Congres ‘Waardig werk als norm’: antwoorden op huidige personeelstekorten

Op 25 november 2022 presenteert het lectoraat Organiseren van Waardig Werk het congres ‘Waardig werk als norm’. We gaan met maatschappelijke organisaties, professionals, werkgevers, beleidsmakers en onderzoekers op zoek naar een antwoord op de vraag hoe we in deze tijd van personeelstekort waardig werk kunnen creëren, organiseren en behouden. Dit doen we door perspectieven vanuit waardig werk en inclusief werkgeverschap in te zetten op het vraagstuk van de toegenomen personeelstekorten. Wil je meedoen? Meld je hier dan aan voor dit leerzame en leuke congres! 

Steeds meer sectoren en organisaties melden een tekort aan personeel. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er 106 vacatures per 100 niet-werkenden. Inmiddels zijn dat er 133 per 100 (CBS, 2022). De meeste vacatures komen uit de handel (90.000), de zakelijke dienstverlening (74.000) en de zorg (61.000). En het aantal plaatsen in de kinderopvang is inmiddels gekrompen, terwijl deze plaatsen hard nodig zijn om ook ouders de gelegenheid te geven om te werken. Wat gaat ons dan wel helpen bij het vervullen van vacatures? 

Onze lectoren gaan hierover in gesprek met collega's uit de praktijk. Zij zullen vertellen over hun onderzoekservaringen én over de nieuwste ontwikkelingen. De bijdrage die waardig werk kan leveren aan het oplossen van het personeelstekort belichten zij daarbij vanuit drie perspectieven: 

  • Nieuwkomers

Inzetten op het aantrekken van mensen uit groepen met onbenut arbeidspotentieel, zoals vluchtelingen en mensen met een arbeidsbeperking.  

  • Aanpassen van werk   

Werkgevers passen hun werkorganisatie en takenpakket aan de werknemers aan, bijvoorbeeld door middel van talentgericht werkontwerp. 

  • Werknemerswelzijn   

Een beter welzijn van werknemers staat op nummer 1.

Daarnaast is er een uitgebreid programma met workshops, een markt en een bijzondere keynote-spreker! Wij zullen deze dag kennis delen en praktische handvatten bieden, en tegelijkertijd zullen wij je vragen om mee te denken en jouw input te leveren.  

Sprekers 

Lectoren Josje Dikkers en Leendert de Bell, collega's uit de praktijk, workshopsbegeleiders én een keynote-spreker. Meer info volgt. 

Deelnemers

Alle professionals (managers, beleidsmakers, beslissers, onderzoekers, docenten etc.) die inspiratie willen opdoen en hun horizon willen verbreden ten aanzien van de bijdrage die waardig werk kan leveren aan het oplossen van het personeelstekort. Werkzaam in zowel private als (semi-)publieke sector. 

Praktische informatie en aanmelden 

  • Datum: Vrijdag 25 november 2022 
  • Tijd: 09.30 - 15.30 uur 
  • Locatie: Hogeschool Utrecht | Padualaan 101, 3584 CH Utrecht 
  • Deelname: Kosteloos 

Programma

09.30 Ontvangst en registratie 
10.00 Opening door HU-lectoren Organiseren van Waardig Werk (Josje Dikkers en Leendert de Bell)
10.15 De lectoren per perspectief in gesprek met een collega uit de praktijk. Drie perspectieven: Nieuwkomers, Aanpassen van werk, Werknemerswelzijn.  
11.15  Drie workshops: Nieuwkomers, Aanpassen van werk, Werknemerswelzijn 
12.15  Lunch & onderzoeksmarkt
13.30  Keynote-spreker (interactief met zaal)
14.45   Afsluiting en borrel

Deel dit evenement