Participeren met Afasie: Samen beslissen

Afasie is een ingrijpend gevolg van een beroerte met grote impact op het dagelijks leven van de persoon zelf en de naasten. Ook bestaan er als gevolg van afasie vaak communicatieproblemen tussen de zorgverlener, mensen met afasie en diens naasten. Dit kan resulteren in over- of onderbehandeling, frustratie van beide kanten en een moeizaam verloop van gezamenlijke besluitvorming. In deze cursus krijg je handvatten om de persoon met afasie beter te begrijpen om samen beter beslissingen te kunnen nemen over de behandeling.

Alumnidag opleiding Logepedie: carriereperspectief

Samen beslissen is van wezenlijk belang om een passende behandeling te kunnen geven. Samen beslissen kan alleen als de persoon met afasie en de zorgverlener elkaar goed begrijpen. We ontwikkelen in deze cursus daarom situatie-specifieke hulpmiddelen om het ‘samen beslissen’ te ondersteunen. Er is een korte theoretisch inleiding, waarna we hulpmiddelen ontwikkelen die passen bij de eigen werksetting.

Handig om te weten

Startmoment 2025, exacte datum nog te bepalen
Lesdata 2025
Studie-investering 46,5 uur
Kosten

€ 490 (vrij van btw)

Bekijk de mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de studiekosten.

Deelnemers Maximaal 20
Locatie Koningsbergerstraat 9 Utrecht , Incompany
Diploma Bewijs van deelname voor het kwaliteitsregister

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Opleidingsinhoud

Het programma bestaat uit anderhalve dag, waarin er zowel theorie als praktische oefening aan bod komt. Er worden opdrachten gedaan om de geleerde vaardigheden in de eigen werksituatie toe te passen.

Dag 1 (hele dag fysiek)

 • A-FROM
  • Leven met Afasie
  • Communicatieve en talige omgeving van de persoon met afasie
 • Oefenen met het maken van situatie-specifieke hulpmiddelen

Dag 2 (halve dag online)

 • Peer-review hulpmiddelen
 • Bespreken casuïstiek

De cursus bestaat uit interactieve bijeenkomst, waarin zowel aandacht is voor het vergroten van kennis als het  ontwikkelen van nieuwe vaardigheden t.b.v. de communicatie met mensen met een afasie en hun naasten.

De cursus wordt ook Incompany aangeboden. Voor informatie en/ of een vrijblijvende offerte: mail naar karin.verheij@hu.nl.

Het overkoepelende doel van deze cursus is: 
De logopedist integreert het evidence-based handelen in haar dagelijkse werk met mensen met afasie. Evidence-based handelen wordt hier opgevat als: het integreren van wetenschappelijk bewijs, de expertise van de behandelaar, de behoeften van de patiënt, rekening houdend met de middelen die de behandelaar ter beschikking staan, ten bate van optimale diagnostiek en behandeling van de patiënt (Kalf 2011).

Er wordt gewerkt aan diverse rollen en daarbij horende leeruitkomsten behorende bij het beroep van een logopedist.

 • De professional
 • De samenwerkingspartner
 • De coach
 • De ondernemer

Toelating

Een voorwaarde voor deelname aan deze cursus is een diploma van een opleiding Logopedie. Daarnaast dient de cursist werkzaam te zijn in een multidisciplinaire behandelsetting.

Docent

Marloes is logopedist en klinisch linguïst. Ze heeft jaren in de revalidatie gewerkt en daar veel ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van mensen met afasie. Momenteel is zij als docent neurologische taal-, spraak- en slikstoornissen verbonden aan de opleiding logopedie van de Hogeschool Utrecht.

Na deze opleiding

Na deze cursus kun je situatie specifieke hulpmiddelen ontwikkelen voor eigen gebruik en voor andere disciplines en deze inzetten om het samen te beslissen met iemand met een afasie te ondersteunen.

Overige informatie

De opleiding Participeren met Afasie: Samen beslissen kost 490,- (vrij van BTW).

De cursus is bedoeld voor logopedisten die werken met mensen met een afasie in een multidisciplinaire setting.

Waarom Participeren met Afasie: Samen beslissen bij de HU?

 • Eigentijds onderwijs

  De HU geeft eigentijds onderwijs dat goed aansluit op de praktijk.

 • Eigentijds onderwijs

  De docent is een gerenommeerde deskundige met korte lijnen met het werkveld en met het Lectoraat Logopedie van de opleiding logopedie.

 • In het midden van het land

  De locatie Domstad is gunstig gelegen in het midden van het land en goed te bereiken met het OV.

Accreditatie is aangevraagd bij:

ADAP is het centrale loket voor de aanvragen van accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten voor paramedici die vallen onder het Kwaliteitsregister Paramedici. ADAP bewaakt zo de kwaliteit van bij- en nascholing en andere activiteiten voor paramedici.

Direct contact

Karin Verheij

Coördinator post-hbo logopedie
Leslocatie Hogeschool Utrecht Heidelberglaan 7

Interesse in de opleiding Participeren met Afasie: Samen beslissen?

Vragen over de alumnidag?