Panelgesprek digitale veiligheid en veiligheid in de fysieke buurt (UITGESTELD)

Wat is de rol van sociale media in het leven van met name jongeren in wijken? En hoe hebben deze online gesprekken invloed op sociale gesprekken met bewoners in de buurt en vice versa? Binnen dit panelgesprek wordt daar dieper op ingegaan. 

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar het samenspel tussen de offline fysieke buurt en de online digitale buurt. Daaruit blijkt dat sociale interacties tussen bewoners, lokale sociale relaties in een buurt kunnen verbeteren.

Hoewel deze interacties, zowel online als offline, betekenis kunnen geven aan een buurt, kan het ook negatieve effecten hebben waardoor de digitale en fysieke veiligheid van bewoners wordt geschaad. Denk hierbij aan de schade van cyberpesten of online bedreigingen die de fysieke ruimte aantasten en vormen fysiek pesten dat zich ook uit via online platformen.

Binnen het panel gaan de Nederlandse nationale antiracismecoördinator dhr. Rabin S. Baldewsingh, een adviseur van media & maatschappij adviesbureau EMMA dat onlangs het rapport "Ontmaskering" over seksueel exposen heeft gepubliceerd, en lector (professor) Media, Culture and Citizenship Joke Hermes van hogeschool Inholland gaan daarom in gesprek over hoe zowel digitale veiligheid en fysieke buurtveiligheid gestimuleerd kunnen worden. Het panelgesprek wordt geleid door Anand Sheombar, onderzoeker van het lectoraat Procesinnovatie & Informatiesystemen van het kenniscentrum Digital Business & Media

Het evenement wordt georganiseerd door het door de EU gefinancierde project European Observatory of Online Hate.

Praktische informatie

Locatie: Heidelberglaan 15, ruimte 7.002 (7e verdieping) in Utrecht
Datum: Nog te bepalen. het evenement is tot nadere orde uitgesteld.

14.00 Ontvangst met koffie en thee
14.30 Start van het panelgesprek
15.50 Afronding en afsluiting
 
16.00 Borrel
 

Aanmelden (NIET MEER MOGELIJK VANWEGE UITSTEL EVENT)

Deel dit evenement