Oratie Katarina JerkoviĆ-ĆosiĆ: Mondzorg voor iedereen toegankelijk

De toegankelijkheid van mondzorg en een goede mondgezondheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dit raakt in bijzonder mensen met lage social-economische positie, terwijl zij juist de groep vormen met het hoogste risico op mondziekten. Met haar bijzondere leerstoel Publieke Gezondheid en Mondzorg aan de Universiteit van Amsterdam, gaat lector Katarina Jerković-Ćosić zich de komende vijf jaar richten op het verminderen van de verschillen in mondgezondheid tusen de verschillende groepen mensen. Op 28 september geeft ze haar oratie.

Na een lange periode van grote verbeteringen in de volksgezondheid nemen de gezondheidsverschillen binnen de Nederlandse bevolking weer toe. Recente maatschappelijke ontwikkelingen hebben de kloof tussen arm en rijk verder vergroot. Vooral in de mondzorg is dit extra goed zichtbaar. Veel jonge kinderen en ouderen hebben last van een slechte mondgezondheid, wat invloed heeft op hun algehele gezondheid en welzijn. Steeds meer mensen kunnen de kosten voor mondzorg niet meer betalen.

Vanuit de bijzondere leerstoel, ingesteld wegens de Hogeschool Utrecht, gaat Jerkovic-Ćosić zich richten op de volgende vragen:

  • Hoe kunnen we vanuit het perspectief van de publieke gezondheid de mondgezondheid van jonge kinderen en ouderen verbeteren?
  • Hoe maken we de preventieve mondzorg voor iedereen toegankelijk?
  • Hoe kan de mondgezondheid geïntegreerd worden in preventieve interventies over gezond opgroeien en ouder worden?

Voor de beantwoording van deze vragen zet Jerkovic-Ćosić in op praktijkgericht onderzoek, interprofessionele samenwerking tussen gezondheid en welzijn, en samenwerking met burgers.

Praktische informatie

Datum:  vrijdag 28 september 2023
Tijd:  16:30 - 17:30
Locatie: UvA Aula
Adres: Singel 411, 1012 WN Amsterdam
Organisatie:  UvA en ACTA, sectie Maatschappij en Mondgezondheid

Deel dit evenement