De opleiding

Omgaan met diversiteit in de klas en in jouw organisatie en passend onderwijs geven in complexe situaties. Dat leer je in deze master. De opleiding is gericht op leraren en docenten in het PO, VO, MBO, HBO en SO. 

Inhoud van de Master educational needs

Het vertrekpunt van deze master is het onderwerp ‘Diversiteit als pedagogische kracht’. Je verdiept je in diversiteit, de betekenis van de pedagogiek en specifiek pedagogisch handelen in uiteenlopende situaties. Je ontwikkelt je vanuit een onderzoekende houding verder als normatieve professional. Je leert handelen in de meest complexe situaties uit de praktijk en levert een bijdrage aan inclusief onderwijs. 

Meer informatie over het lesprogramma op locatie Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, kijk dan bij lesdagen en - tijden.

De opleiding is opgebouwd uit modules met de door jou gekozen specialisatie als basis. In de modules wordt gedifferentieerd naar jouw doelgroep, bijvoorbeeld jonge kind po, leerlingen in het vo of studenten in het mbo en thematieken (bijvoorbeeld autisme, hoogbegaafdheid,  reken en wiskunde, taal, gespreksvoering, onderwijsverbetering). Daarnaast bieden we inspiratiemomenten, waarin actuele onderwerpen worden uitgediept.

Specialisaties

Afhankelijk van je interesses en ambities kun je je specialiseren in:

 • Gedrag
 • Leren
 • Begeleiden

Het opleidingstraject van elke specialisatie bestaat uit:

 • Het analyseren van complexe problematieken;
 • Het doorbreken van patronen, verwerven van diepgaande, gedetailleerde kennis en een kritisch begrip van specifieke theorieën en actuele ontwikkelingen;
 • Visie gestuurd werken;
 • Het werken met betrouwbare en gevalideerde meetinstrumenten;
 • Reflectie en het uitvoeren en monitoren van onderbouwde interventies op de werkvloer.

Bekijk welke modules er onder de verschillende domeinen vallen.

Modules

Wil je je verder ontwikkelen in jouw vakgebied, maar niet direct een masteropleiding volgen? Dan zijn de mastermodules uit deze master geschikt voor je.

Onze mastermodules behandelen onderwerpen die actueel zijn en een grote relevantie hebben voor de ontwikkelingen in het werkveld en op jouw vakgebied.

Ook kun je het volgen van één of meer mastermodules zien als het proeven aan de master-opleiding Educational Needs. Je ervaart wat het betekent om te studeren op masterniveau. Als je vervolgens wilt instromen in de masteropleiding Educational Needs, dan bestaat de mogelijkheid om vrijstelling voor de gevolgde module(s) aan te vragen bij de examen-commissie. Je verspreidt op deze manier je studielast, zodat deze aansluit bij jouw werk- en privésituatie.

De modules bestaan uit het volgen van bijeenkomsten, zelfstudie en het maken van opdrachten in jouw praktijksituatie. Voorwaarde is dat je in het bezit bent van een hbo-getuigschrift of een bachelordiploma en dat je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren in jouw organisatie.

De mastermodules worden aangeboden in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. De kosten voor een module zijn € 695,- tot € 1390,- afhankelijk van de studielast.

Ben je enthousiast geworden en wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op: 088-4817888 of info-seminarium@hu.nl.

Losse modules

Lesdagen en -tijden 2023-2024

Lesplaats Lestijden  Specialisaties 
 Utrecht dag, om de week Dinsdag 09.00-16.00 uur Gedrag 
 Utrecht avond, wekelijks Donderdag 17.30-21.00 uur  Gedrag en Begeleiden 
 Amsterdam, wekelijks Donderdag 17.15-20.45 uur  Gedrag en Begeleiden 
 Den Haag, wekelijks Donderdag 17.30-21.00 uur  Gedrag en Begeleiden 

Online variant  Lestijden  Specialisaties 
 Woensdag 19.30-21.00 uur  Alle specialisaties 
 Donderdag 19.30-21.00 uur  Alle specialisaties

Online variant  Lestijden  Specialisaties 
 Woensdag 19.30-21.00 uur  Alle specialisaties* 

* Elke specialisatie kan alleen worden aangeboden als er voor de desbetreffende locatie en/of lesmoment voldoende inschrijvingen zijn.

Lesplaats  Lestijden  Specialisaties 
 Utrecht dag, om de week Donderdag 09.00-16.00 uur  Gedrag en Begeleiden 
 Utrecht avond, wekelijks Dinsdag 17.3021.00 uur  Alle specialisaties 
 Amsterdam, wekelijks Dinsdag 17.15-20.45 uur  Gedrag en Begeleiden 
 Den Haag/Rotterdam, wekelijks Woensdag 17.30-21.00 uur  Alle specialisaties 

Online variant  Lestijden  Specialisaties 
 Maandag 19.30-21.00 uur  Alle specialisaties 
 Donderdag 19.30-21.00 uur  Alle specialisaties 

Online variant  Lestijden  Specialisaties 
 Woensdag 19.30-21.00 uur  Alle specialisaties 

Overige bijeenkomsten  Waar  Wanneer 
 Keuzemodullen Online/Utrecht  Drie zaterdagen 10.00-14.00 uur 
 Inspiratiedagen Utrecht  Drie zaterdagen 10.00-16.00 uur 


Keuzemodulen

 • Twee keuzemodulen in 2e jaar van je opleiding
 • Indien er plaats is, kan ook door eerstejaars worden ingeschreven
 • Veel keuzemodulen zowel online als op locatie Utrecht

Inspiratiedagen

 • Drie keer per jaar in Utrecht
 • Niet verplicht, wel inspirerend
 • Voor studenten op grote afstand: online stream indien programma zich daarvoor leent

De Educational Needs docenten

De docenten van de Master Educational Needs hebben (actieve) praktijkervaring en minimaal een HBO master. Enkele docenten stellen zich kort voor.

Kees van Overveld, docent

Dr. Kees van Overveld

Hogeschooldocent

Dr. Kees van Overveld is gepromoveerd gedragsspecialist en werkt ruim 30 jaar in het onderwijs. Hij heeft ervaring als leraar, interne begeleider, hogeschool(hoofd)docent, onderzoeker en onderwijsbegeleider.

Ria Goedhart, docent

Ria Goedhart MEd

Hogeschooldocent

Ria Goedhart heeft ruime ervaring als leraar speciaal basisonderwijs en ambulant begeleider. Momenteel bereidt zij een promotieonderzoek voor rondom ouderbetrokkenheid bij onderwijs aan nieuwkomers.

Foto van Marijke Plender

Marijke Plender, MSc

Hogeschooldocent

Met een achtergrond in Pedagogiek en Culturele Antropologie ligt de ervaring van Marijke Plender in de jeugdcultuur en het werken met risicojongeren. Zo heeft zij ervaring in het werken met delinquente jongeren, vroegtijdig schoolverlaters, in de jeugdbescherming en op het Mbo. Haar doel is en was nog steeds om de positie van jongeren te verbeteren en hen te begeleiden naar een kansrijke(re) toekomst.

Marijke is werkzaam als ontwikkelaar en docent bij de specialisatie Gedrag. Met haar vlotte manier van lesgeven en haar passie voor de risicojeugd, wil zij zich bij de master Educational Needs met name hardmaken voor de Mbo doelgroep. Je kunt haar dan ook treffen bij de module Coachen en Begeleiden in het Mbo, die zij ontwikkeld heeft. 

Meer weten over deze opleiding?

Binnen de opleiding studeer je flexibel. Gemiddeld is er een bijeenkomst per week op de leslocatie van jouw keuze en daarnaast studeer je in je eigen tijd en voer je (onderzoeks)- opdrachten uit in de praktijk. In de Online master is het aantal fysieke bijeenkomsten beperkt tot vier dagen per jaar en studeer je verder gewoon vanuit huis. Samen met je studieloopbaan-begeleider bepaal je jouw eigen studietempo, de volgorde van modules en je toets-momenten. Bij de start van de opleiding bepaal je samen met je studieloopbaanbegeleider hoe je examenpakket eruit gaat zien. Zo kun je je studie afstemmen op je interesses, ambities en je werk- en privésituatie.

Tijdens de deeltijdopleiding Master Educational Needs leer je niet alleen in de klas en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten en docenten.

In Nederland zijn er twee vormen van collegegeld: het wettelijke collegegeld (lager tarief) en het instellingscollegegeld (hoger tarief). In welke categorie je valt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

"De verbinding tussen studenten en de beroepspraktijk vinden we heel belangrijk. Daarom organiseren we elk jaar enkele inspiratiedagen."

Ginny Vlieks Coördinator Master Educational Needs
Rijan van Geene, oud-student Master Educational Needs en leraar

"Tijdens het volgen van de modules heb ik geleerd om wetenschappelijke onderzoeken te gebruiken om objectief te leren kijken naar gedrag van leerlingen"

Rijan van Geene Oud-student
Paula Bonefaas, oud-student Master Educational Needs en docent vwo

"Het kritisch kijken naar mijn eigen kwaliteiten als lesgevende loopt als een rode draad door alle modules heen"

Paula Bonefaas Oud-student