Bijeenkomst Inclusief Onderwijs in Meertalige Contexten

Hoe kunnen we hoogwaardig onderwijs organiseren en geven aan leerlingen voor wie het Nederlands niet de enige taal is waarin ze leven en leren? De afgelopen vier jaar heeft een consortium van o.a. leerkrachten, docenten en onderzoekers zich gebogen over urgente vraagstukken rond inclusief onderwijs in meertalige contexten. Op 7 november presenteren zij hun resultaten. 

Meertaligheid

Bijna vier jaar geleden ging het interregionale project SPRONG Meertaligheid van start, onder hoede van projectleider Linda Gijsen van het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs. In de tijd die volgde, stelden verschillende maatschappelijke ontwikkelingen de projectleden voor allerlei uitdagingen. Denk aan de coronacrisis, het lerarentekort, de oorlog in Oekraïne en politieke instabiliteit op verscheidene plekken binnen en buiten Europa, met een grote toename van nieuwkomers in het onderwijs tot gevolg.

De onderwijsprofessionals, lerarenopleiders, studenten en onderzoekers hebben zich gezamenlijk ingespannen om bij te dragen aan inclusief onderwijs in meertalige contexten (IOMC). Ze dachten onder meer na over pedagogisch-didactische aanpakken, doorstroomvraagstukken, eerlijker toetsen, taalgerichter (vak)onderwijs, en het verwelkomen van alle talen die de school in komen. Binnen én tussen de regio’s (Noord, Midden en Zuid) zijn mooie resultaten geboekt in de praktijk van het po-, vo- en mbo-onderwijs (eerste opvang en regulier).

Programma

Tijdens de bijeenkomst op 7 november presenteren we de opbrengsten uit vier jaar SPRONG Meertaligheid, zoals het Kennisnetwerk IOMC (Marian van Popta, senior onderzoeker, Hogeschool Utrecht). Daarnaast staan we stil bij vragen waarnaar nog verder onderzoeks- en ontwikkelwerk nodig is. Joana Duarte (lector Meertaligheid en Geletterdheid, NHL Stenden) en Jantien Smit (lector Meertaligheid en Onderwijs, Hogeschool Utrecht) presenteren samen de onderzoeksagenda voor de komende jaren. En stellen de vraag: hoe gaan we samen vervolgstappen zetten op weg naar inclusiever onderwijs in meertalige contexten?

Waar kan je verder deze dag mee aan de slag?

  • Ontdek de onderzoeksagenda IOMC voor de komende jaren;
  • Krijg een rondleiding door het Kennisnetwerk IOMC;
  • Ontdek in de Kennistuin IOMC waar de scholen in het netwerk de afgelopen vier jaar mee bezig zijn geweest;
  • Ontmoet collega's in het kennisnetwerk IOMC en wissel ervaringen met elkaar uit;

Over het project 

SPRONG Meertaligheid is een landelijk samenwerkingsverband waarin leerkrachten, docenten en onderzoekers werken aan vraagstukken rond inclusief onderwijs in meertalige contexten (IOMC). Het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs van de Hogeschool Utrecht is penvoerder van het project.

SPRONG streeft naar een hoger aanbod van kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan leerlingen voor wie het Nederlands niet de enige taal is waarin ze leven en leren. SPRONG Meertaligheid richt zich op het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Ook besteden zij aandacht aan onderwijs aan nieuwkomers. Het samenwerkingsverband bestaat uit leraren, lerarenopleiders en lectoren-onderzoekers in de regio’s Zuid, Midden en Noord.

Locatie

Vergadercentrum In de Driehoek, Utrecht

Kosten

Gratis

Informatie en aanmelden

Meer informatie over het programma en aanmelden vind je hier.

Deel dit evenement

Meer evenementen

Er zijn geen evenementen gevonden.