Openbare les Raymond Slot en lancering lectoraat Cyber Security

Raymond Slot
Dinsdagmiddag 13 juni wordt Dr. Ir. Raymond Slot MBA officieel aangesteld als lector Cyber Security van Hogeschool Utrecht (HU). Wij nodigen je van harte uit aanwezig te zijn bij de openbare les genaamd:

Cyber risico’s beperken? Ontdek de laatste inzichten en wat het HU lectoraat Cyber Security voor je kan betekenen

Tijdens deze openbare les wordt een algemene introductie verzorgd rond het onderwerp van Cybersecurity en de initiatieven binnen Nederland om cybercriminaliteit te bestrijden. Vervolgens gaat lector Raymond Slot in op een tweetal onderzoekslijnen van het lectoraat:

Hoe te komen tot veilig online gedrag
Hierbij gaat het lectoraat onderzoek doen naar online gedrag van internetgebruikers, waaronder jongeren, om te zien welke aanpak effectief is om tot veiliger online gedrag te komen.

- Risico-gebaseerde beveiliging
Voor bedrijven en organisaties is het van belang de beveiliging te laten aansluiten bij de risico’s van de organisatie. Het lectoraat wil komen tot richtlijnen voor de realisatie van informatiebeveiligingsmaatregelen en daarmee de minimalisatie van (cyber)risico’s.

 

- Artificial Intelligence (AI) en cybersecurity

AI is sterk in opkomst en heeft ook brede toepassing voor Cybersecurity. Het lectoraat gaat onderzoek doen naar de toepassing van AI voor Cybersecurity, om organisaties veiliger te maken.

 

De openbare les wordt afgesloten met een paneldiscussie, tussen een aantal Corporate Information Security Officers (CISO) van diverse organisaties.

Over het lectoraat Cyber Security

In Nederland, en wereldwijd, neemt cybercriminaliteit sterk toe. Het lectoraat Cyber Security draagt bij aan een veiliger Nederland door organisaties en bedrijven te ondersteunen en te komen tot betere beveiliging tegen cyber incidenten. Continuïteit van organisaties, voorkomen van cyberincidenten en een concrete afweging van risico’s versus kosten zijn onderzoeksonderwerpen van het lectoraat.

Het lectoraat houdt zich bezig met onderzoek naar het verhogen van de digitale weerbaarheid van overheidsorganisaties, bedrijven en personen. Daarbij
onderzoekt ze praktische oplossingen op het gebied van Cybersecurity. Zeker voor MKB-bedrijven, gemeentes en andere middelgrote organisaties is het moeilijk om tot een juist niveau van beveiliging te komen voor cyber bedreigingen. Het lectoraat richt zich specifiek op middelgrote overheidsorganisaties en bedrijven, om te komen tot praktische standaarden die snel, eenvoudig en effectief toepasbaar zijn.

Over Raymond Slot

Sinds september 2022 is Raymond Slot lector van het lectoraat Cyber Security. Raymond Slot is afgestudeerd ingenieur en bedrijfskundige en in 2010 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was van 2010-2018 eerder lector aan de HU bij het lectoraat Architectuur van Digitale InformatieSystemen. Hij heeft nationaal en internationaal ervaring met het begeleiden van organisaties in digitale transities, op de disciplines cybersecurity, datamanagement en enterprise architectuur. Naast zijn werk bij de HU is hij managing partner van Strategy Alliance, een management consultancy bureau op het gebied van digitale transformatie.

Symposium

Voorafgaand aan de openbare les zal er vanaf 12:30 uur een symposium plaatsvinden met verschillende gastsprekers. Onderwerpen:

 

- Cybercrime en opsporingsmethoden

Cybercrime is sterk toegenomen de afgelopen jaren. In deze presentatie geeft Henrique van Huisstede van het Cybercrime Team Politie Midden Nederland voorbeelden van cybercrime en opsporingsmethoden die door de politie gebruikt worden.

 

- Risico-gebaseerde beveiliging bij Air France KLM

Welke onderdelen van een bedrijf beveilig je? En op welke wijze? Tako Huisman, deputy-CISO van Air France KLM, geeft een inkijk in de wijze waarop KLM risico-gebaseerde informatiebeveiliging heeft ingericht.

Praktische informatie en aanmelden

Geïnteresseerden zijn van harte welkom om bij dit symposium en de openbare les aanwezig te zijn. De locatie is Hogeschool Utrecht, Padualaan 101 op het Utrecht Science Park.

 

De openbare les start om 15:00 uur, met een virtuele inloop vanaf 14:45 uur via een livestream. Aanmelden voor deze livestream kan via onderstaande button.

Deel dit evenement

Meer evenementen

Er zijn geen evenementen gevonden.