Legal tech alliantie: digitale beslisondersteuning en beslisruimte

Steeds vaker worden digitale middelen gebruikt als ondersteuning bij het nemen van (ingewikkelde) beslissingen. Van eenvoudige beslisbomen tot geavanceerde softwareoplossingen en chatbots, al dan niet met gebruikmaking van document assembly systemen en kunstmatige intelligentie.

Het maakt het werk van de jurist vaak makkelijker en meestal ook boeiender. Maar er is ook een keerzijde. Welke beslisruimte heeft de professional nog? En denken we wel voldoende na over de sociaal maatschappelijke en ethische gevolgen. En wat betekent dit voor het onderwijs bij de juridische opleidingen aan de hogescholen?

Logo LTA

Legal Tech Alliantie

In de Legal Tech Alliantie werken 12 opleidingen HBO-Rechten samen om kennis en positie van IT en innovatie in het rechtenonderwijs te bevorderen. De alliantie organiseert daartoe evenementen voor studenten en docenten.

Beslisruimte bij digitale beslisondersteuning

Dit tweede evenement gaat over Beslisondersteuning. Tijdens het evenement spreken we erover tijdens diverse workshops naar keuze. De workshops zijn in handen van deskundigen uit de praktijk en van ontwikkelaars van onderwijs op het terrein van beslisondersteuning en Digital Ethics.

Keynote: Marlies van Steenbergen

Dr. ir. Marlies van Steenbergen is sinds 2017 lector bij het lectoraat Digital Smart Services (thans Digital Ethics). Ze richt zich met haar programmalijn op value-sensitive design van datagedreven innovatieve diensten en zoekt naar manieren om de digitale ethische bekwaamheid van professionals te vergroten.

Praktische Informatie

Datum Vrijdag 31 januari 2020
Tijd 17.00 - 20.30 uur
Locatie Padualaan 101 te Utrecht

Programma

17.00 - 17.30 uur Inloop
17:30 - 17:35 uur  Opening door Dr. Esther Verboon,
directeur Instituut voor Recht, Hogeschool Utrecht
17:35 - 18:00 uur  Keynote speaker Dr. Ir. Marlies van Steenbergen,
lector Digital Ethics (voorheen Digital Smart Services)
18:00 - 18:45 uur  Workshopronde 1
19:00 - 19:45 uur Workshopronde 2 
20:00 - 20:30 uur Afsluiting/borrel

Aanmelden

Meld je aan via onderstaande aanmeldknop.

Op de dag van het evenement kun je een keuze maken uit de workshops. Bekijk hieronder alvast de inhoud per workshop.

  • Digitaal Stelsel Omgevingswet door Rob van de Plassche, directeur Berkeley Bridge: uitleg van het DSO en mogelijkheden voor stages en afstudeertrajecten.
  • Beslisboomonderwijs en Document Assembly in de Minor Recht en Publieke Sector door Martijn Noordermeer, kwartiermaker Digitalisering en Recht Hogeschool Utrecht.
  • Onderzoekslijn Digital Divide door Majda Lamkaddem, docent onderzoeker bij het Lectoraat Toegang tot het Recht.
  • De vierde workshop zal ofwel in het teken staan van Digital Ethics ofwel van Conversational Interfaces, zoals chatbots. 

Deel dit evenement