Openbare les Ilya Zitter - Leeromgevingen in het beroepsonderwijs als knooppunten in onze maatschappij

Op donderdag 25 maart spreekt Ilya Zitter, bijzonder lector Leeromgevingen in het beroepsonderwijs bij het lectoraat Beroepsonderwijs (kenniscentrum Leren en Innoveren) haar openbare les ‘Leeromgevingen in het beroepsonderwijs als knooppunten in onze maatschappij’ uit. Ter gelegenheid van haar benoeming nodigt Hogeschool Utrecht je graag uit om digitaal aanwezig te zijn bij de openbare les en de interactieve online tafels voorafgaand aan de openbare les. 

Deze openbare les gaat over de rol die leeromgevingen in het beroepsonderwijs kunnen vervullen in maatschappelijke opgaven. Maatschappelijke opgaven vragen om nieuwe manieren van werken en leren. Er is niet meer één partij die deze vraagstukken gaat oplossen, niet meer één organisatie of één regisseur. Er zijn geen kant en klare oplossingen voor de vraagstukken die zich afspelen in complexe en dynamische praktijken. Dat vergt veel leren. Leren door iedereen: door professionals in opleiding, door de professionals die werken bij uiteenlopende organisaties; en door burgers als consumenten, wijkbewoners, mantelzorgers of cliënten. En het liefst samen. We willen toe naar een samenleving waarin we blijvend met elkaar leren. We zijn op zoek naar leeromgevingen waarin studenten, professionals, opleiders, onderzoekers en burgers samen kunnen leren en innoveren.

Programma

Datum: donderdag 25 maart 2021

Tijd: 13.00 uur start interactieve online tafels, 14.30 uur start openbare les inclusief panelgesprek

Locatie: Online, de link naar het live event volgt uiterlijk woensdag 24 maart per e-mail

Aanmelden: Klik hier om aan te melden middels het online formulier

 

Programma

  • 13.00 uur - Interactieve online tafels (maximaal aantal deelnemers bereikt, aanmelden voor dit onderdeel is niet meer mogelijk)
  • 14.30 uur - Virtuele inloop openbare les
  • 14.45 uur - Start openbare les, inclusief uitspreken openbare les en panelgesprek met co-referenten
  • 16.00 uur - Korte pauze
  • 16.10 uur - Lectoraat Beroepsonderwijs gepositioneerd in kenniscentrum Leren en Innoveren en in HU onderzoek, uitreiken lectorenpenning
  • 16.30 uur - Nabespreking met online publiek

Interactieve online tafels

We hebben inmiddels het maximale aantal aanmeldingen voor de interactieve online tafels ontvangen. Aanmelden voor de interactieve online tafels is niet meer mogelijk.

13.00 - 14.00 uur (60 minuten)

Voorafgaand aan de openbare les organiseert het lectoraat Beroepsonderwijs tien interactieve online tafels. Bij elke online tafel is een collega van het lectoraat de host. Het maximaal aantal deelnemers per online tafel is 10.

Hoe zetten we challenge-based leeromgevingen in het beroepsonderwijs op de kaart? 
Host: Maaike Koopman

Studenten van de Hogeschool Utrecht werken op allerlei plekken in de gemeente Utrecht samen aan innovatieve oplossingen voor échte maatschappelijke vraagstukken. Aan deze online tafel denken we samen na over hoe je meer inzicht kunt krijgen in de kenmerken van deze challenge-based leeromgevingen, de manier van leren van studenten binnen challenges en over hoe deze kennis gedeeld kan worden.

Hoe volg je studentontwikkeling in diverse leeromgevingen in het beroepsonderwijs?
Host: Liesbeth Baartman

Zicht op studentontwikkeling. Best ingewikkeld, zeker als studenten participeren in diverse leeromgevingen op school en in het werkveld. In het lectoraat werken we met mbo-teams aan het in kaart brengen van het leerpad van hun studenten. Dit gebruiken we om formatieve activiteiten te ontwikkelen, waarmee docenten en werkplekbegeleiders de ontwikkeling van studenten kunnen monitoren. Aan deze online tafel bekijken we samen voorbeelden en gaan we in gesprek over het zichtbaar maken van zo’n leerpad. 

Welke toetsbekwaamheid heb je nodig in de verschillende leeromgevingen in het beroepsonderwijs?
Host: Kitty Meijer

Leren en toetsen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Binnen verschillende leeromgevingen neem je als docent beslissingen over de ontwikkeling van studenten, zowel vanuit de formatieve als vanuit de summatieve functie van toetsen. Aan deze online tafel gaan we in gesprek welke toetsbekwaamheid je nodig hebt in de verschillende leeromgevingen.

Ontwerpen van leeromgevingen in het beroepsonderwijs: typisch teamwerk 
Host: Patricia Brouwer

Het ontwerpen van leeromgevingen in het beroepsonderwijs vraagt om een integratie van taken en expertise. Hoewel het beroep van docent veelzijdig en veelvormig is, hoeft niet iedereen alles te kunnen. Teamwerk is cruciaal.  

Toekomstbestendig leraren opleiden: De lerarenopleiding als flexibele leeromgeving in het beroepsonderwijs
Host: Rieke van Bemmel

Leraren worden opgeleid voor het werken in een complexe en dynamische samenleving. Lerarenopleidingen kunnen hier op inspelen door het ontwerpen van flexibele en responsieve leeromgevingen waarin opleiding en beroepspraktijk nauw met elkaar verbonden zijn.                                                            

Ontwerpen van leeromgevingen in het beroepsonderwijs – hoe verbind je ‘school’ en ‘werk’?
Host: Erica Bouw

Aan deze online tafel gaan we in gesprek over de variëteit aan leeromgevingen die worden ontworpen om de samenhang tussen ‘school’ en ‘werk’ in beroepsopleidingen te bevorderen. Dit doen we op basis van recente inzichten die uit onderzoek naar voren zijn gekomen over wat ‘ontwerpbaar’ is en over welke afwegingen relevant zijn bij het (her)ontwerpen van leeromgevingen op de grens van school en de beroepspraktijk.

Cross-boundary teaming in hybride leeromgevingen in het beroepsonderwijs
Host: Machiel Bouwmans

Het succes van hybride leeromgevingen hangt voor een groot deel af van de grensoverstijgende samenwerking tussen beroepsonderwijs en beroepspraktijk, wat we cross-boundary teaming noemen. Omdat betrokken professionals cross-boundary teaming vaak als complex en uitdagend ervaren, gaan we bij de online tafel met elkaar in gesprek over die uitdagingen en mogelijke oplossingen om cross-boundary teaming te optimaliseren.

Het beoordelen van werkplekleren in leeromgevingen in het beroepsonderwijs
Host: Marlies de Vos

Eén van de leeromgevingen die studenten in het beroepsonderwijs tegenkomen is de werkplek wanneer ze stage gaan lopen. De beoordeling van stage gebeurt formeel door de opleiding (hbo) of door het afnemen van examens in de praktijk (mbo). Aan deze online tafel verkennen we samen hoe het informele oordeel van de stagebegeleider op de werkplek kan bijdragen aan deze beoordeling.

Ondersteunen van het leren in leeromgevingen van het beroepsonderwijs
Host: Anne Khaled

Aan deze online tafel ga je in discussie over actuele vraagstukken rondom strategieën van zowel docenten als werkbegeleiders in het beroepsonderwijs. We verkennen de manieren waarop zij het leren van hun studenten kunnen versterken in leeromgevingen die zich op de grens van school en werk bevinden. 

Leeromgevingen in het beroepsonderwijs als vruchtbare grond voor (beroeps)identiteitsontwikkeling
Host: Annoesjka Boersma

Beroepsonderwijs vindt plaats in binnen- en buitenschoolse contexten. Daarmee biedt het een vruchtbare grond voor (beroeps)identiteitsontwikkeling. Aan deze online tafel gaan we in gesprek over hoe (beroeps)identiteitsontwikkeling van studenten vanuit beide contexten gestimuleerd kan worden en wat studenten daaraan hebben.Deel dit evenement