Specialist Hoogbegaafdheid en Differentiatie (SHBD)

De eenjarige opleiding Specialist Hoogbegaafdheid en Differentiatie (SHBD) leidt je op tot een specialist die het beleidsplan voor scholen kan schrijven, praktijkgericht onderzoek kan uitvoeren, onderwijs kan ontwerpen én een initiërende en stimulerende taak vervult als het gaat om hoogbegaafdheid en differentiatie.

Cursus Specialist Hoogdbegaafdheid en differentiatie: studenten in de les met laptop

Het centrale thema van de opleiding SHBD is het leren loslaten van bestaande en vaak stereotype gedachten en handelingen rondom hoogbegaafden. In twaalf bijeenkomsten leer je vanuit twee perspectieven te denken en handelen: enerzijds vanuit een nauw, individueel perspectief en anderzijds vanuit helikopterview. Die wisselwerking tussen het persoonlijke belang en grote geheel maakt van jou een effectieve, oplossingsgerichte specialist.

Handig om te weten

Startmoment 16 september 2024
Lesdata Op maandag van 15.30-20.20 uur
Studie-investering 7,5 uur per week (inclusief colleges)
Kosten

€ 2375 (vrij van btw)

Volgt.
Deelnemers 15 - 25
Locatie Koningsbergerstraat 9 Utrecht
Diploma Certificaat

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

De twaalf bijeenkomsten van de opleiding Specialist Hoogbegaafdheid en Differentiatie (SHBD) bestaan altijd uit een instructiecomponent, een werkcomponent en een feedbackcomponent. Zo bereidt de opleiding je optimaal voor op de praktijkrol.

De inhoud van het programma is vanuit een micro- en meso-optiek ontwikkeld:

Vanuit micro-optiek
We zoomen in op vijf perspectieven:

 1. het kind
 2. het onderwijsaanbod
 3. de (HB-) leerkracht/de school
 4. de omgeving
 5. het meesterstuk

Hierbij staan het kind, de terminologie en een eerste aanzet tot beleid centraal. De volgende thema's komen aan bod:

 • Theorie, signaleren, leerlingkenmerken, IQ-testen en doorstromen/versnellen
 • Onderpresteren: de kenmerken en aanpak
 • Leerproblematiek (autistisch spectrum, dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD)
 • Opstellen beleidsplan hoogbegaafdheid met SMART-geformuleerde doelstellingen
 • Belang van het actueel houden van het beleidsplan en het cyclisch evaluatieproces
 • Compacten & verrijken
 • Differentiatiemogelijkheden en klassenmanagement
 • Materialen, spelletjes en gebruik van het TASC-wiel van Belle Wallace
 • Manieren van leren: werking van de hersenen, top down, mindmappen en snellezen
 • Dossiervorming & overdracht
 • Communicatie ouders
 • Plusklas & Voltijds HB-onderwijs

Vanuit meso-optiek
De volgende thema's worden behandeld:

 • Nurture/nature; invloed op & van anderen
 • Overexcitabilities – Dabrowski
 • Executieve functies
 • Onderpresteren
 • Duurzaam succesvol werkgedrag – ijsbergmodel
 • Kernkwadranten – D. Ofman
 • Growth & fixed mindset – Carol Dweck
 • Kwaliteiten en competenties leerkrachten en coördinatoren hoogbegaafdheid & differentiatie
 • Workplace big 5 – persoonlijkheidsvragenlijst & reflectie op persoonlijke kwaliteiten
 • Leerkrachtgedrag, attitude en overtuigingen (priming & stereotyperingen)
 • Verscherpen beleidsplan & SMART-doelstellingen
 • Coördinator: rollen, weerstanden

Doceren, verwerkingsopdrachten, gesprekken met elkaar en toetsing wisselen elkaar af.

Je ontwikkelt een kritische houding ten opzichte van visies, handelingen en attitudes. Daarbij worden beleidskeuzes altijd verantwoord vanuit de theoretische kaders en met goed onderbouwde argumenten.

De opleiding verhoogt je professionaliteit, zodat je als specialist HB&D de schoolontwikkeling op planmatige wijze richting hoogbegaafdheid & differentiatie kunt begeleiden. Dat doe je met behulp van kennis, vaardigheid en inzicht.

Toelating

 • Je hebt een bachelordiploma en onderwijsbevoegdheid voor het primair en/of voortgezet onderwijs.
 • Je bent een onderwijsprofessional (docent, intern begeleider of directielid).
 • Je kunt opdrachten uitvoeren in de beroepspraktijk.
 • Je schooldirectie/het bestuur stemt in met de inhoud van de opleiding.
 • Je beheerst de Engelse taal.

Docenten

De post-bacheloropleiding Specialist Hoogbegaafdheid en Differentiatie (SHBD) wordt verzorgd door Sarah Torenstra-Brinkers en Sanne Kersten. De docenten beschikken over veel actuele kennis op het vlak van hoogbegaafdheid en zijn daarnaast zeer ervaren in het begeleiden van leerlingen én leraren in de praktijk.

Na deze opleiding

Na deze opleiding heb je als leraar of leidinggevende een krachtige basis gelegd voor het ontwikkelen van onderwijs voor hoogbegaafden in het primair onderwijs. Bij het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een post-hbo-certificaat van Hogeschool Utrecht.

Je hebt een kritische houding ontwikkeld ten opzichte van visies, handelingen en attitudes. Als specialist HB&D kun je de schoolontwikkeling op planmatige wijze begeleiden richting hoogbegaafdheid & differentiatie.

Overige informatie

De cursusprijs van post-bachelorcursus Specialist Hoogbegaafdheid en Differentiatie is € 2375. Hier zijn de lesmaterialen bij inbegrepen.

Je bent een onderwijsprofessional (docent, intern begeleider of directielid) en je wilt jouw professionele ontwikkeling verder verdiepen en verbreden. Jouw ontwikkeling staat daarbij in relatie met de ontwikkeling van de onderwijsinstelling waarin je werkt.