Als rekencoördinator lever je een bijdrage aan de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs op je eigen school. De opleiding tot rekencoördinator is gericht op leraren die (minimaal twee jaar) met plezier het vak rekenen beoefenen, hulp willen bieden aan collega’s op dit gebied en de kwaliteit van het rekenonderwijs van hun school willen vergroten. Ze worden door de directie van de school hiervoor gefaciliteerd.

De post-hbo coördinator rekenen leidt leraren op tot het uitvoeren van de taak van rekencoördinator. In een intake gaan deelnemer en opleiding na of de opleiding past bij de deelnemer en bij de positie die hij heeft of krijgt binnen de school. Tijdens de opleiding werkt de deelnemer aan de persoonlijke ontwikkeling en aan een rekenbeleidsplan. Dit wordt getoetst met een voortgangsassessment en eindassessment. 

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Handig om te weten

Aanmelddeadline 2 weken voor startdata of in overleg
Start April 2023
Lesdata

- Intake: op afspraak

- Lesdata volgt

Studie-investering 300 uur
Kosten € 1950 (vrij van btw)
Locatie Padualaan 97 Utrecht
Diploma Certificaat met de studie-investering - 300 uur
Prijsinformatie Bekijk de mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de studiekosten.

Opleidingsinhoud

De opleiding bestaat uit tien bijeenkomsten, inclusief een voortgangsassessment en een eindassessment. In de opleiding staan verschillende onderwerpen centraal. Denk hierbij aan (ontluikende) gecijferdheid, tafeldidactiek, meetkunde, opbrengst-gericht werken, analyseren van leerlinggegevens, communicatie, leerlijnen, rekenen in andere vakken, zwakke en sterke rekenaars, de functie van rekencoördinator, netwerken en leergemeenschappen en digitale didactiek. Binnen de opleiding wordt de omslag gemaakt van werken aan Binnen de opleiding wordt de omslag gemaakt van werken aan de eigen gecijferdheid en vakdidactiek, naar collegiale consultatie en rekenbeleid. De opleiding richt zich dan meer op de ontwikkeling van de kwaliteit van het rekenonderwijs binnen de school.

De bijeenkomsten bestaan uit interactieve presentaties, waarbij theorie aan de praktijk van de deelnemers wordt gekoppeld, en het uitwisselen van en geven van feedback op uitgevoerde praktijkopdrachten. In een (formatief) tussenassessment wordt nagegaan hoe het staat met de ontwikkeling van de deelnemer. Het eindassessment bestaat uit een reflectie door de deelnemer op zijn groei en een rekenbeleidsplan.

Een rekencoördinator is een leraar die de professionaliteit van zichzelf en van het schoolteam bevordert op het terrein van rekenen-wiskunde. Hij ondersteunt zijn collega’s middels colle-giale consultatie en intervisie en helpt rekenbeleid te ontwikkelen. Om dit op professionele wijze te doen, werkt hij aan zijn eigen gecijferdheid en aan zijn kennis van vakdidactiek. De rekencoördinator is in staat met anderen over het vak te communiceren.

Toelating

(Relevante) hbo-opleiding

Docenten

De post-hbo leergang: Rekencoördinator wordt gegeven door zeer ervaren docen-ten. Zij werken allemaal in de masteropleiding en opleidingen van het Seminarium voor Orthopedagogiek en hebben veel ervaring met de verbetering van het reken-wiskundeonderwijs op scholen.

Na deze opleiding

Een vastomlijnde taakomschrijving van de rekencoördinator is moeilijk te geven. In elke schoolorganisatie zullen de randvoorwaarden verschillend zijn. Vandaar dat elke beginnende coördinator zijn eigen weg zal banen om tot een geschikte taakstelling te komen. De een zal daarbij inzetten op het contact en het gesprek met collega’s, klassenbezoek, e.d., terwijl de ander meer uitgaat van evaluatie en analyse.

Een rekencoördinator:

 • is professioneel gecijferd;
 • heeft inzicht in de vakdidactiek. Hij ontwikkelt zicht op leerlijnen, tussendoelen, kerninzichten, procedures en strategieën;
 • is in staat tot een eerlijke en open communicatie. Hij gaat het vakgerichte gesprek aan tijdens collegiale consultatie en dialogen;
 • staat vanuit vakinhoudelijke deskundigheid het schoolmanagement terzijde bij de bewaking van de kwaliteit van het rekenwiskunde-onderwijs.

Overige informatie

De post-hbo leergang: Rekencoördinator kost € 1950, vrij van btw.

De leergang is praktisch van opzet. Het doel is dat je uit iedere bijeenkomst iets meeneemt dat je direct de volgende dag in je eigen praktijk kunt toepassen.

Waarom de post-hbo leergang Rekencoördinator bij de HU?

 • Kies een praktijkgerichte opleiding

  De inzichten en kennis die je tijdens deze cursus opdoet, kun je meteen in je werk gebruiken.

 • Werk aan je professionele ontwikkeling

  Stilstand is achteruitgang. Om op hoog niveau te kunnen opereren is het goed om je regelmatig bij te scholen.

 • Krijg les van onderwijsexperts

  We hebben jarenlang kennis en ervaring opgedaan met vraagstukken op het gebied van leren, gedrag en begeleiden in het onderwijs.