Supervisorenopleiding

Werk jij in de zorg, hulpverlening, het onderwijs of management, of heb je een eigen praktijk? En vind jij het een uitdaging om je medewerkers op maat te begeleiden in hun professionele ontwikkeling? Dan geeft de Supervisorenopleiding je daarvoor de handvatten.

Carrièreperspectief na de cursus Supervisorenopleiding: gesprek met cliënt.

Mensen begeleiden en motiveren zodat ze blijvend leren en zich ontwikkelen als professional, dat is meer dan een rol: het is een kunst. Na het volgen van deze opleiding geef je supervisie aan kleine groepen en individuen, met aandacht voor hun denken, voelen, handelen en willen in de beroepscontext.

Handig om te weten

Start Woensdag 13 september 2023
Lesdata 13 september 2023 tot en met 19 juni 2024. Lesdagen zijn op de woensdag. De exacte lesdagen zijn te vinden op het inschrijfformulier na de aanmeldknop.
Studie-investering Gemiddeld ongeveer 12,5 uur per week (inclusief colleges en toetsen, en leersupervisie exclusief de zelf te verzorgen supervisietrajecten)
Kosten € 8150 (vrij van btw)
Deelnemers 10 - 18
Locatie Koningsbergerstraat 9 Utrecht
Diploma Certificaat erkend door de LVSC

Studeer voordelig met het STAP budget

Voor deze cursus kun je een STAP-budget aanvragen. Daarmee studeer je met een flinke korting of zelfs gratis. Lees alles over de aanvraagprocedure.

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

In de Supervisorenopleiding bieden we een divers aanbod dat wordt onderbouwd met theoretische kaders vanuit onder andere het Systemisch en Contextueel gedachtengoed, het sociaal constructivisme, Neurolinguïstisch Programmeren (NLP), Transactionele Analyse (TA) en Oplossingsgericht Werken. Naast de gesproken taal besteden we aandacht aan beeldtaal, metaforen, symbolen, toon en lichamelijke gewaarwording.

Methodisch Didactische Scholing I

 • Contact en contract maken
 • Begeleidingsvormen
 • Leerprocessen
 • Reflectie op werkervaringen
 • Integratie op het eerste niveau; (denken, voelen (inclusief lichamelijk gewaarzijn, handelen, willen) en integratie op het tweede niveau; (persoon, concrete werksituatie, beroep)
 • Socialisatieprocessen
 • Projectie, overdracht en tegenoverdracht
 • Omgaan met conflicten
 • Fasen in groepsontwikkeling
 • Leiderschap, eigenheid en diversiteit
 • Hanteren van weerstand
 • Evalueren, beoordelen en afscheid nemen

Methodisch Didactische Scholing II

 • Ethische uitgangspunten
 • Grondhouding, waarden en normen van de supervisor, gedragscode
 • Stromingen in supervisie en je eigen profilering als supervisor
 • Het organiseren van supervisie en het functioneren als supervisor in een organisatie
 • Contexten van supervisie: organisatie- en beleidsvraagstukken rond supervisie
 • Het ontwikkelen van supervisiebeleid en het verantwoorden daarvan
 • Verschillende vormen van supervisie: individuele en groepssupervisie
 • Eigenheid, integratie eerste en tweede beroepssocialisatie; de mededelende supervisor
 • Het vormgeven van je eigen praktijk

De cursus biedt onder meer theoretische verdieping, vaardigheidstrainingen en onderwijsleergesprekken. Daarnaast breng je je eigen ervaringen in. Je oefent met aangereikte tools vanuit drie verschillende rollen (supervisor, supervisant en waarnemer) en reflecteert op het eigen leer- en werkproces.

Parallel aan het volgen van MDS I en II volg je leersupervisie 1: vijftien zittingen met één of twee medesupervisanten over de, door jouzelf te verzorgen, twee reeksen supervisie (groep, triade of individueel) van tien zittingen.

Na deze opleiding kun je:

 • samenwerking met supervisant(en) op een productieve wijze vormgeven
 • omgaan met diversiteit van supervisanten
 • het leerproces faseren
 • een krachtige leeromgeving scheppen
 • de inbreng van een supervisant tot een supervisievraag ontwikkelen en houden en de begrensdheid daarvan bewaken
 • werkcontext, supervisiecontext en andere relevante contexten hanteren
 • het eigen handelen als supervisor expliciteren en verantwoorden
 • zelfstandig de eigen professionele ontwikkeling als supervisor vormgeven
 • de eigen fysieke ervaring als betekenisvolle bron voor eigen functioneren en als bron bij de supervisanten in te zetten in supervisie

Om je als supervisor te laten registreren bij de LVSC is het nodig om na de opleiding leersupervisie 2 te volgen en een werkstuk te maken. Aanvullend op de Supervisorenopleiding bieden wij de volgende mogelijkheden:

 • Beoordeling eindscriptie
 • Scriptiebegeleiding en beoordeling
 • Leersupervisie 2 in twee-/drietallen of op individuele basis

Je dient je hiervoor apart aan te melden. Meer informatie vind je bij Overige informatie onder 'Kosten'.

Toelating

Je hebt:

 • een hbo, vo- of wo-getuigschrift;
 • vier jaar werkervaring op hbo- of wo-niveau in een mensgericht beroep;
 • niet langer dan zes jaar geleden een supervisie gevolgd van tenminste tien zittingen, gegeven door een LVSC-geregistreerd supervisor.

Voldoe je niet aan deze ingangseisen? Neem dan contact met ons op voor een toelatingsgesprek. Voorsupervisie is dan een van de mogelijkheden.

Na deze opleiding

Je rondt de Supervisorenopleiding af met een certificaat van de onderdelen MDS I, MDS II en een verklaring van Leersupervisie 1; drie onderdelen ten behoeve van de registratie. Na het behalen van het certificaat voor Leersupervisie 2 en het werkstuk supervisiekunde, kun je vervolgens als LVSC-geregistreerd supervisor een eigen praktijk starten, instellings- of opleidingssupervisie geven.

Na het afronden van deze post-bachelorcursus ontvang je een certificaat van de onderdelen MDS I, MDS II en een verklaring over Leersupervisie 1. Op je certificaten staat de studie-investering (totaal 500 uur).

Hiernaast zijn voor de registratie bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) Leersupervisie 2 en een werkstuk supervisiekunde, een vereiste. Deze worden apart door ons aangeboden en vallen dus niet onder bovenstaande kosten.

Je kunt maatwerk leveren in supervisie, begeleide intervisie, werkbegeleiding, mentorschap, stagebegeleiding en collegiale consultatie.

In verschillende beroepsregistraties is terugkerende supervisie of intervisie een vereiste. Deze herregistratiepunten krijgen mensen alleen bij supervisie door een LVSC geregistreerde supervisor. Na afronding van de Supervisorenopleiding kun je je bij de LVSC laten registreren.

De opleiding is geaccrediteerd door:

 • Het Registerplein voor geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen, cliënt ondersteuners en aandacht functionarissen voor 512 punten
 • SKJ geaccrediteerd door Kwaliteitsregister Jeugd in de categorie Formeel leren – Scholing, onder accreditatienummer SKJ209559 voor 600 punten
 • Stichting Register Vak therapeutische Beroepen
 • Erkend door de LVSC

Overige informatie

 

De Supervisorenopleiding kost € 8150, vrij van btw. Dit bedrag is voor MDSI, MDSII, Leersupervisie 1 in groepen van maximaal drie supervisanten en onder voorbehoud van wijziging naar het tarief van 2022.

Er zijn nog extra mogelijkheden, die wij tegen extra betaling aanbieden:

 • Beoordeling eindscriptie;
  De kosten hiervoor bedragen €325, vrij van btw;
  Aanmelden.
 • Scriptiebegeleiding en beoordeling;
  De kosten hiervoor bedragen € 1425, vrij van btw;
  Aanmelden.
 • Leersupervisie 2 
  Prijs voor leersupervisie op individuele basis of in twee-of drietallen op aanvraag.
  Aanmelden.

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag je studiekosten aftrekken. Meer informatie vind je via onze pagina Voordelig studeren.

De Supervisorenopleiding is geschikt voor jou als je mensen wilt begeleiden bij hun leren en professionele ontwikkeling. Ook als je leidinggevende bent, is deze opleiding een mooie aanvulling op jouw instrumentarium.

Indien we rekening moeten houden met de corona maatregelen, dan is er plek voor 12 deelnemers, indien de maatregelen na de zomervakantie worden opgeheven, dan kunnen we 18 deelnemers toelaten.

Waarom de Supervisorenopleiding bij de HU?

 • Volg praktijkgericht onderwijs

  Jouw ervaringen zijn input voor de lessen die je volgt. Wat je leert, pas je meteen toe in je werk.

 • Krijg begeleiding die werkt

  Jouw groei als student staat voorop, daarom steekt de HU veel tijd en energie in begeleiding en advies.

 • Kom verder in je carrière

  De HU geeft eigentijds onderwijs dat goed aansluit op de praktijk.

Geaccrediteerd door

Direct Contact

Francien Bruggink, Docent | Hogeschool Utrecht

Francien Bruggink

Hogeschooldocent en docent supervisiekunde

Docenten

Tijdens de Supervisorenopleiding krijg je college, wordt je getraind en kun je vertrouwen op begeleiding door deskundige docenten, die kunnen putten uit hun uitgebreide ervaringen als supervisor. Zo is de opleidingsinhoud relevant en actueel.

Francien Bruggink, Docent | Hogeschool Utrecht

Francien Bruggink

Hogeschooldocent en docent supervisiekunde

Francien (Master Contextuele Hulpverlening, MCH) Francien heeft de Lerarenopleiding gevolgd en studeerde vervolgens aan de Academie voor Beeldende Vorming. Zij heeft zich verder ontwikkeld in professionele communicatie, Transactionele Analyse, Systemisch werken en opstellingenwerk en is gecertificeerd trainer NLP.

Zij is docent supervisiekunde, leersupervisor, supervisor en hogeschooldocent Social Work aan de Hogeschool Utrecht. Als supervisor is zij verbonden aan alle opleidingen binnen het Instituut Social Work, de minor coaching en de Master Innovatie Zorg en Welzijn (MIZW). Hiernaast heeft ze sinds 1995 een eigen praktijk als (leer)supervisor, trainer en begeleider van opstellingen. Registratienummers LS1228H/2, S10592H/3, D1234.

Valentine Wijnen, Docent supervisiekunde, Hogeschool Utrecht

Drs. Valentine Wijnen

Hogeschooldocent en docent supervisiekunde

Valentine studeerde sociale- en organisatiepsychologie in Groningen, met als nevenrichting arbeid- en personeelspsychologie. Zij heeft zich geschoold in systemisch werken en werken met opstellingen.

Valentine is docent supervisiekunde en leersupervisor en als hogeschooldocent verbonden aan de opleiding Social Work, Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en de Master Forensisch Sociale Professional (MFSP)  van de Hogeschool Utrecht. Als supervisor is zij verbonden aan alle opleidingen binnen het Instituut Social Work, Creatieve Therapie, de minor coaching en de Master Innovatie Zorg en Welzijn (MIZW). Sinds 2012 heeft Valentine een eigen praktijk, nadat zij haar registratie tot coach behaalde. Registratienummers: S11680 H/2, LS 1268H, D1233.