Gesprekstafels Wiskunde en Rekenen

Wist je dat er binnen de HU minstens 190 cursussen zijn waar rekenen, wiskunde of statistiek onderdeel van uitmaken? Nee?

mevrouw met pen in haar hand tikt op rekenmachine

Wij tot voor kort ook niet, maar met een HU-breed onderzoek naar de rol en plek van rekenen, wiskunde en statistiek in het onderwijs, hebben wij dit ontdekt. Het aanbod varieert sterk: van medisch rekenen tot vakken binnen de lerarenopleiding wiskunde en van praktijkgericht onderzoek tot statistiek-vakken. Opvallend is dat veel problemen waar mensen tegenaan lopen vergelijkbaar zijn. HU-docenten geven aan dat

  • bij een kwart van de cursussen studenten problemen ondervinden doordat zij te weinig basiskennis hebben;
  • bij 15% van de cursussen een deel van de studenten problemen heeft met rekenen, wiskunde en/of statistiek;
  • bij 6% van de cursussen het verschil in instapniveau voor problemen zorgt.

Op basis van deze data en een aantal kwesties die HU-docenten onder de aandacht hebben gebracht, organiseert het lectoraat Wiskundig en analytisch vermogen van professionals in samenwerking met het Teaching and Learning Network (TLN) twee gesprekstafels. De online bijeenkomsten vinden plaats op maandag 28 september en maandag 12 oktober. In de eerste sessie gaan we dieper in op de rol van statistiek en kansberekening binnen HU-opleidingen en tijdens de tweede gesprekstafel komt het instroomniveau rekenen-wiskunde van studenten aan bod.

Het doel van de gesprekstafels is om met en van elkaar te leren. We gaan met elkaar in gesprek over specifieke problemen en vragen en brainstormen om te komen tot mogelijke HU-brede verbeteringen en oplossingen voor de versterking van de rekenen-wiskunde vaardigheden. Ook zal er een expert op het gebied van wiskunde, rekenen en statistiek aanwezig zijn om een korte inleiding te geven.

Gesprekstafels

Gesprekstafel 1 - Thema’s in reken-wiskundeonderwijs: De rol van statistiek en kansrekening in de opleidingen.

Datum: 28 september 2020
Tijd: 15.30 - 17.00 uur

Gesprekstafel 2 - Thema’s in reken-wiskundeonderwijs: Het instroomniveau rekenen-wiskunde.

Datum: 12 oktober 2020
Tijd: 15.30 - 17.00 uur

Aanmelden

Iedereen is welkom. Aanmelden kan door een bericht te sturen naar marieke.bor-devries@hu.nl, bij voorkeur voor 21 september.

Marieke Bor – de Vries
Kees Hoogland
Lectoraat Wiskundig en analytisch vermogen van professionals

Deel dit evenement