Online Masterclass Sensemaking in de zomer over het sturen in de stad en het verlangen tot zingeving

Wat is de rol van praktijkgericht onderzoek bij het aanpakken van grootstedelijke vraagstukken en de organisatie van veranderingen in het publiek domein? En in hoeverre valt er op deze vraagstukken te sturen en is er sprake van governance?
Josje Dikkers en Leike van Oss

Een masterclass over Loosely Coupled Systems, het creëren van betekenisvol werk in een veranderend publiek domein en het proces van ‘sensemaking’ volgens Karl Weick (1936), een vooraanstaande Amerikaanse wetenschapper op het gebied van organisaties en organisatiegedrag.

Josje Dikkers is sinds mei 2019 benoemd als lector Organiseren van Waardig Werk van Hogeschool Utrecht. Leike van Oss is veranderkundige met een voorliefde voor het werk van Weick. Zij vormt al twintig jaar samen met Jaap van ’t Hek het bureau Organisatievragen.

Praktische informatie

Datum: Donderdag 25 juni 2020
Tijdstip: 16.00 uur

Aanmelden

Meld je aan via onderstaande aanmeldknop.Vervolgens ontvang je voorafgaand aan de online masterclass een URL om deze te kunnen volgen.

Algemene informatie

De masterclass De reflectieve praktijk is onderdeel van een serie masterclasses rondom het thema Veranderkunde. De masterclasses zijn los van elkaar te bezoeken en zijn gratis. De masterclasses worden mede georganiseerd door Platform Stad en Wijk, een samenwerkingsverband van vijftien lectoraten van elf verschillende hogescholen die zich bezighouden met maatschappelijke vraagstukken. De masterclasses zijn een initiatief van Maaike Miedema (adviseur Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland) en Gertjan de Groot (docent Hogeschool van Amsterdam). Dit naar aanleiding van het boek Plekken van hoop en verandering dat het Platform Stad en Wijk vorig jaar uitgaf en gratis is te downloaden. Hierin beschrijven verschillende lectoraten hun onderzoeksbevindingen over samenwerkingsverbanden die lokaal het verschil maken.

Deel dit evenement