Openbare les Xander Lub en Tijs Timmerman

Lectoren
8 juli is de openbare les en officiële aanstelling als lector van Xander Lub en Tijs Timmerman binnen Hogeschool Utrecht.

In het kader van de HU expertisegebieden Samen Digitaal en Samen Duurzaam zullen Xander en Tijs deze middag samen verzorgen. De uitdagingen die Digitale Transitie en de Sustainable Development Goals voor mens, organisatie en maatschappij brengen, worden het beste opgelost door een interdisciplinaire samenwerking. Daarom is ervoor gekozen om in deze openbare lessen de verbinding tussen lectoraatsthema’s te zoeken.

Openbare rede van Xander Lub: De impact van digitale transitie op mens en organisatie

De digitale transitie heeft een steeds grotere impact op maatschappij, organisaties en hun medewerkers. Deze impact is enerzijds positief: technologie maakt het mogelijk om sneller, efficiënter en innovatiever dingen te doen. Tegelijkertijd creëert technologie ook spanning en dilemma’s. In deze openbare rede verkennen we drie vragen: hoe kan digitale transitie ingezet kan worden ten dienste van medewerkers en organisaties? Hoe kunnen we medewerkers en organisaties duurzaam voorbereiden en ondersteunen in succesvolle en duurzame veranderingsprocessen die horen bij digitale transitie? En hoe kunnen we nieuwe competenties horende bij de digitale transitie ontwikkelen?

Openbare rede van Tijs Timmerman: Marketing for humans’ sake - Betekenisvolle mens & merk relaties in digitale context

Lang stond marketing en customer experience ten dienste van een eenzijdig belang van organisatie, en fungeerden mensen primair als middel (in de rol van klant) tot financiële doelstellingen. Echter, het huidige debat in de samenleving over duurzaamheid en de inzet van geavanceerde technologie zet het belang van mensen, samenlevingen en de planeet sterker aan. Dit vraagt van organisaties om daar rekening mee te houden en een bijdrage aan te leveren, naast hun eigenbelang. Organisaties wordt gevraagd om meervoudige waardecreatie te realiseren. Maar wat vraagt dit van de competenties van marketing & customer experience professionals? Welke nieuwe rol spelen zijn binnen organisaties om aan deze veranderende verwachtingen te voldoen?

Over de lectoren

Xander Lub werkt sinds januari 2021 als lector bij het lectoraat Organisaties in Digitale Transitie
Tijs Timmerman werkt sinds september 2020 als lector bij het lectoraat Marketing & Customer Experience.

Praktische informatie en aanmelden

De openbare les is vanaf 14:45 via een livestream te volgen. De link naar de livestream wordt in de week van de openbare les gedeeld. Daarnaast is er vanwege de versoepelingen rond corona weer ruimte om de openbare les fysiek te volgen. De inloop voor de gezamenlijke openbare les vind in dat geval plaats vanaf 14:30 met de start van het officiële programma om 15:00.

Wil je je aanmelden voor de openbare les? Meld je dan aan via onderstaande button. Geef in het formulier aan of je er fysiek of online bij wilt zijn. Heb je je al aangemeld om de openbare les online te volgen maar wil je er liever fysiek bij zijn? Geef dit dan ook aan binnen het formulier.

Heb je vragen? Stuur een e-mail naar openbareles@hu.nl  

Deel dit evenement