Specialist Vroeg Vreemdetalenonderwijs Engels

Uit onderzoek blijkt dat hoe jonger kinderen Engels leren, hoe beter ze het later beheersen. De taalkundige en didactische vaardigheden van de docent zijn daarbij doorslaggevend. De post-bachelorcursus Specialist Vroeg Vreemdetalenonderwijs Engels tilt beide disciplines naar een hoger niveau.

Cursus Specialist vroeg vreemdetalenonderwijs Engels: voorbeeld van een lessituatie met studenten

Leerlingen leren een vreemde taal het best als hun docent zich vertrouwd voelt met de taal en creatieve oefeningen biedt om de taal te leren. De cursus Specialist Vroeg Vreemdetalenonderwijs Engels (SvvtoE) is enerzijds gericht op de taalvaardigheid van leerkrachten in het primair onderwijs, anderzijds biedt het een didactisch kader om aan de slag te gaan met inspirerende lessen Engels.

Handig om te weten

Start Nader te bepalen
Lesdata Woensdag 14.30-18.00 uur 
Studie-investering 3 uur per week (inclusief colleges)
Kosten € 1895 (vrij van btw)
Deelnemers 15 - 25
Locatie Padualaan 97 Utrecht
Diploma Diploma Specialist Vroeg vreemdetalenonderwijs Engels van CPION met de studie-investering 210 uur

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

De opleiding is opgezet vanuit de gedachte van het ‘blended learning’: plenaire bijeenkomsten worden afgewisseld met bijeenkomsten in werkgroepen. Kennis delen, overleggen en oefenen met jouw team verloopt gedeeltelijk via internet.

Een groot deel van de opleiding wordt gegeven in het Engels, vanuit het idee "doeltaal is voertaal".

Het programma bestaat uit drie delen:

Bekijk de onderdelen

 • 66 lesuren (22 bijeenkomsten van drie uur, waarvan zes leerteambijeenkomsten)
 • 6 uur assessment (intake, placement test, posttest, eindtoets, persoonlijk dossier)
 • 32 uur beschikbaar voor individuele begeleiding
 • 196 uur zelfstudie

 • Je Engelse taalvaardigheid is verhoogd tot niveau B2 of je hebt ervoor gezorgd dat dankzij jouw taalvaardigheid anderen niveau B2 hebben behaald.
 • Je bent in staat op een creatieve en enthousiasmerende wijze kinderen Engels te geven, onderbouwd vanuit de theorie.

 • Tijdens de opleiding is er regelmatig formatieve toetsing (feedforward).
 • Aan het eind van de opleiding vindt er voor beide onderdelen (didactiek en eigen taalvaardigheid) summatieve toetsing plaats (kennistoets en posttest eigen taalvaardigheid met cijfers). De uitslag komt in het persoonlijk dossier van de cursist.

Toelating

 • Je beheerst de Engelse taal op (minimaal) taalniveau B1 van het Europees Referentiekader (ERK). Dit wordt bepaald met een placement test.
 • Je hebt een bachelordiploma en onderwijsbevoegdheid voor het primair en/of voortgezet onderwijs.
 • Je bent een onderwijsprofessional en wilt je professionele ontwikkeling verder verdiepen en verbreden.
 • Je bent in staat om opdrachten uit te voeren in de beroepspraktijk.
 • De schooldirectie en/of het bestuur van jouw werkgever stemt in met de inhoud van de opleiding.

Docenten

De Faculteit Educatie verzorgt deze opleiding. De hoofddocent is al meerdere jaren verbonden aan de bacheloropleiding leraar primair onderwijs, op het gebied van vroeg vreemdetalenonderwijs Engels. Afhankelijk van de thema's in de lessen, zullen er gastsprekers aanwezig zijn.

Na deze opleiding

Na deze opleiding heb je je eigen taalvaardigheid Engels verhoogd tot minimaal taalniveau B2. Daarnaast ben je in staat op een creatieve en enthousiasmerende manier kinderen in groep 1 tot en met 8 van het primair onderwijs Engels te leren, onderbouwd met theorie over het leren van een vreemde taal.

Overige informatie

De post-bachelormodule Specialist Vroeg Vreemdetalenonderwijs Engels kost € 1895, vrij van btw. Dit bedrag is inclusief administratie- en materiaalkosten, diploma en inschrijving in het Abituriënregister, maar exclusief aan te schaffen literatuur.

Heb je interesse in deze cursus en wil je een keer een (proef)les meedraaien? Dat kan op:

 • 7 november 2018 (o.a. over taalverwerving)
 • 2 oktober 2019 (o.a. over toetsing)
 • 4 maart 2020 (o.a. over de uitbreiding van het Engels - Nuffic)

Waarom Specialist Vroeg Vreemdetalenonderwijs Engels bij de HU?

 • Taalvaardigheid en didactiek gecombineerd

  Dankzij intensieve begeleiding en samenwerking, geef jij straks creatieve en enthousiasmerende Engelse taallessen aan leerlingen in het primair onderwijs.

Direct contact

Centrum Theo Thijssen

Certificering Specialist Vroeg Vreemdetalenonderwijs Engels

Deze opleiding is gecertificeerd door het Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (CPION) en Register Leraar.

Close-up van student met laptop

Interesse in de opleiding Specialist Vroeg Vreemdetalenonderwijs Engels?