Congres Waardig werk als norm: ook in tijden van personeelstekorten

Op 25 november 2022 presenteert het lectoraat Organiseren van Waardig Werk het congres ‘Waardig werk als norm’. We gaan met maatschappelijke organisaties, professionals, werkgevers, beleidsmakers en onderzoekers op zoek naar een antwoord op de vraag hoe we in deze tijd van personeelstekorten waardig werk kunnen creëren, organiseren en behouden. 

Bron: Babet Hogervorst

Waardig werk als norm

Tijdens het congres zetten we perspectieven vanuit waardig werk en inclusief werkgeverschap in op het vraagstuk van de toegenomen personeelstekorten.

Drie perspectieven

Steeds meer sectoren en organisaties melden een tekort aan personeel. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er 106 vacatures per 100 niet-werkenden. Inmiddels zijn dat er 133 per 100 (CBS, 2022). De arbeidstekorten beperken zich niet langer alleen tot de bekende sectoren zoals zorg, onderwijs, bouw en logistiek. In het tweede kwartaal van 2022 meldde het UWV dat er inmiddels in alle beroepsgroepen sprake was van een tekort aan personeel. Alle werkgevers worstelen momenteel met het vervullen van vacatures. Maar leidt dit ook tot duurzame banen en waardig werk? 

Onze lectoren gaan hierover in gesprek met collega's uit de praktijk. Zij zullen vertellen over hun onderzoekservaringen én over de nieuwste ontwikkelingen. De bijdrage die waardig werk kan leveren aan het oplossen van het personeelstekort belichten zij daarbij vanuit drie perspectieven: 

  • Nieuwkomers

Inzetten op het aantrekken van mensen uit groepen met onbenut arbeidspotentieel, in het bijzonder vluchtelingen.   

  • Aanpassen van werk   

Werkgevers passen hun werkorganisatie en takenpakket aan de werknemers aan, bijvoorbeeld door middel van talentgericht werkontwerp. 

  • Werknemerswelzijn   

Een beter welzijn en een goede werk-privé balans van werknemers staan voorop om uitval door toenemende werkdruk te voorkomen.

Daarnaast is er een uitgebreid programma met workshops, een markt en een bijzondere keynote-spreker. Wij zullen deze dag kennis delen en praktische handvatten bieden, en tegelijkertijd vragen we iedereen om mee te denken en input te leveren.  

Sprekers 

Opening

Dagvoorzitter

  • Bahram Sadeghi (1967, Iran) werkt als dagvoorzitter, freelance regisseur en presentator)

Panel

Keynote

Paul de Beer (1957) is sinds 2003 Henri Polak-hoogleraar voor arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam, verbonden aan onderzoeks- en onderwijsinstituut AIAS-HSI en directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging.

Workshops

Inhoud: werkgevers, statushouders en publieke opinie: elk hebben zij zo hun invloed op duurzame arbeidsparticipatie van vluchtelingen. Wat is die invloed? En hoe kunnen wij op onze beurt onze eigen invloed positief aanwenden? 

Door: Wilma Roozenboom (directeur Refugee Talent Hub) en Leendert de Bellexterne link (lector Organiseren van Waardig Werk, HU).

Lokaal: 1.207

Inhoud: Collega’s, teams en organisaties zijn essentieel voor collega’s met een andere behoefte aan rust, structuur en uitdaging. Hoe kunnen wij daar op inclusieve wijze mee omgaan? 

Door: Saskia Schepers, People Development consultant ABN AMRO, Tristan Lavender, senior contentstrateeg Philips, ervaringsdeskundige en Linda Bakker, senior onderzoeker Hogeschool Utrecht. 

Lokaal: 1.208

Inhoud: De Inclusie Coalitie is een initiatief in de regio Utrecht. Zij werken aan samenwerking tussen sociale ondernemers, onderwijs en reguliere bedrijven in een keten, waar iedere werkgever de rol speelt die past.

Door: Annemiek Temming, directeur Social Impact Factory en Astrid Bolland, senior onderzoeker Hogeschool Utrecht

Lokaal: 1.210

Door: Roos Hijner, UMC Utrecht en Josje Dikkers, lector Hogeschool Utrecht

Inhoud: Korte introductie van onderzoek bij UMC Utrecht. In gesprek over werknemerswelzijn: hoe komen we af van de hapsnap-aandacht hiervoor? Welke goede (en slechte) voorbeelden van aandacht voor werknemerswelzijn zijn er? 

Lokaal: 1.211

De manier waarop wij taken, structuur en processen regelen, bepaalt mede waardig werk en werkplezier. Waarop moeten wij letten? Wat staat ons te doen?

Door: Anneke Offereins, onderzoeker/promovenda lectoraat Organiseren van Waardig Werken: Bottom-up ontwerp en verandering van organisaties. 

Lokaal: 1.214

Deelnemers

Alle professionals (managers, beleidsmakers, beslissers, onderzoekers, docenten etc.) die inspiratie willen opdoen en hun horizon willen verbreden ten aanzien van het oplossen van het personeelstekorten en de rol van waardig werk hierin.

Praktische informatie en aanmelden 

  • Datum: Vrijdag 25 november 2022 
  • Tijd: 9.30 - 15.30 uur 
  • Locatie: Hogeschool Utrecht | Padualaan 101, 3584 CH Utrecht 
  • Deelname: Kosteloos 

Programma

09.30 Ontvangst en registratie | aanmelden workshop
10.00 Opening door dagvoorzitter Bahram Sadeghi en inleiding door Josje Dikkers en Leendert de Bell (lectoren Organiseren van Waardig Werk Hogeschool Utrecht)
10.30 Panelgesprek met Fatimazhra Belhirch (CEO, Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF), Bartel Geleijnse (directeur, The Colour Kitchen) en Folkert Hersman (HR-adviseur, De Nederlandsch Bank) o.l.v. dagvoorzitter Bahram Sadeghi.  
Drie perspectieven: nieuwkomers, aanpassen van werk en werknemerswelzijn. 
11.45  Vijf workshops over bovengenoemde perspectieven.
12.45  Lunch & onderzoeksmarkt
13.45  Verslag van de workshops
14.00 Keynote van Paul de Beer (hoogleraar voor arbeidsverhoudingen, AIAS-HSI / UvA). 
Interactie met de zaal.
15.00  Afsluiting en borrel

Over de sprekers

Bahram Sadeghi 

Dagvoorzitter

Bahram Sadeghi (1967, Iran) is freelance programmamaker en gespreksleider. Zo heeft hij in de afgelopen jaren debatten over werk/arbeid geleid, ook met betrekking tot nieuwkomers en vluchtelingen. Af en toe schrijft hij over dat onderwerp, zoals het persoonlijke verhaal in De Volkskrant van 30 mei 2020.

Josje Dikkers

Josje Dikkers

Opening

Josje Dikkers is in 2019 benoemd als lector Organiseren van Waardig Werk bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie aan Hogeschool Utrecht; hiernaast werkt zij tijdelijk als waarnemend lector Schulden & Incasso en is zij docent bij het Institute for People & Business. In haar onderzoek richt Josje zich op de thema’s inclusief werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid/werknemerswelzijn in relatie tot HR-beleid.

Leendert de Bell

Opening

Leendert de Bell is in 2019 – in samenwerking met de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF – benoemd als bijzonder lector voor het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie van vluchtelingen aan Hogeschool Utrecht. Binnen het lectoraat Organiseren van Waardig Werk houdt Leendert zich bezig met praktijkgericht onderzoek naar innovatieve manieren om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan passend werk te helpen en te houden. 

Fatimazhra Belhirch 

Panel

Fatimazhra Belhirch is een gedreven toezichthouder en bestuurder, nu directeur-bestuurder van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Was jurist, mensenrechtenverdediger, diplomaat en rechterhand van de ministers Ploumen en Kaag op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Rode draad voor haar is impact maken. Een meer rechtvaardige samenleving, kansengelijkheid, inclusie en diversiteit zijn een paar thema’s waarvoor zij zich inzet. 

Bartel Geleijnse 

Panel

Bartel Geleijnse heeft jarenlange ervaring in sociaal ondernemen en is oprichter van The Colour Kitchen (TCK). TCK is een hospitality-bedrijf met een groot maatschappelijk hart, met de missie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (‘ongekend talent’) een nieuwe kans te geven middels hun opleidingsprogramma’s met baangarantie. Bartel is daarnaast adviseur van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de HU.

Folkert Hersman

Panel

Folkert Hersman is HR-adviseur bij De Nederlandsche Bank en heeft een verfrissende kijk op het vakgebied. Zijn favoriete onderwerpen zijn de toegevoegde waarde van HR, duurzame inzetbaarheid, stagelopen na je 45ste, het brein in organisatie, en stoppen met beoordelen.

Wilma Roozenboom

Workshop 1 'Waardig werk voor vluchtelingen: de rol van werkgevers' 

Wilma Roozenboom is directeur van Refugee Talent Hub, een werkgeversinitiatief dat de brug slaat tussen vluchtelingen en werk. Dit is haar droombaan. Voorheen was zij ruim tien jaar werkzaam als zelfstandig adviseur op het gebied van samenwerking tussen bedrijven en goede doelen. Zij begon haar carrière met een aantal functies in de internationale samenwerking, in binnen- en buitenland. Ze verzorgt de workshop samen met Leendert de Bell (lector Organiseren van Waardig Werk, HU). 

Saskia Schepers 

Workshop 2 'Neurodiversiteit als norm: elk brein mag er zijn'

Saskia Schepers is People Development Consultant bij ABN AMRO waar ze onder meer verantwoordelijk is voor het onderwerp neurodiversiteit. Als koploper op dit onderwerp won ABN AMRO recentelijk de eerste Neurodiversiteitsaward. Saskia spreekt over neurodiversiteit bij bedrijven, hogescholen en universiteiten om een werkvloer te creëren waarin ieder brein gedijt. Saskia is zelf een creatieve geest, heeft een achtergrond in organisatiewetenschappen en schrijft vanuit die insteek en jarenlange HR-ervaring blogs op LinkedIn. In 2023 verschijnt haar boek over neurodiversiteit op de werkvloer.

Tristan Lavender 

Workshop 2 'Neurodiversiteit als norm: elk brein mag er zijn'

Tristan Lavender werkt als senior contentstrateeg, schrijver en redacteur op de wereldwijde communicatieafdeling van Philips. In partnership met leiders op het gebied van Diversiteit & Inclusie heeft hij binnen Philips een medewerkersnetwerk opgezet om meer begrip en bewustzijn van neurodiversiteit te creëren bij beleidsmakers, HR-professionals, recruiters en leidinggevenden – met als uiteindelijke doel om samen een neuro-inclusieve organisatie vorm te geven. Tristan heeft een achtergrond in de psychologie, is zelf autistisch, en ervaringsdeskundige op het gebied van neurodiversiteit, waar hij ook over schrijft op LinkedIn.

Linda Bakker

Workshop 2 'Neurodiversiteit als norm: elk brein mag er zijn'

Linda Bakker is senior onderzoeker bij het lectoraat Organiseren van Waardig Werk aan Hogeschool Utrecht. Linda is sociologe en heeft brede onderzoekservaring op het terrein van integratie en participatie. Ze doet in diverse projecten onderzoek naar de inclusieve arbeidsmarkt. De ambitie is om met praktijkgericht onderzoek organisaties (gemeenten en werkgevers) te ondersteunen bij het creëren, organiseren en duurzaam onderhouden van waardig werk.

Annemiek Temming 

Workshop 3 'Van bank naar (vaste) baan!' 

Annemiek Temming is sinds een jaar directeur van de Stichting Social Impact Factory. De missie is om de beweging naar impact-ondernemerschap te stimuleren, versterken en te versnellen. Ze is betrokken bij Impact 030 en bij het opzetten van de Utrechtse Inclusie Coalitie. Annemiek heeft ruim 20 jaar ervaring in het ontwikkelen van mensgerichte merk-, innovatie- en businessstrategieën en in het opzetten en aansturen van strategie- en verandertrajecten.

Astrid Bolland

Workshop 3 'Van bank naar (vaste) baan!' 

Astrid Bolland is docent Bedrijfskunde en onderzoeker bij het lectoraat Organiseren van Waardig Werk aan Hogeschool Utrecht. Astrid doet onderzoek naar sociaal en inclusief ondernemerschap in de projecten Meer Impact door Samenwerking, Impact030 en de Utrechtse Inclusie Coalitie. Voor de opleidingen HRM en Bedrijfskunde organiseert zij het afstudeeratelier Betekenisvol Organiseren en Veranderen. 

Roos Hijner

Workshop 4 'Werknemerswelzijn: weg met de vitaliteitsweek!'

Roos Hijner wilde astronaut worden, maar besloot 'down to earth' te blijven en studeerde af als psycholoog van Arbeid & Gezondheid. Haar scripties gingen over onderwerpen die 12 jaar later nog steeds relevant zijn: werk-privébalans, leiderschap en burn-out. Als Adviseur Arbeid & Organisatie bij UMC Utrecht droomt ze nu van het eerste burn-outvrije ziekenhuis van Nederland. 

Roos geeft deze workshop samen met Josje Dikkers (lector Organiseren van Waardig Werk, HU). 

Anneke Offereins

Workshop 5 'Waardig werk, hoe organiseer je dat?' 

Anneke Offereins is bezig met een promotieonderzoek naar de toepassing van een bottom-up interventiemethode met als doel een bureaucratische organisatie te laten kantelen naar een wendbare en klantgerichte organisatie met betekenisvol werk voor professionals. Ze is tevens docent bij de opleiding Human Resource Management.

Paul de Beer 

Keynote

Paul de Beer (1957) is sinds 2003 hoogleraar voor arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam, verbonden aan onderzoeks- en onderwijsinstituut en directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging. Hij studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde in 2001 aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte eerder onder meer bij het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. 

Deel dit evenement