Ontwikkelingsgericht Onderzoek bij Zuigelingen

Werk je als kinderfysiotherapeut met jonge kinderen ‘at-risk’? Met kwalitatief goed ontwikkelingsgericht onderzoek onderbouw je je keuzes en maak je je handelen transparant.

Cursus ontwikkelingsgericht onderzoek bij zuigelingen met AIMS: voorbeeld van studenten in de leeromgeving

Vind je het uitdagend om met collega’s te discussiëren over eigen casuïstiek, of wil je juist wat extra ervaring opdoen met klinisch redeneren om tot een goed onderbouwde interventie te komen? Dan is deze post-bachelorcursus Ontwikkelingsgericht Onderzoek bij Zuigelingen van Hogeschool Utrecht echt wat voor jou.

Handig om te weten

Start April 2021
Lesdata volgt
Studie-investering In totaal 70 uur (inclusief 3x6 contacturen)
Kosten € 689 (vrij van btw)
Deelnemers 12 - 24
Locatie Heidelberglaan 7 Utrecht
Diploma Certificaat met 70 accreditatiepunten KNGF en Keurmerk

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

Kinderfysiotherapeuten die werken met jonge kinderen kennen het spanningsveld tussen zo tijdig mogelijk ingrijpen en ouders niet onnodig ongerust maken. Deze cursus biedt state-of-the-art kennis van variatie in ontwikkelingspatronen en –snelheid bij kinderen. Er is veel aandacht voor zorgvuldige observatie, interpretatie en leren van elkaar als ervaren collega’s.

Het programma kent drie hoofdthema’s:

Thema 1: Optimalisatie van het gebruik van de AIMS
Je toetst en optimaliseert je vaardigheid met een digitale scoringstool, en leert over lastige items, meetfouten en interpretatie. Je deelt in het meest recente onderzoek over dit instrument en maakt kennis met digitale scoring en andere nieuwe toepassingsmogelijkheden.

Thema 2: Ontwikkelingsgericht onderzoek
Je toetst het spanningsveld tussen de variatie in ontwikkelingspatronen en de wens om zo vroeg mogelijk iets te voorspellen aan de literatuur. Verder kijk je naar kwaliteit van bewegen en leer je de Observable Movement Quality scale (OMQ) gebruiken.

Thema 3: Klinisch redeneren
Je leert van elkaars casuïstiek en maakt kennis met verschillende vormen van klinisch redeneren. Naast ‘Evidence based practice’ is ook ‘Context based practice’ relevant. De invloed van kind- en omgevingsfactoren -waaronder de Parental beliefs- komen aan bod.

De cursus maakt gebruik van blended learning, een mengvorm van afstand- en contactonderwijs en praktijkervaring. Er is een digitale leeromgeving met onder meer webcolleges, kennisclips, videotools en een discussieforum. Een deel van de studie is gebaseerd op zelfstudie via e-learning opdrachten. Tijdens de drie contactdagen werk je in interactieve werkvormen en practica; je brengt je eigen casuïstiek in en maakt video-opnames. Je sluit de cursus af met een toets over een eigen casus. Voor het toekennen van de accreditatiepunten is het behalen van de toets noodzakelijk.

Je wordt expert in het doen en interpreteren van een ontwikkelingsgericht onderzoek bij zuigelingen. Je kunt je in je praktijk of instelling profileren met de toepassing van e-health en ouderparticipatie.

Toelating

Deze cursus is met name bedoeld voor kinderfysiotherapeuten met werkervaring met zuigelingen die een risico lopen op ontwikkelingsproblemen.


Docenten

De master Fysiotherapie heeft een enthousiast en gedreven docententeam. Alle docenten hebben een masteropleiding afgerond, een aantal is gepromoveerd als gespecialiseerd fysiotherapeut. Bij deze cursus werken zij samen met onderzoekers uit het GODIVA-project.

Anjo Janssen, docent Ontwikkelingsgericht Onderzoek bij Zuigelingen met de AIMS (OZA) (GODIVA), Hogeschool Utrecht

Dr. Anjo Janssen

Docent

Anjo Jansen is hogeschooldocent bij de specialisatie Kinderfysiotherapie binnen de master Fysiotherapie aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast is zij werkzaam als kinderfysiotherapeut en senior onderzoeker bij het Radboud UMC in Nijmegen.

Barbara Kölzer

Master Kinderfysiotherapie

Barbara Kölzer is hoofd van de specialisatie Kinderfysiotherapie. Ze is kinderfysiotherapeut en heeft jarenlang gewerkt in de eerste lijn daarnaast heeft ze de studie Klinische Gezondheidswetenschappen gedaan aan de Universiteit Utrecht.

Docent Marike Boonzaaijer

Marike Boonzaaijer MSc

Docent

Marike is kinderfysiotherapeut en orthopedagoog. Na 10 jaar in het ziekenhuis te hebben gewerkt als kinderfysiotherapeut, is ze in 2016 gestart met een promotie onderzoek naar de variatie in de grof motorische ontwikkeling van zuigelingen in de tijd (GODIVA-KIT studie, HU/ UU). Het belang van spel in de kinderfysiotherapie en de rol die ouders spelen in de ontwikkeling van hun kind zijn de specifieke aandachtsgebieden van Marike in onderwijs en onderzoek.

Docent Imke van Maren Suir

Imke van Maren-Suir MSc

Docent

Imke Suir is hogeschooldocent bij de minor Kind en Ontwikkeling Motoriek. Daarnaast is ze werkzaam als onderzoeker/promovenda bij GODIVA, Lectoraat Leefstijl en gezondheid van Hogeschool Utrecht.


Na deze opleiding

Na de cursus ben je expert in het doen en interpreteren van een ontwikkelingsgericht onderzoek bij zuigelingen. Je kunt je in je praktijk of instelling profileren met de toepassing van e-health en ouderparticipatie.

Wanneer je de toets haalt, krijg je de registratiepunten voor het deelregister kinderfysiotherapie van het CKR.

Na deze cursus kun je:

Theorie

 • recente theorieën over motorische ontwikkeling uitleggen.
 • de eigenschappen van de AIMS beschrijven.
 • de inter- en intra-individuele variabiliteit van ontwikkeling en factoren van invloed verklaren.
 • de valkuilen van vroege predictie beargumenteren.
 • ontwikkelingspatronen herkennen.

Praktijk

 • de AIMS en de OMQ bij zuigelingen op optimale wijze toepassen.
 • onderzoeksgegevens efficiënt analyseren en synthetiseren.
 • kritisch reflecteren op uw eigen redenering en op die van een collega.
 • de betreffende e-health innovaties toepassen.

Overige informatie

In het studiejaar 2019 - 2020 kost de cursus Ontwikkelingsgericht onderzoek bij zuigelingen € 689,- vrij van btw. Hier zijn de lesmaterialen bij inbegrepen.

Deze cursus is met name bedoeld voor kinderfysiotherapeuten die werken met zuigelingen die een risico lopen op ontwikkelingsproblemen.

Uit de evaluatie van de cursisten komt naar voren dat de cursus goed past bij de dagelijkse praktijk en dat het niveau hoog is, waardoor je in staat wordt gesteld veel te leren. Aangezien je voor de cursus in totaal 70 punten krijgt en de cursus 3 dagen aanwezigheid vraagt, wordt de cursus als ‘good value for money’ gewaardeerd.

Waarom Ontwikkelingsgericht onderzoek bij zuigelingen bij de HU?

 • Werk aan je professionele ontwikkeling

  Deze module ondersteunt het leven lang leren dat nodig is om bij te blijven in je vak.

 • Volg praktijkgericht onderwijs op masterniveau

  Jouw ervaringen zijn input voor de lessen die je volgt. En wat je leert, pas je meteen toe in je werk.

 • Blended Learning

  De opbouw van het digitale platform maakt het mogelijk om de leerstof thuis voor te bereiden waarmee je interactief aan de slag kan tijdens de lesdagen.

Direct contact

Imke Suir

Deze opleiding is gecertificeerd door:

Cursus is geaccrediteerd bij het KNGF voor het register Kinderfysiotherapeut onder nummer 28620 voor 70 punten loopt tot 17 april 2024. En ook bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie met accreditatie nummer 369172 met 70 KU (kwaliteitsuren) is geldig tot 4 juli 2021.

Interesse in de opleiding Ontwikkelingsgericht Onderzoek bij Zuigelingen?

Vragen over de opleiding?