Participeren met Afasie: De rol van de eerstelijns logopedist

Wil je je kennis over de diagnostiek en behandeling van afasie vergroten? Om zo arbeidsongeschiktheid, sociaal isolement of depressie helpen te voorkomen. Volg dan de post-bachelorcursus Participeren met Afasie: De rol van de eerstelijns logopedist.

Voorbeeld van een leersituatie met student en cliënt

Afasie is een ingrijpend gevolg van een beroerte. Het heeft grote impact op het dagelijks leven van de persoon zelf en van de naasten. Afasie leidt in veel gevallen tot arbeidsongeschiktheid, sociaal isolement en depressie. Diagnostiek en behandeling van afasie om de participatie te optimaliseren is daarom van groot belang.

Logopedische behandeling van afasie zal meer en meer in de vrije vestiging plaatsvinden, aangezien het uitgangspunt van de overheid is om een ieder zo zelfstandig mogelijk in de eigen leefomgeving te laten functioneren. De focus in de zorg zal meer en meer liggen op wat moet en niet op wat kan (Kaljouw, 2015). Het overwegen van verschillende behandelmogelijkheden en up-to-date kennis van de effecten hiervan zijn daarmee essentieel om de persoon met afasie de juiste keuzes voor te kunnen leggen.

Handig om te weten

Startmoment 5 februari 2025
Lesdata Woensdag 5 februari 2025 en maandag 3 maart 2025 op locatie.

Maandag 21 april 2025 in de ochtend of middag een halve dag intervisie. De intervisiebijeenkomst vindt online plaats.
Studie-investering Studiebelasting totaal 41 uur, waarvan 15,5 contacturen en 25,5 zelfstudie-uren
Kosten

€ 675 (vrij van btw)

Deelnemers 10-24
Locatie Koningsbergerstraat 9 Utrecht
Diploma Certificaat met de studie-investering (37 uur)

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

In deze cursus wordt vanuit de veranderende rol van de logopedist verschillende behandelmogelijkheden aangereikt, waaronder therapie ter verbetering van het spreken en begrijpen, strategieën ter verbetering van de communicatie en interventies ten aanzien van de communicatieve omgeving van de persoon met afasie. De invloed van veel voorkomende veranderingen in cognitie, emotie en gedrag op de diagnostiek en het effect van de behandeling van afasie wordt besproken.

Aan de hand van (o.a. door de cursist ingebrachte) casuïstiek wordt geoefend met het stellen van diagnoses, het stellen prioriteiten en het opstellen van een behandelplan. De cursus wordt afgesloten met een intervisie bijeenkomst in kleine groepen.

Je draagt zelf praktijkvoorbeelden aan, waarmee je gaat oefenen. Van het stellen van diagnoses tot het stellen van prioriteiten en het opstellen van een behandelplan. We sluiten de de cursus af met een intervisiebijeenkomst in kleine groepen.

Toelating

Voorwaarde voor deelname aan deze cursus is een diploma Logopedie. Daarnaast dien je gedurende de cursus enkele personen met een afasie (PMA) in behandeling te hebben.

Docenten

Drs. Marloes Veldkamp

Docent

Marloes is logopedist en klinisch linguïst. Ze heeft jaren in de revalidatie gewerkt en daar veel ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van mensen met afasie. Momenteel is zij als docent neurologische taal-, spraak- en slikstoornissen verbonden aan de opleiding logopedie van de Hogeschool Utrecht.

Na deze opleiding

Na deze opleiding kun je in de eerste lijn mensen met afasie onderzoeken. Je kunt een diagnose stellen en een behandelplan opstellen. Je hebt voldoende handvatten de communicatie van en met iemand met afasie te verbeteren.

De cursist stelt voor een willekeurige cliënt of cliëntgroep met afasie een preventieplan op en voert dit uit, zodat communicatiestoornissen en/of beperkingen in de communicatie en participatieproblemen voorkomen, dan wel verholpen worden.

De cursist onderzoekt en behandelt een willekeurige cliënt met afasie in een reële (multiprofessionele) werkcontext met een communicatiestoornis en/of beperking (en) in de communicatie en/of participatieproblemen. De cursist verantwoordt de werkwijze en gemaakte keuzes naar alle betrokkenen.

Coachen en begeleiden van collega’s bij het ontwikkelen van professionele competenties. De cursist geeft op eigen initiatief feedback gericht op stimuleren, motiveren en beoordelen in een werksituatie aan collega’s en medecursisten. Daarnaast vraagt de cursist op eigen initiatief feedback gericht op het verbeteren van het logopedisch handelen.

Overige informatie

 

De post-bachelorcursus Zorg voor Mensen met een Afasie in de Eerste Lijn kost € 625, vrij van btw.

Ben je met een groep van circa tien logopedisten met dezelfde opleidingsbehoefte en wil je dezelfde cursus volgen? Dan is er de mogelijkheid dat de docent naar je toe komt in plaats van andersom, de zogeheten incompany-training. De hogeschool zorgt voor readers, onderwijs en certificaten. Voor inhoudelijke informatie en een offerte kun je contact opnemen via e-mail: werkenstudie@hu.nl.

Waarom Participeren met Afasie: De rol van de eerstelijns logopedist bij de HU?

  • Volg praktijkgericht onderwijs

    Jouw ervaringen zijn input voor de lessen die je volgt. Wat je leert, pas je meteen toe in je werk.

  • Vergroot je netwerk

    Je hebt veel contact met vakgenoten en docenten. Hierdoor bouw je aan een sterk netwerk.

  • Midden in het land

    Utrecht is centraal gelegen. Je kunt de locaties van de HU goed bereiken per openbaar vervoer en de auto.

post-bachelorcursus is voor 41 punten geaccrediteerd door:

Stichting ADAP is het centrale loket voor de aanvragen van accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten voor paramedici die vallen onder het Kwaliteitsregister Paramedici. ADAP bewaakt zo de kwaliteit van bij- en nascholing en andere activiteiten voor paramedici.

Direct Contact

Karin Verheij

Coördinator post-hbo logopedie
Twee professionals werken aan een opdracht

Interesse in de opleiding Participeren met Afasie: De rol van de eerstelijns logopedist?

Heb je nog vragen?