De opleiding

In deze master leer je omgaan met diversiteit in jouw organisatie en passend onderwijs geven in complexe situaties. Je gebruikt je dagelijkse praktijk als input. Zo is er een link tussen wat je leert en jouw werk. De opleiding is gericht op onderwijsprofessionals, maar ook op bijvoorbeeld medewerkers in de jeugdzorg.

Tijdens de opleiding werk je op drie verschillende niveaus:

 • Werken met en voor de leerlingen: leren en leeromgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon;
 • Werken in en voor de schoolorganisatie: schoolontwikkeling, begeleiding van collega's, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering;
 • Professioneel handelen en beroepsontwikkeling, onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.

Inhoud van de Master educational needs

De opleiding is opgebouwd uit modules met de door jou gekozen specialisatie als basis. Je kunt kiezen uit de specialisaties "Gedrag", "Leren" en "Begeleiden".

Het programma is opgebouwd uit basismodules, specialisatiemodules, keuzemodules en een eindassessment. Je sluit alle modules af met een beroepsopdracht binnen je eigen context. Je gaat aan de slag met vragen uit je eigen werk. Zo maak je de verbinding tussen theorie en praktijk. Ook bieden we inspiratiemomenten waarin we actuele onderwerpen uitdiepen.

De basismodules vormen het fundament van de opleiding. Thema's zijn diversiteit & inclusie, onderzoek en pedagogiek. Iedereen volgt deze generieke modules.

Modules

Het opleidingstraject van elke specialisatie bestaat uit:

 • Analyseren van complexe problematieken;
 • Doorbreken van patronen, verwerven van diepgaande, gedetailleerde kennis en een kritisch begrip van specifieke theorieën en actuele ontwikkelingen;
 • Visiegestuurd werken;
 • Werken met betrouwbare en gevalideerde meetinstrumenten;
 • Reflectie en uitvoeren en monitoren van onderbouwde interventies op de werkvloer.

Bekijk welke modules er onder de verschillende domeinen vallen.

Modules

In de keuzemodules wordt gedifferentieerd naar jouw doelgroep. Denk aan het jonge kind, werken in het mbo, autisme, hoogbegaafdheid en dyscalculie. Je kiest twee modules die je online of fysiek volgt. Deze keuzemodules zijn onderdeel van je examencommissie.

Modules

In de laatste fase van je opleiding volg je de module eindassessment. Hierin werk je toe naar het afstuderen. Tijdens deze module word je begeleid in de stappen die je moet zetten om uiteindelijk je masterdiploma te halen. Je krijgt uitleg over het eindassessment, werkt aan portfolio-opdrachten waarmee je de leeruitkomsten visie, kennis, creatief vraagstuk oplossend vermogen, onderzoekend vermogen, communicatie en reflectie op het niveau van de professionele masterstandaard (Vereniging Hogescholen, 2019) aantoont.

Het eindassessment bestaat uit 2 onderdelen: het schriftelijke portfolio-assessment en het mondelinge assessment. Tijdens het mondelinge assessment hou je een pitch en verantwoord je de keuzes die je hebt gemaakt. Zowel het portfolio- als het mondelinge assessment wordt afgenomen door twee assessoren.

Werken in leerteams

Bij de Master EN werk je samen met andere studenten in een leerteam. Je gaat met deze ervaren professionals tijdens zogenaamde ‘leeractiviteiten’ aan de slag met de complexiteit van de beroepspraktijk. De focus ligt daarbij op het proces van leren en samenwerken en op het uitwisselen van vakinhoudelijke informatie. Voorbeelden van leeractiviteiten zijn rollenspellen, videoanalyses en brainstorm- of klankbordsessies. Je wisselt kennis uit en oefent vaardigheden zoals gespreks- en reflectietechnieken en onderzoeksvaardigheden. Ook geef je elkaar feedback.

Lesdagen en -tijden in 2024-2025

Bekijk alle lestijden en -locaties van studiejaar 2024-2025 in dit overzicht (MS Excell).

Bij de start kies je voor één van deze locaties. Dit blijft gedurende twee jaar je leslocatie:

 • Utrecht, overdag
 • Utrecht, 's avonds
 • Amsterdam **
 • Den Haag **
Lesplaats Lestijden  Specialisaties 
Utrecht, overdag Donderdag 09.00 - 16.00 uur  Alle specialisaties* 
Utrecht, 's avonds  Maandag 17.30 - 21.00 uur  Alle specialisaties*
Amsterdam ** Dinsdag 17.15 - 20.45 uur  Alle specialisaties
Den Haag ** Dinsdag 17.30 - 21.00 uur  Alle specialisaties

* Elke specialisatie kan alleen worden aangeboden als voor deze locatie en/of dit lesmoment voldoende inschrijvingen zijn.
** De generieke modules vinden op de gekozen leslocatie plaats. De specialisatiemodules volg je online.

Wat Waar Wanneer
Keuzemodules* Online of in Utrecht  Drie zaterdagen van 10.00 - 16.00 uur 
Inspiratiesessies**  Utrecht Drie zaterdagen van 10.00 - 16.00 uur

* Veel keuzemodules worden zowel online als op de locatie Utrecht aangeboden.
** Niet verplicht, wel inspirerend.

De Educational Needs docenten

De docenten van de Master Educational Needs hebben praktijkervaring en minimaal een hbo-master. Enkele docenten stellen zich kort voor.

Kees van Overveld, docent

Dr. Kees van Overveld

Hogeschooldocent

Dr. Kees van Overveld is gepromoveerd gedragsspecialist en werkt ruim 30 jaar in het onderwijs. Hij heeft ervaring als leraar, interne begeleider, hogeschool(hoofd)docent, onderzoeker en onderwijsbegeleider.

Ria Goedhart, docent

Ria Goedhart MEd

Hogeschooldocent

Ria Goedhart heeft ruime ervaring als leraar speciaal basisonderwijs en ambulant begeleider. Momenteel bereidt zij een promotieonderzoek voor rondom ouderbetrokkenheid bij onderwijs aan nieuwkomers.

Foto van Marijke Plender

Marijke Plender, MSc

Hogeschooldocent

Met een achtergrond in Pedagogiek en Culturele Antropologie ligt de ervaring van Marijke Plender in de jeugdcultuur en het werken met risicojongeren. Zo heeft zij ervaring in het werken met delinquente jongeren, vroegtijdig schoolverlaters, in de jeugdbescherming en op het Mbo. Haar doel is en was nog steeds om de positie van jongeren te verbeteren en hen te begeleiden naar een kansrijke(re) toekomst.

Marijke is werkzaam als ontwikkelaar en docent bij de specialisatie Gedrag. Met haar vlotte manier van lesgeven en haar passie voor de risicojeugd, wil zij zich bij de master Educational Needs met name hardmaken voor de Mbo doelgroep. Je kunt haar dan ook treffen bij de module Coachen en Begeleiden in het Mbo, die zij ontwikkeld heeft. 
Wendy Kers

"De opleiding ademt inclusie, ook omdat het goed in te passen is in een drukke werkweek en een gezin met jonge kinderen."

Wendy Kers Student