Integraal Manager Energietransitie

De energietransitie in de gebouwde omgeving is in volle gang, en de vraag naar professionals die hieraan vorm kunnen geven is groot. De post-hbo opleiding Integraal Manager Energietransitie biedt een waardevolle volgende stap in je carrière binnen dit vakgebied. Het opleidingsprogramma combineert vakkennis en vaardigheden op het gebied van duurzame technieken, data-analytics, relevante wet- en regelgeving én leiderschapsvaardigheden. Hiermee kan je effectief sturing geven aan het complexe proces van verandering.

Integraal manager energietransitie

Een veranderende energiemarkt, prijsschommelingen, netwerkproblemen en dagelijkse vraagstukken over schaarste en overschotten vormen een uitdaging voor bedrijfsleven, overheid en de samenleving. Het vraagt om een andere manier van denken, nieuwe kennis en vaardigheden. Er is behoefte aan professionals die doordachte en toekomstbestendige keuzes kunnen maken voor een duurzame gebouwde omgeving. 

De opleiding Integraal Manager Energietransitie is er voor o.a. projectleiders van duurzaamheidsprojecten, energie adviseurs, vastgoedbeheerders die duurzaam bouwen & onderhouden en beleidsmedewerkers van de (semi) overheid.

Persoonlijk advies

Heb je een vraag? Neem contact op met Lenneke Kok via lenneke.kok@hu.nl, of 088 481 87 01 of Michel Grijpink via michel.grijpink@hu.nl of 088 481 88 73 . We helpen je graag verder!

Handig om te weten

Startmoment 5 februari 2025
Lesdata Circa 35 bijeenkomsten. Lesdag: woensdag 13.00 - 18.30 uur.
Studie-investering 6 uur college, zelfstudie van 4 tot 8 uur per week
Kosten

€ 7000 (vrij van btw)

Kosten zijn inclusief lesmaterialen, exclusief eventuele parkeerkosten.

Deelnemers 10-30
Locatie Koningsbergerstraat 9 Utrecht
Diploma Post-hbo diploma

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Opleidingsadvies op maat

Kom je er niet uit of heb je vragen? Ga in gesprek en laat je adviseren.

Opleidingsinhoud

De opleiding geeft je de kennis en vaardigheden om een voortrekkersrol te vervullen in de energietransitie. Het programma bestaat uit vier kernmodules, daarnaast werk je aan een persoonlijke case uit je eigen werkomgeving.

Het programma bestaat uit de volgende modules: Duurzame technieken & installaties (30%), Data-analytics (20%), License-to-operate (20%) en Leiderschap in de energietransitie (20%). Gedurende de opleiding werk je aan een eigen praktijkcase (10%), hierin pas je de kennis die je hebt opgedaan direct toe in de eigen werkomgeving. Deze case loopt als een rode draad door de opleiding.

Bekijk de modules voor een overzicht van de kennis en vaardigheden waarover je na afronding beschikt.

Bekijk de modules

Klassikaal onderwijs wordt afgewisseld met waardevolle kennisdeling tussen docenten en medecursisten. Er is veel ruimte voor jouw inbreng en vragen. We werken met boeiende praktijkvoorbeelden om de stof te verrijken en bieden je een diverse set aan leermaterialen. Tijdens de opleiding toon je door middel van toetsen en opdrachten aan de kennis en vaardigheden te beheersen.

In de module ‘Duurzame technieken en installaties’ krijg je basiskennis over duurzame technieken, installaties en de fysische eigenschappen van het gebouw. We onderzoeken hoe gebouwen in hun omgeving passen en wat een optimale uitwisseling van energievraag en -aanbod is. Het hoofddoel van de module ‘Leiderschap in de transitie’ is om je in staat te stellen anderen mee te nemen in de energietransitie. We geven je de vaardigheden om anderen te inspireren, te motiveren en te begeleiden. Assets hebben waarde als ze beschikken over een ‘License-to-operate’, deze module geeft antwoord op de vraag wat dit voor jouw organisatie betekent, welke aspecten een rol spelen en hoe je compliance kunt toetsen. De module ‘Data-analytics’ leert je sturing te geven aan verduurzaming op basis van data en daar op te acteren. Je leert de waarde van data vast te stellen.

Toelating

Je hebt een afgeronde bachelor-, hbo- of masteropleiding bij voorkeur in een technische richting. Relevante werkervaring gaat je helpen bij het volgen van de opleiding. Heb je een technische mbo 4-opleiding en ruime werkervaring? Voor de toelating vindt een intake plaats.

Docenten

Je krijgt les van vakspecialisten uit het bedrijfsleven en docenten van Hogeschool Utrecht. De docenten bieden niet alleen theoretische kennis, maar ook een diepgaand begrip van de praktijk. Ze zijn perfect op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en trends in de energietransitie. Zij weten wat er speelt en hebben een passie om deze expertise over te dragen aan jou als cursist. Ze zijn gedreven om jou te helpen groeien in dit dynamische vakgebied. Met hun begeleiding en jouw inzet ben je klaar om de energietransitie verder te brengen.

Christa Wouda

Christa Wouda

Transition Designer

Christa combineert consultancy met opleiden. Met haar eigen netwerkorganisatie DIO ondersteunt ze bedrijven zowel pragmatisch als strategisch met duurzame oplossingen voor de organisatie en/of partijen in de keten. Ze is sustainable designer, innovator én enthousiast trainer. Crista verzorgt het vak 'Duurzame business cases' in de module 'License-to-operate'.

Christa geeft deelnemers de handvaten mee om duurzaamheid te integreren in zakelijke besluitvorming en strategische planning. Met het oog op een succesvolle en duurzame bijdrage aan de energietransitie. In de module 'License-to-operate' leert ze deelnemers effectief te opereren in de energietransitie van de gebouwde omgeving. Naast de financiële kant maak je kennis met relevante wet & regelgeving, en leer je ook hoe je deze kunt toepassen in de praktijk. Na afronding kun je duurzaamheidsrapportages analyseren en interpreteren, en weet je je kennis van subsidies en fiscale regelingen voor jouw organisatie of klant in te zetten.

 

“Succesvolle transities vragen om wendbare professionals. Ik geef deelnemers de tools om de transitie naar duurzaamheid soepel te laten verlopen.”

Steven Haveman MNLE

Steven Haveman

Onderzoeker bij het Lectoraat Organisaties in Digitale Transities (Hogeschool Utrecht)

Steven werkt als docent en onderzoeker bij de Hogeschool Utrecht. Als onderzoeker is hij actief bij het Lectoraat Organisaties in Digitale Transities en als docent is zijn thuisbasis de Master Next Level Engineering. Steven is docent van de module ‘Data analytics – Inzet van energiedata’.

Steven behaalde een doctoraat in Systems Engineering aan de Universiteit Twente, gericht op het gebruik van modellen en simulaties in conceptueel systeemontwerp. Hij heeft zowel mechatronische als socio-technische systemen onderzocht. Steven is als Systems Engineer en System Architect actief geweest in de ontwikkeling van autonome voertuigen, zowel in de logistiek als in de mobiliteit. Sinds 2022 is hij werkzaam bij de HU bij de Master Next Level Engineering, waar hij onder meer Systems Engineering doceert. Ook doet hij - bij het lectoraat Organizations in Digital Transitions - onderzoek naar lokale energiegemeenschappen. Met expertise in systems engineering, modelleren & simuleren geeft Steven invulling aan de module ‘Data analytics’. Steven heeft als doel om verschillende stakeholders bij elkaar te brengen en daarbij een gedeeld begrip te kweken. Dit draagt bij aan meer gedragen en beter geïnformeerde beslissingen om de wereld om ons heen te verbeteren. Met expertise in systems engineering, modelleren & simuleren geeft Steven invulling aan de module ‘Data analytics’. Steven heeft als doel om verschillende stakeholders bij elkaar te brengen en daarbij een gedeeld begrip te kweken. Dit draagt bij aan meer gedragen en beter geïnformeerde beslissingen om de wereld om ons heen te verbeteren.

 

“Ik wil graag samen met jullie ontdekken hoe en op welke manier data kan worden vertaald naar kennis om zo de energietransitie verder te versnellen!”

Martin Mooij

Martin Mooij

Head of Certification and Projectmanager Paris Proof at Dutch Green Building Council

Martin is opgeleid als architect aan de TU Delft, werkte onder andere als projectontwikkelaar bij systeembouwer Fort Bouw en adviseur bij Ecofys. In zijn huidige rol bij Dutch Green Building Council werkt hij als programma manager aan Paris Proof, een programma gericht op een CO2 neutrale gebouwde omgeving in 2040. Binnen de module ‘License-to-operate’ richt hij zich op ontwikkelingen in de regelgeving en initiatieven om duurzaamheid te certificeren.

Het is belangrijk om duurzaamheid meetbaar te maken door concrete doelen te stellen en deze ook na te leven. Onder het motto: ‘Wat je niet kunt meten, kun je niet verbeteren’. Concrete doelen en SMART-e criteria zijn steeds belangrijker, nu partijen zich moeten verantwoorden over duurzaamheidsbeleid en prestaties. In de opleiding Integraal Manager Energietransitie wordt juist hieraan veel aandacht besteed. De ontwikkelingen in de regelgeving en initiatieven om duurzaamheid te certificeren komen terug in de colleges.

“Ik geef deelnemers handvaten om met duurzaamheid aan de slag te gaan en een versnelling in de transitie van de organisatie te bereiken.”

 
Jorik van de Waerdt

Jorik van de Waerdt

Team Lead Enery Management BAM Energy Systems

Jorik werkt bij BAM Energy Systems waar hij als Team Lead Energy Management verantwoordelijk is voor de uitvoering van energiemanagement binnen diverse grote, complexe bouwprojecten. Met zijn achtergrond in Sustainable Energy Technology en jarenlange ervaring met duurzame energie systemen in de gebouwde omgeving geeft hij invulling aan de module ‘Techniek’. 

Jorik ziet dagelijks de urgentie om bij te dragen aan de opschaling van de energietransitie bij wooncomplexen en utiliteitsbouw. Het begint allemaal bij het gebouw. De kwaliteit van de gebouwschil, de invloed van licht, warmte, lucht en vocht zijn essentiële elementen. Je leert in Jorik’s colleges hoe je onderzoeksresultaten op het gebied van fysische systemen kunt interpreteren. En hoe je je eigen conclusies trekt over de invloed van de elementen op het energiesysteem.

 

“Er is behoefte aan mensen die een stap verder willen zetten als energiemanager, die organisaties future-proof willen maken. Ik draag graag een steentje bij aan de energietransitie van Nederland.”

Mark Overdijk

Mark Overdijk

Consultant Energy Transition Royal HaskoningDHV

Als Consultant Energy Transition bij Royal Haskoning helpt Mark zijn opdrachtgevers met het verduurzamen van gebouwen. Eerder rondde hij de opleiding Sustainable Energy Technology aan de TU Eindhoven af en deed ervaring op als EPA-W adviseur. 

Nog geen 10 jaar geleden was duurzaamheid in de bouwsector geen gemeengoed. Hoe anders is het nu. Verduurzamen is een business case geworden. Verduurzaming levert wel degelijk iets op; een lagere energierekening, verbeterd comfort of groene reclame. 
Als energie adviseur helpt Mark zijn opdrachtgevers met het verduurzamen van hun gebouwen. Dit begint bij het inzichtelijk maken waar de energie naartoe gaat, om zodoende te kunnen bepalen hoe deze energie bespaard en/of fossielvrij gemaakt kan worden. In de module ‘Techniek’ verzorgt Mark colleges over de fysische eigenschappen van een gebouw. 

“We zullen de komende jaren ontzettend veel werk hebben aan de energietransitie, dus hoe meer mensen hier kennis van hebben en aan kunnen bijdragen, hoe beter!”

 

Na deze opleiding

Na succesvolle afronding van de opleiding Integraal Manager Energietransitie ben je goed voorbereid om je carrière naar een hoger niveau te tillen. Je kunt nieuwe uitdagingen aangaan, innovatieve projecten leiden en een sturende rol spelen in de energietransitie in de gebouwde omgeving.

Je hebt kennis en vaardigheden om de drijvende kracht te zijn achter de energietransitie. Problemen benader je vanuit meerdere invalshoeken. Je combineert expertise in installatietechniek, bouwkunde en data-analytics en weet effectief en met mandaat verandering te brengen in de gebouwde omgeving. Je hebt inzicht in en begrip van de belangen van stakeholders. Als volwaardig gesprekspartner voor overheden, specialisten, toeleveranciers en partners, geef je sturing, adviseer je en organiseer je.

Na afronding van deze opleiding ben je als projectleider of -manager beter in staat om energietransitieprojecten binnen de gebouwde omgeving vorm te geven. Als vastgoedbeheerder of -manager vergroot je je expertise om de woningvoorraad te verduurzamen. Energiemanagers en -adviseurs weten organisaties mee te nemen naar een meer duurzame toekomst en kunnen organisaties beter ondersteunen om ambitieuze doelstellingen voor energietransitie te behalen. Ook beleidsmedewerkers van overheden dragen effectiever bij aan het realiseren van doelstellingen.

De opleiding is bij Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (onderdeel CPION) als post-hbo-opleidingen geregistreerd als officiële Registeropleiding. Kandidaten die de opleiding Integraal Manager Energietransitie succesvol hebben doorlopen krijgen een post-hbo-diploma van Stichting Post HBO Nederland.

Overige informatie

De cursus Integraal Manager Energietransitie kost € 7.000, vrij van btw. Hier zijn de lesmaterialen bij inbegrepen. Eventuele parkeerkosten zijn exclusief.

GELUK (Gezonde Duurzame Leefomgeving Utrecht Kennisconsortium) is een nieuw samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen en bedrijven dat de komende vier jaar in de provincie Utrecht de transitie naar een gezonde en duurzame leefomgeving een slinger geeft. Hogeschool Utrecht maakt deel uit van dit samenwerkingsverband en heeft met deze opleiding Integraal Manager Energietransitie de lead genomen in de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijsaanbod. Meer lezen? Bezoek de website Wij Zijn GeLUK.

Waarom Integraal Manager Energietransitie bij de HU?

  • Kies voor een erkend diploma

    Met het post-hbo diploma kun je doorgroeien in je vakgebied én je maatschappelijke impact vergroten.

  • Pas je kennis meteen toe

    Werk aan je eigen praktijkcase. Pas de kennis en vaardigheden die je opdoet toe in een project dat voor jou relevant is.

  • Docenten uit de praktijk

    Docenten met theoretische kennis, maar ook diepgaand begrip van de praktijk. Gedreven om jou te helpen groeien in dit dynamische vakgebied.

Interesse in de opleiding Integraal Manager Energietransitie?