Verpleegkundige Gerontologie en Geriatrie (VGG)

De samenleving vergrijst en de gemiddelde levensverwachting neemt toe. Multimorbiditeit, kwetsbaarheid en complexiteit bij ouderen neemt ook toe. Deze complexe zorg vereist een hoog niveau van kennis en kunde van de verpleegkundige die met ouderen werkt.

Studenten volgen een cursus bij Verpleegkundige Gerontologie en Geriatrie

De zorgverlening en zorgaanbod zijn in transitie. We zien tekorten op de arbeidsmarkt, nieuwe wetgeving en nieuwe technologie. De ouderen zelf veranderen ook. Denk aan de individualisering en diversiteit van de ouderen in Nederland. Daarbij zijn ouderen vaker goed opgeleid en digitaal vaardig. Nieuwe opvattingen over gezondheid veranderen de visie op goede zorg waarbij steeds meer ruimte komt voor ‘positieve gezondheid’ en zelfmanagement. Deze ontwikkelingen vragen om specifieke kennis en deskundigheid.

De post-hbo opleiding Verpleegkundige Gerontologie en Geriatrie (VGG) sluit aan bij deze veranderingen met geactualiseerd onderwijs gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel VGG (2020).

Handig om te weten

Startmoment 5 september 2024
Lesdata N.t.b. Vrije dagen conform vakantiedata Midden Nederland. Donderdag is de vaste lesdag.
Studie-investering ca 16 - 20 uur per week (inclusief colleges)
Kosten

€ 6557 (vrij van btw)

Dit bedrag is inclusief catering (koffie, thee en luncharrangement) tijdens opleidingsdagen.
Deelnemers 12-24
Locatie Koningsbergerstraat 9 Utrecht
Diploma Post bachelor-certificaat VGG

Online open avonden

Bezoek onze online open avonden tussen 28 mei en 7 juni. Wij staan klaar voor jou en je vragen.

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Opleidingsinhoud

De herziene post-hbo opleiding bestaat uit drie modules (A,B,C) die gezamenlijk leiden tot het certificaat VGG. Voor mbo opgeleiden geeft module A, B en C samen recht op het certificaat Verpleegkundige Geriatrie en Gerontologie (VGG).  Heb je een bachelor opleiding dan geeft deel A en C samen recht op het certificaat Verpleegkundige Geriatrie en Gerontologie (VGG).Wil je echter alleen je vakinhoudelijke kennis verdiepen dan is het mogelijk module (A) Gerontologie en Geriatrie los te volgen.

De opleiding is gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel VGG (2020) en gaat uit van de zeven competentiegebieden uit de CanMeds.  

Modules Inhoud Doelgroep Certificaat Prijs
Gerontologie & Geriatrie (A)

Vakinhoudelijke kennis.
Deze module is los te volgen.
Klinisch redeneren
Gerontologie
Risicosignalering
Ouderen en Gedrag  

Mbo en Bachelor Verpleegkunde Deelcertificaat Module Gerontologie en Geriatrie. € 2.761,- 

Introductie Kwaliteit en Evidence Based Practice (B)

Basis voor bachelor competenties:
Kwaliteit, Wetenschappelijke- en schriftelijke vaardigheden

Mbo- Verpleegkunde
Als ze deel A met goed gevolg hebben afgerond.
In combinatie met positief afronden module A & C certificaat VGG.  
Professionalisering en rolontwikkeling (C)

Persoonlijke rolontwikkeling binnen en buiten de organisatie

Mbo Verpleegkunde
Indien module A en B met goed gevolg is afgerond.

Bachelor Verpleegkunde verpleegkundigen
Indien deel A met goed gevolg is afgerond.
In combinatie met positief afronden module A & B certificaat VGG.

In combinatie met positief afronden module A certificaat VGG.
 

Een hybride leeromgeving: het leren vindt zowel in het werk als op de opleiding plaats. Leren kenmerkt zich door twee dimensies: Leren als ‘kennisverwerving’ naast leren in een gemeenschap van professionals. Je oefent met nieuwe vaardigheden op de opleiding, maar ook in je eigen werkomgeving. Door deze aandacht voor praktijk en theorie is het leerproces effectief voor jou als professional en draagt het bij aan de ontwikkeling van jouw eigen werkomgeving.

Je kunt de module Gerontologie en Geriatrie uit het programma los volgen. Besluit je na het afronden van deze module de opleiding in zijn geheel te volgen dan dien je deze binnen drie jaar na start van de module af te ronden.

Toelating

Je bent direct toelaatbaar tot de post-hbo opleiding VGG als je een mbo-diploma niveau 4 Verpleegkunde hebt of beschikt over een HBO-V diploma. Daarbij werk je minimaal 18 uur per week in de VGG-sector. Indien je niet geheel aan deze eisen voldoet maar toch graag de opleiding wilt volgen, kun je contact opnemen met de studieleider voor overleg, vul hiervoor het contactformulier in.

Docenten

De lessen worden verzorgd door ervaren docenten, werkzaam (geweest) in de specifieke settingen. Daarnaast wordt een aantal gastcolleges aangeboden door professionals die expert zijn op bepaalde gebieden, bijvoorbeeld in de palliatieve zorg.

Na deze opleiding

Na succesvolle afronding van de opleiding beschik je over specifieke kennis en competenties die je in staat stelt om zelfstandig, efficiënt en doelmatig te werken in meerdere settingen van de complexe ouderenzorg. Je bent toegerust om regie te voeren bij complexe casuïstiek. Je signaleert en beoordeelt risico’s, draagt bij aan kwaliteitsinnovatie en borging. Je kunt een rolmodel zijn voor collega’s, en draagt bij aan deskundigheidsbevordering en consultatie. Daarnaast stimuleer je samenwerking binnen het integrale netwerk ouderenzorg.

Voor mbo opgeleiden geeft module A, B en C samen recht op het certificaat Verpleegkundige Geriatrie en Gerontologie (VGG).

Heb je een bachelor opleiding dan geeft deel A en C samen recht op het certificaat Verpleegkundige Geriatrie en Gerontologie (VGG).

Eén van de belangrijkste uitdagingen voor de ouderenzorg de komende jaren is voldoende deskundig personeel. Volgens het rapport ‘Houdbaarheid ouderenzorg tot 2050’ zal het aantal cliënten tussen 2020 en 2050 in de verpleeghuiszorg meer dan verdubbelen. Daarmee zal het arbeidsmarkttekort binnen de VVT sector, de komende 30 jaar, bijna vertienvoudigen. Dit zal vermoedelijk leiden tot een verschuiving van ouderenzorg naar de thuiszorg waardoor ook daar het arbeidsmarkttekort toeneemt. Door deze (toekomstige) vraag naar verpleegkundigen gerontologie en geriatrie in de ouderenzorg is er meer dan voldoende keuze voor een leuke, uitdagende baan.

Na het afronden van jouw opleiding kun je je ook inschrijven voor modules van andere post-HBO-opleidingen binnen Verpleegkundige Studies. Voor overlappende modules kan vrijstelling aangevraagd worden.

Overige informatie

 

Voor mbo opgeleiden geeft module A, B en C samen recht op het certificaat Verpleegkundige Geriatrie en Gerontologie (VGG). De kosten voor de gehele opleiding bedragen € 6557.

Heb je een bachelor opleiding dan geeft deel A en C samen recht op het certificaat Verpleegkundige Geriatrie en Gerontologie (VGG). De kosten hiervoor zijn € 5020.

De kosten voor het volgen van de losse module Gerontologie en Geriatrie bedragen € 2761.

Vanwege de hybride vorm van leren komt verworven kennis direct beschikbaar voor je eigen werkplek. Leren rondom je werkplek vormt een belangrijk aspect van de opleiding. Zo voer je in deel A een risicosignalering kwetsbare ouderen uit en doet een levensloopinterview bij een cliënt. In deel C worden een aantal opdrachten uitgevoerd binnen en buiten je eigen werkplek waarmee je blijk geeft van je ontwikkeling en professionalisering.

Wanneer je je hebt aangemeld en de maximale groepsgrootte is bereikt, word je op de wachtlijst geplaatst. Mocht er toch geen opleidingsplek vrij komen dan word je automatisch door geschoven naar een te starten groep in het volgende studiejaar. Je krijgt daarvan bericht.

Modules

De opleiding Verpleegkundige Gerontologie en Geriatrie bestaat uit een aantal modules.

Bekijk de modules

Waarom Verpleegkundige Gerontologie en Geriatrie (VGG) bij de HU?

  • Krijg les van experts

    De docenten zijn stuk voor stuk experts op hun eigen vakgebied. Ze delen hun jarenlange ervaring graag met je.

  • Combineer studie, werk en privé

    Door de flexibele opbouw van de opleiding kun je je studie goed inpassen als werkende professional.

  • Midden in het land

    Utrecht is centraal gelegen. Je kunt de locaties van de HU goed bereiken per openbaar vervoer en de auto.

Certificering

De post-hbo cursus Verpleegkundige Gerontologie en Geriatrie van Hogeschool Utrecht is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&VN en ingeschaald op NLQF niveau 6.

Voorbeeld van een leeromgeving: drie studenten in gesprek

Interesse in de opleiding Verpleegkundige Gerontologie en Geriatrie (VGG)?

Vragen over de opleiding?