Congres Samenwerken voor een inclusieve arbeidsmarkt

Op 29 juni 2023 presenteert het lectoraat Organiseren van Waardig Werk (Hogeschool Utrecht) samen met Hogeschool Windesheim het congres ‘Samenwerken voor een inclusieve arbeidsmarkt'. Dit congres is het eindevenement van het praktijkgericht onderzoek 'Meer impact door samenwerking' (MIdS) dat loopt van september 2021 tot augustus 2023.

Door samen te werken zijn ondernemingen in staat om zowel economische als maatschappelijke meerwaarde te creëren voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Onderzoekers onderzochten hoe. Tijdens het congres delen de ondernemers en onderzoekers inzichten uit het praktijkgericht onderzoek. Succesverhalen van ondernemers helpen je graag op weg!

meer impact voor samenwerking

Aanmelden

Samenwerken voor een inclusieve arbeidsmarkt

Tijdens het congres delen ondernemers en onderzoekers inzichten over sociaal ondernemerschap. Vooral over de vele manieren waarin bedrijven invulling geven aan arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen met vele talenten. Aan bod komen de verschillende vormen van samenwerking tussen sociale ondernemingen gericht op arbeidsparticipatie en reguliere ondernemingen die (meer) impact willen maken op het gebied van inclusief werkgeverschap.

Daarnaast is er een uitgebreid programma met workshops en lunch waar je de ondernemers kunt ontmoeten. Wij zullen deze dag kennis delen en praktische handvatten bieden.

Deelnemers

Wij nodigen werkgevers uit die handvatten en tools willen om succesvol aan de slag te gaan met inclusief werkgeverschap of sociaal ondernemerschap.

Praktische informatie 

  • Datum: Donderdag 29 juni 2023 
  • Tijd: 09.30 - 15.00 uur
  • Locatie: Kanaal30 | Kanaalweg 30, Utrecht (kanaal30.com)

Programma

09.30 uur Ontvangst, registratie en koffie
10.00 uur Inleiding door Leendert de Bell (lector) en Linda Bakker (onderzoeker) van lectoraat Organiseren van Waardig Werk (Hogeschool Utrecht)
Opening door dagvoorzitter Bart Krull
10.30 uur Panelgesprek met samenwerkende ondernemers. Zij vertellen onder leiding van de dagvoorzitter over hun samenwerking, hoe ze hierdoor meer impact creëren en wat daarvoor nodig is. Je hoort over samenwerking van Conclusion (René Makking) met partner Specialisterren (Sjoerd van der Maden), Breedweer (Jack Stuifbergen), Groene Bouwhekken (Hugo Ward) met partner Heras Mobile (Joep Coenen), U-Stal (Pieter Mosterd) met partner Innovam (Robbert Jan van den Berg), Confed (Peter Hobbelen) met partner Quooker (Michiel van Veen), The Colour Kitchen met partner de Compass Group
12.00 uur Lunch & ontmoeting | aanmelden voor één van de drie workshops
13.00 uur Keuze uit drie workshops:

Schaalbaarheid van ideeën en leren van elkaars oplossingen
Door Gerwin de Vries (Zalsman), Fieke Roozen (Fun Forest) en José Fikenscher (Ontwikkelpartner).
Moderator: Claudia van Orden, (Hogeschool Windesheim)

Grenzen aan sociaal ondernemerschap en hoe deze (op een sociale manier) te hanteren
Door: Rob Jansen (Chain Logistics), Monique van der Velden (IBN) en Marko Terpstra (IBN).
Moderator: Anne van Vliet, (Hogeschool Windesheim)

Maker Unite over hun bedrijfsmodel en samenwerking met kledingmerk Patagonia
Door: Maria Clara Jimenez (Makers Unite) en Leendert de Bell (HU)
Moderator: Astrid Bolland (HU)
14.15 uur Reflectie op impact ondernemerschap door prof. dr. Niels Bosma
15.00 uur Afsluiting en borrel

Over de sprekers

Bart Krull

Bart Krull

Dagvoorzitter

Gespreksleider Bart Krull werkt als business developer (SustainaLab) aan een transitie naar een meer inclusieve en circulaire economie. Zo koppelde hij voor Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondernemers in opkomende markten aan Nederlandse zakenpartners. En leidde hij als dagvoorzitter wekelijks van 2013 tot 2020 de Meet Ups van VPRO Tegenlicht in Pakhuis de Zwijger. Zijn expertisegebieden zijn (impact) ondernemerschap, innovatie en duurzaamheid. 

Leendert de Bell

Inleiding

Leendert de Bell is in 2019 – in samenwerking met de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF – benoemd als bijzonder lector voor het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie van vluchtelingen aan Hogeschool Utrecht. Binnen het lectoraat Organiseren van Waardig Werk houdt Leendert zich bezig met praktijkgericht onderzoek naar innovatieve manieren om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan passend werk te helpen en te houden. 

Linda Bakker

Inleiding

Linda Bakker is senior onderzoeker bij het lectoraat Organiseren van Waardig Werk aan Hogeschool Utrecht. Linda is sociologe en heeft brede onderzoekservaring op het terrein van integratie en participatie. Ze doet in diverse projecten onderzoek naar de inclusieve arbeidsmarkt. De ambitie is om met praktijkgericht onderzoek organisaties (gemeenten en werkgevers) te ondersteunen bij het creëren, organiseren en duurzaam onderhouden van waardig werk.

Niels Bosma

Niels Bosma

Reflectie

Prof. dr. Niels Bosma is hoogleraar Social Entrepreneurship en Onderwijsdirecteur bij de Utrecht University School of Economics. Niels is vooral geïnteresseerd in het ondernemende en innovatieve gedrag van individuen in regionale en sociale contexten. Hij is mede-oprichter en coördinator van het Utrecht University Social Entrepreneurship Initiative

Uitvoering en financiering onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Hogeschool Utrecht en Hogeschool Windesheim, en medegefinancierd door Regieorgaan SIA.

Logo Grid

Windesheim
Regieorgaan SIA

Deel dit evenement