Digitale lunchlezing 'Kansen vergroten: inclusieve werkwijzen in meertalige klassen'

Bijdragen aan gelijke kansen van alle leerlingen, ongeacht herkomst, welke onderwijsprofessional wil dat niet? Maar de daad bij het woord voegen vergt nogal wat. Het Nederlandse onderwijs is er ook nog onvoldoende op ingericht. Hoe lukt het leraren om een aantal inclusieve didactische strategieën in hun praktijk te beproeven? In deze lunchlezing nemen we jullie mee in de zoektocht en het onderzoeksproject.

 

Rond bovengenoemde vragen heeft het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs de laatste drie jaar samen met het lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs een vernieuwend, internationaal project uitgevoerd, het ‘Inclusive Science Education’ project (gefinancierd door NRO en Nordforsk). De uitkomsten zijn zowel wetenschappelijk als praktisch relevant voor opleidingen en professionalisering en voor de ambities die de HU heeft in de regionale ondersteuning.

Inclusieve lespraktijk

We schetsen hoe we het ontwerponderzoek met 21 basisschoolleraren in Noorwegen, Zweden en Nederland hebben uitgevoerd en hoe we steeds school- en vaktaalontwikkeling in vakonderwijs hebben ingebouwd. De leraren zijn gedurende het project gevolgd met verschillende onderzoeksinstrumenten, zoals vragenlijsten en video-opnames in de lespraktijk, en dit materiaal hebben we geanalyseerd met een multidisciplinair team van onderzoekers en opleiders. Wat hebben de leraren geleerd en hoe hebben zij inclusieve strategieën leren gebruiken in hun lespraktijk?

 

Met concrete voorbeelden geven we een inkijkje hoe Nederlandse, Noorse en Zweedse leraren vanuit dezelfde input hun eigen onderwijs maakten. We hebben unieke beelden van leerlingen die heel natuurlijk hun Turks en Nederlands inzetten bij het leren rond het thema plantengroei. Het doorbreken van de eentalige praktijk is een heet hangijzer in het Nederlandse onderwijs, maar het voorbeeld laat zien hoe functioneel een meertalige werkwijze kan zijn. Ten slotte vatten we samen wat de analyses ons tot nu toe hebben geleerd. De komende jaren blijft ons lectoraat verder zoeken naar het gebruiken van taalverschillen en differentiëren om alle leerlingen actief tot leren te brengen.

Praktische informatie

  • WAT - Digitale lunchlezing - Kansen vergroten: inclusieve werkwijzen in meertalige scholen
  • WANNEER – Woensdag 26 mei 2021, 12.30 – 13.30 uur
  • WAAR – Online, je ontvangt de link in de ochtend op 26 mei
  • AANMELDEN – Via dit aanmeldformulier

 

De lunchlezing wordt verzorgd door Jantien Smit en Maaike Hajer van het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs. Klik hier voor meer informatie over het onderzoeksproject. Geïnteresseerd in inclusief onderwijs in meertalige contexten? We bevorderen de uitwisseling tussen leraren en scholen in de regio en het land vanuit het consortium SPRONG Meertaligheid; u kunt zich als geïnteresseerde aanmelden.

Deel dit evenement