Conferentie De ziel van de professional

Op vrijdagmiddag 14 oktober 2022 vieren wij als Utrechtse onderzoeksgroep LeVo/NP, waarin onderzoekers van het lectoraat Normatieve Professionalisering van Hogeschool Utrecht en de leerstoel Levensbeschouwelijke Vorming van de Universiteit Utrecht samenwerken, onze 10-jarige verbinding. We doen dit in de vorm van een kleine conferentie onder de naam: “De ziel van de professional”.

Tijdens deze conferentie presenteren we wat onze onderzoeken hebben opgeleverd en wat we bijdragen aan de agenda in het huidige (beroeps)onderwijs. Na een gezamenlijke start kan een keuze gemaakt worden om in gesprek of aan het werk te gaan met onze onderzoekers in de 2 rondes van workshops.

1. Flow in innovaties (Remco Coppoolse en Ellen Kloet)
2. Ongemakkelijke dialogen (Tom Schoemaker en Remi Hartel)
3. Beter leren denken (George Lengkeek en Dick van der Wateren)
4. De mensen en de professional, hoe passen ze in elkaar/hoe horen ze bij elkaar? (Eline Belgraver en Vera Lamers)
5. Professionaliseren met hart en ziel (Hanke Drop en Hester IJsseling)
6. Leren inspelen op het onbekende: de ziel als zintuig voor zincreatie (Bas van den Berg, Nicolien Montesano Montessori)
7. Bezield lesgeven met co-teaching: werken op een manier waarvan je weet, ziet en voelt dat het ertoe doet (Dian Fluijt, Linda Bakker en Nathan de Vos)
8. Passend Inclusief? (Mathilde Tempelman-Lam en Marcel Elsenaar)

In de bijlage vind je een uitgebreide beschrijving van de workshops. 

Na de workshops volgt de presentatie van het populair-wetenschappelijke boek “Op zoek naar de ziel van de professional”, waarin wij de onderzoeken van de afgelopen 10 jaar beschrijven. Voor alle deelnemers is er een exemplaar van deze uitgave beschikbaar. We sluiten de conferentie af om 16.30 uur met een netwerkborrel

Deelnemers
Alle professionals (docenten, managers, beleidsmakers, beslissers, onderzoekers, studenten etc.) die inspiratie willen opdoen en hun horizon willen verbreden ten aanzien van de factoren die slecht zichtbaar maar zo belangrijk zijn bij de keuzes en het handelen van professionals in de vaak complexe beroepspraktijk.

Praktische informatie
Locatie: Heidelberglaan 15 (HL15, Science Park Utrecht) 
Datum: 14 oktober
Tijd: 13.30 ( vanaf 13.00 inloop) - 16.30 ( afsluiting met netwerkborrel) 

Aanmelden
Aanmelden kun je doen via deze link. Hier kun je ook de keuze voor de workshops aangeven.  

Uitgestelde mini-conferentie
In de ochtend van 14 oktober vindt ook de uitgestelde mini-conferentie plaats rondom de al eerder uitgekomen lectoraatsuitgave Opening Up Spaces for meaningful engagement in educational praxis”. Hier zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor informatie over deze mini-conferentie en opgave zie bijlage.

Deel dit evenement