Jonge Kind Specialist

Tijdens de peuter- en kleuterjaren zien we jonge kinderen met sprongen vooruit gaan in hun ontwikkeling. Dat wil zeggen: als zij op de juiste manier gestimuleerd worden. Tijdens de opleiding Jonge Kind Specialist leer jij dat doen.

Cursus Specialist Jonge Kind: voorbeeld van een lessituatie met studenten

Onderzoek laat de noodzaak zien van leraren die op de hoogte zijn van de specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind, zodat de ontwikkeling van het kind ook daadwerkelijk optimaal tot stand komt. Tijdens deze praktijkgerichte cursus maak jij je deze vaardigheden eigen. Je leert over het belang van spel, het uitlokken van interacties en nog veel meer.

Handig om te weten

Start 21 september 2022
Lesdata - Woensdag van 15.30-21.00 uur
- 2022: 21-9, 05-10, 02-11, 19-11, 23-11, 14-12
- 2023: 11-01, 18-01, 15-03, 22-03, 10-05, 31-05 en 21-06 
Studie-investering 7,5 uur per week (inclusief colleges)
Kosten € 2595 (vrij van btw)
Deelnemers 15 - 25
Locatie Padualaan 97 Utrecht , Incompany
Diploma Post-hbo-diploma Jonge Kind Specialist

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Opleidingsinhoud

De post-bachelorcursus Jonge Kind Specialist bestaat uit een algemeen deel en een specifiek deel. Alle studenten volgen het algemene deel. Op grond van eigen leervragen kies je twee van de vier aangeboden inhoudelijke blokken die je binnen leerteams en in de praktijk gaat uitwerken.

De volgende onderwerpen komen terug in de algemene inhoud:

 • Visies op onderwijs aan het jonge kind
 • Observatie en signaleringssystemen en -technieken in relatie tot de leerlijnen
 • De specifieke pedagogisch/didactische benadering van het jonge kind
 • Leerkrachtvaardigheden die nodig zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind
 • Passend onderwijs (opbrengstgericht werken, groepsoverzichten en –plannen in relatie tot de pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind)

Ook kies je twee van de volgende blokken:

 • Kenmerken van de ontwikkeling van driejarigen en de specifieke begeleidingsvaardigheden
 • Spelontwikkeling en spelbegeleiding
 • Creëren van een rijke taalomgeving voor het jonge kind met leerkrachtgestuurde activiteiten (inclusief leerkrachtgedrag)
 • Creëren van een rijke rekenomgeving met leerkrachtgestuurde activiteiten (inclusief leerkrachtgedrag)

De lesbijeenkomsten worden afgewisseld met kennis verwerven, overleggen en producties uitwisselen via internet. Elke bijeenkomst bestaat uit twee delen van elk 1,5 uur en wordt altijd afgerond met een opdracht. Via de digitale leeromgeving kun je de aangeboden leerstof in eigen tempo herhalen en oefenen. Tussen de bijeenkomsten in, worden onderdelen via videoconferencing herhaald en verder uitgewerkt. Ook voer je via videoconferencing opdrachten uit met medecursisten.

Je wordt opgeleid als specialist die weet wat jonge kinderen nodig hebben in hun ontwikkeling. De functie voer je uit binnen je eigen school of op bovenschools niveau. Je bewaakt en bevordert de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs aan het jonge kind.

Directies kunnen contact opnemen met ons als zij de opleiding (of delen ervan) als incompany-training willen laten uitvoeren.

Toelating

Deze opleiding is voor leraren basisonderwijs die al enkele jaren onderwijs aan het jonge kind (groep 1 en 2) beoefenen, collega's willen helpen en die het onderwijs aan het jonge kind binnen de eigen school op een hoger plan willen tillen.

Docenten

De opleiding Jonge Kind Specialist maakt van jou een expert als het gaat om de ontwikkeling en scholing van jonge kinderen. Daarom krijg je les van senior-opleiders van de vakgroep Pedagogiek.

Na deze opleiding

Als je de opleiding succesvol hebt afgerond ben jij een expert als het aankomt op onderwijs voor jonge kinderen en hun ontwikkeling.

Je bent opgeleid tot specialist die weet wat jonge kinderen nodig hebben in hun ontwikkeling. Die functie voer je uit binnen je eigen school of op bovenschools niveau. Je bewaakt en bevordert de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs aan het jonge kind.

Er is binnen het onderwijs grote behoefte aan experts die de behoeften van jonge kinderen snappen. Als iemand die specialist is op dit gebied en onderwijs naar een hoger niveau kan tillen, zijn je baan- en doorgroeikansen gunstig.

Na het afronden van deze post-bachelorcursus ontvang je het post-hbo-diploma Jonge Kind Specialist en word je opgenomen in het abituriëntenregister van het CPION.

Overige informatie

De post-bacheloropleiding Specialist Jonge Kind kost € 2250, vrij van btw. Hier zijn de lesmaterialen bij inbegrepen.

Je bent al enkele jaren leraar basisonderwijs, maar je wilt je kennis nu uitbreiden. Dit geeft je de mogelijkheid om wat je leert meteen in de praktijk te brengen en ervaringen uit te wisselen met medecursisten.

Waarom Jonge Kind Specialist bij de HU?

 • Ervaren opleiders

  Onze opleiders hebben enorm veel ervaring als zowel groepsleerkrachten als Intern begeleiders en zijn al jaren verbonden aan onze pabo.

Deze opleiding is gecertificeerd door:

CPION

Direct contact

Wil Vlam

Hoofddocent

Centrum Theo Thijssen

Utrecht Science Park met uitzicht op Padualaan 97

Interesse in de opleiding Jonge Kind Specialist?