Proefdierkunde Hbo Biotechnicus

Ben jij een laboratoriummedewerker op hlo-niveau en heb je een erkenning artikel 13F2 van de WOD (wet op dierproeven) nodig? De cursus Proefdierkunde Hbo Biotechnicus is een goede investering om bevoegd biotechnicus op hbo-niveau te worden.

Cursus Proefdierkunde hbo biotechnicus

De NVWA hanteert de Wet op de dierproeven zeer strikt. Dit betekent dat alle medewerkers in een organisatie die met proefdieren werken een erkenning artikel 13F2 van de WOD (wet op dierproeven). Wanneer je deze cursus succesvol hebt afgerond, kun je een verklaring krijgen dat je aan de eisen van de erkenning voldoet.

Handig om te weten

Startmoment Februari en september (aanmelden kan tot uiterlijk 4 weken voor aanvang)
Lesdata De cursus bestaat uit 2 theorievakken en 2 praktijkvakken en een stageperiode. De vakken vinden gedurende één semester plaats. Gemiddeld heb je 2 dagen per week les. De stage heeft een duur van minimaal 4 maanden.
Studie-investering De complete cursus heeft 1148 studiebelastingsuren; 476 uur voor theorie en praktijk op school en 672 uur voor stage op de werkplek
Kosten

€ 4050 (vrij van btw)

Bekijk de mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de studiekosten.

Deelnemers maximaal 5 deelnemers
Locatie Heidelberglaan 7 Utrecht
Diploma Verklaring Hbo biotechnicus

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

Het doel van de cursus is het verkrijgen van een bevoegdheid voor de functie biotechnicus. Tijdens de opleiding ontwikkel je de benodigde theoretische en praktische vaardigheden om (ethisch) verantwoord proefdierkundig werk te kunnen uitvoeren en specifieke dierkundige ingrepen te doen.

Het programma bestaat uit vier modules. Hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Module 1: Vergelijkende Anatomie & Embryologie (theorie)

 • Embryologie
 • Ademhalingsstelsel
 • Circulatie
 • Digestiestelsel
 • Urogenitaal stelsel

Module 2: Vaardigheden - Anatomie (praktijk)

 • Haai: habitus, hart en aanvoerende kieuwvaten
 • Haai/zoogdier: hersenen
 • Rat: situs viscerum
 • Rat: urogenitale stelsel
 • Rat: bloedsomloop

Module 3: Vaardigheden - Dierkundige Experimenten (praktijk)

 • Injecties bij rat en muis
 • Canulatie bij de rat (trachea, vena jugularis, arteria carotis, ductus choledochus)
 • Splenectomie bij rat en muis
 • Bloeddrukmeting bij de rat
 • Spier-zenuw preparaat, stereotaxie en galexperiment bij de rat

Module 4: Proefdierkunde (theorie)

In deze module staan de 3 V's centraal: vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven met o.a.:

 • Analgesie, anesthesie, perioperatieve zorg, telemetrie
 • Experimentele technieken
 • Diermodellen en validatie
 • Wetgeving, DEC, welzijnsevaluatie
 • Ethiek
 • Huisvesting, voeding, welzijn, humane eindpunten
 • Statistiek, methodologie
 • Genetische standaardisatie, KO en transgene dieren
 • Microbiologische standaardisatie, gezondheidsbewaking

Je volgt theorie- en praktijklessen. Ook loop je minimaal vier maanden stage.

Het doel van de cursus is het verkrijgen van een bevoegdheid voor de functie biotechnicus. Alle benodigde kennis en vaardigheden maak je je eigen.

Toelating

Om te kunnen starten met de opleiding voldoe je aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt een hlo-diploma waarvan de biologische basisvakken gelijkgesteld kunnen worden aan de 'stam' van de hlo-opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (B&M).
 • Je hebt een werkplek waar je praktijkvaardigheden en kennis van logistiek, organisatie en andere werkzaamheden rond proefdiergebruik kunt verwerven.
 • Je werkplek geeft je voldoende ruimte voor een stage van minimaal vier maanden in de vorm van een praktijkopdracht waarin proefdierkundige werkzaamheden van voldoende niveau aan de orde komen.
 • Je werkgever stelt de benodigde faciliteiten van proefdierkundige aard beschikbaar en zorgt voor een verantwoorde beoordeling van het onderdeel proefdierkundige werkzaamheden.

De cursusleider beoordeelt of je voldoet aan bovenstaande criteria.

Docenten

Cursusleider en docenten van Hogeschool Utrecht geven deze opleiding.

Ronald Vlasblom

Cursusleider

Ronald is docent Zoology en ook cursusleider van deze cursus.

Na deze opleiding

Het programma van de cursus Proefdierkunde Hbo Biotechnicus voldoet aan de eisen van het ministerie van Economische Zaken om geregistreerd te kunnen worden als biotechnicus op hlo-niveau. Alle medewerkers die met proefdieren werken hebben een erkenning nodig.

Je beschikt over:

 • kennis van de theorie van anatomie en embryologie.
 • kennis van de theorie van proefdierkunde en over de 3 V's: vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven.
 • vaardigheden anatomie.
 • vaardigheden dierkundigen experimenten.

Na deze cursus heb je een goede uitgangspositie voor het verrichten van meer gespecialiseerd werk. Je verbetert je competenties als professional en breidt deze uit. Hiermee kun je een mooie stap in je carrière maken.

Voor de erkenning als bevoegd biotechnicus op hbo-niveau heb je:

 • de modules van deze cursus en de stage succesvol afgerond;
 • een bewijs van je werkgever waaruit blijkt dat je minimaal vier maanden lang proefdierkundige praktijkvaardigheid en kennis van logistiek, organisatie en werkzaamheden rond proefdiergebruik heeft opgedaan.

Als je aan de eisen voldoet, geeft de examencommissie een verklaring af. Deze verklaring voldoet aan de normen die gesteld worden door het ministerie van Economische Zaken.

Overige informatie

Voor boeken en andere materialen moet je rekenen op ongeveer € 200.

Om de cursus te kunnen doen heb je een geschikte werkplek nodig waar je de benodigde theorie en praktijkvaardigheden kunt opdoen. Ook moet er ruimte zijn om een stage van minimaal vier maanden te lopen.

Waarom Proefdierkunde Hbo Biotechnicus bij de HU?

 • Veel praktijkgericht onderwijs

  Naast theorie besteden we tijdens de cursus ook veel aandacht aan de praktijk. Zo kun je de opgedane theorie meteen in praktijk brengen.

 • Kom verder in je carrière

  De HU geeft eigentijds onderwijs dat goed aansluit op de praktijk.

 • Midden in het land

  Utrecht is centraal gelegen. Je kunt de locaties van de HU goed bereiken per openbaar vervoer en de auto.

Leslocatie Hogeschool Utrecht Heidelberglaan 7

Interesse in de opleiding Proefdierkunde Hbo Biotechnicus?

Volg deze opleiding