Openbare les Mieke Koeslag-Kreunen "Fier: naar onderwijsprofessionals met werkplezier"

Hogeschool Utrecht nodigt je graag uit voor de openbare les van Mieke Koeslag-Kreunen op 24 november 2021: "Fier: Naar onderwijsprofessionals met werkplezier". Tijdens het event wordt Mieke officieel benoemd tot lector Werken in Onderwijs. 

Onderwijsprofessionals in alle sectoren staan onder ongekende druk. Er is een groot, groeiend en structureel tekort aan onderwijs- en leidinggevenden. Ook nemen de aantallen en verschillen tussen lerenden en de veranderende, uiteenlopende maatschappelijke behoeftes toe. Tegelijkertijd zijn onderwijsprofessionals van onschatbare waarde voor duurzame ontwikkeling van onze samenleving. Lectoraat Werken in Onderwijs onderzoekt daarom hoe onderwijsprofessionals kunnen inspelen op de complexiteit van hun werk en wat dit vraagt aan ontwikkeling van het beroepsbeeld, van de schoolorganisatie en van het opleiden en professionaliseren. Het lectoraat wil hierdoor onderwijsprofessionals in de volle breedte versterken, zodat werken in onderwijs aantrekkelijker wordt en de onderwijsprofessionals weer volop plezier krijgen in hun werk en daarmee hun onderwijsopdracht waar kunnen maken.

Nieuwsgierig hoe en waarom? Kom naar deze Openbare les.

Programma

14.00 uur  Inleidende rondetafelgesprekken (naar verwachting zowel op een HU-locatie als online te volgen).
Abstracts per rondetafel staan onderaan deze pagina
1. (beroepsbeeld) Toekomstgericht onderwijs en de professionaliteit van de docent.
door Maaike Koopman & Lisette Blokland
2. (schoolorganisatie) Collectief handelingsvermogen van een team: wat is dat eigenlijk?
door Patricia Brouwer & Elske van den Boom-Muilenburg
3. (opleiden) Snel, goede leraren opleiden: kan een observatie-instrument daarbij helpen?
door Tamar Tas & Oscar Terpstra
4. (professionalisering) Het ondersteunen van leidinggeven aan (responsieve) curriculumontwikkeling.
door Joyce Vreuls & Mare de Groot
14.45 uur   Virtuele inloop
15.00 uur   Opening door dagvoorzitter Ciana Mayam
15.05 uur  - Video lectoraat Werken in Onderwijs
- Openbare les “Fier: naar onderwijsprofessionals met werkplezier” door Mieke Koeslag- Kreunen
- Interactief gesprek met publiek en lector Mieke Koeslag- Kreunen
15.40 uur  Doorwerking lectoraat in beroepspraktijk, onderwijs en wetenschap.
Panelleden:
Frank Samwel, vierdejaars student, Instituut Theo Thijssen, Hogeschool Utrecht
- Piet Van den Bossche, hoogleraar Learning in Organizations, Universiteit Antwerpen en Maastricht
- Amin Asad, docent Recht, ROC Midden Nederland en Hogeschool Utrecht, docent van het jaar 2021
- Gabrielle Leijh, bestuurder, Cals College
- Mieke Koeslag-Kreunen, lector Werken in Onderwijs, Hogeschool Utrecht
16.00 uur   Pauze
16.05 uur  Positionering lectoraat binnen kenniscentrum Leren en Innoveren Hogeschool Utrecht, Elly de Bruijn
16.20 uur  Positionering lectoraat binnen praktijkgericht onderzoek Hogeschool Utrecht, Wilma Scholte op Reimer
16.20 uur  Overhandiging lectorenpenning door Wilma Scholte op Reimer en Elly de Bruijn
16.25 uur  Afsluiting door dagvoorzitter Ciana Mayam
16.30 uur  Einde programma

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden. Op 22 november ontvang je een welkomstmail met de link naar de livestream van de openbare les. Voor de rondetafelgesprekken ontvangen de deelnemers een separate mail. Het event is online te volgen en hoogstwaarschijnlijk ook fysiek bij te wonen. In het aanmeldformulier kun je hiervoor jouw voorkeur doorgeven. Vragen? Stuur een e-mail naar openbareles@hu.nl.

Abstracts van de inleidende Rondetafelgesprekken

1. [beroepsbeeld] Toekomstgericht onderwijs en de professionaliteit van de docent
door Maaike Koopman & Lisette Blokland
Hoe kunnen docenten rekening houden met de stem en leerbehoeften van leerlingen? Hoe balanceren docenten tussen loslaten van verantwoordelijkheid en de behoefte of noodzaak om leerprocessen te sturen? In deze ronde tafel gaan we in op wat toekomstgericht onderwijs vraagt van docenten en wat dit betekent voor hun professionele identiteit en professionele ontwikkeling.

2. [schoolorganisatie] Collectief handelingsvermogen van een team: wat is dat eigenlijk?
door Patricia Brouwer & Elske van den Boom-Muilenburg
Onderwijs ontwikkel en verzorg je niet alleen, maar samen met je team. Het vermogen om collectief te handelen en als team het werk in te richten draagt bij aan het bereiken van teamdoelen én meer werkplezier. Maar wat is collectief handelingsvermogen nu precies? En door welke factoren wordt het beïnvloed?

3. [opleiden] Snel, goede leraren opleiden: kan een observatie-instrument daarbij helpen?
door Tamar Tas & Oscar Terpstra
Het onderwijs kampt met een groot lerarentekort, uitstroom van beginnende leraren en dalende leerlingresultaten. Lerarenopleidingen en opleidingsscholen worden uitgedaagd om samen, in korte tijd, goede leraren op te leiden. Op welke manier kan een psychometrisch getest observatie-instrument het leren lesgeven ondersteunen en wat zijn eventuele nadelen? 

4. [professionalisering] Het ondersteunen van leidinggeven aan (responsieve) curriculumontwikkeling
door Joyce Vreuls & Mare de Groot
Beroepsonderwijs staat voor de uitdaging in te spelen op een snel veranderend en onvoorspelbaar werkveld. Verschillende factoren beïnvloeden succesvolle responsieve curriculumontwikkeling. Een van de factoren is (gedeeld) leiderschap. Hoe kunnen leidinggevenden geholpen worden hun leiderschapsstijl aan te passen aan het team en hoe kunnen curriculumontwikkelaars ondersteund worden in het nemen van een leiderschapsrol?

Deel dit evenement