
   Projectleiders dr. Roelof Ettema en Yvonne Jordens RN MSc
• 
Een patiënt die een hartoperatie heeft ondergaan en zich effectief heeft
   voorbereid op de ziekenhuisopname vertelt over de eigen ervaring
• Kwaliteit van leven voor tijdens en na een ziekenhuisopname met een
   (hart)operatie
   Dr. Thanasie Markou, Chef de Clinique hartchirurgie Isala Ziekenhuis Zwolle
11.00 uur Pauze en posters
11.30 uur Workshops Ronde 1
13.00 uur Lunch en netwerken
14.00 uur Workshops Ronde 2
15.30 uur Pauze en posters
16.00 uur Plenair

• Het leveren van zorg gericht op het ondersteunen van kwetsbare ouderen in het
   voorbereiden op een ziekenhuisopname met een (hart)operatie
   Willemien Reinds-Fikse, verpleegkundige cardiochirurgie, Isala Ziekenhuis Zwolle
• 
Preventieve verpleegkundige ziekenhuiszorg bij kwetsbare ouderen
   Prof. Dr. Marieke Schuurmans, hoogleraar Verplegingswetenschap
• 
Forumdiscussie met de zaal
17.00 uur Afsluiting en Borrel
18.00 uur Einde

Aanmelden

Meld je direct aan voor het congres 'Preopname voorbereiden is beter dan genezen!' door het aanmeldformulier in te vullen.

Organisatie

Het congres wordt georganiseerd door het lectoraat Chronisch Zieken met lector Nienke Bleijenberg en onderzoekers Roelof Ettema, Yvonne Jordens, Geertje van Limpt en Ymkje Damsma.

Dit evenement is een afsluitend congres van de PREDOCS-onderzoekslijn. Bezoek het onderzoeksproject voor aanvullende informatie over PREDOCS.

Voor vragen rondom dit congres kun je contact opnemen met Geertje van Limpt of Ymkje Damsma.

Accreditatie (6 punten) is verleend door:

 • Vereniging voor Ziekenhuisgeneeskunde (VvZG)
 • Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV)
 • Verenso Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten)
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
 • Nederlandse Vereniging Praktijk Ondersteuners (NVvPO)
 • Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)
 • Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
 • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)
 • Nederlandse Vereniging Anesthesiologie (NVA)
 • Nederlandse Vereniging Klinische Geriatrie (NVKG)

Deel dit evenement