High Intensive Care Psychiatrie

Het onvrijwillig opgenomen worden in een psychiatrische kliniek kan voor veel patiënten een stressvolle situatie zijn. Deze, vaak niet zelf gekozen zorgcontext, kan leiden tot conflicten en escalaties die weer nieuwe dwangtoepassingen tot gevolg kunnen hebben.

Conform de huidige zorgstandaarden zijn de centrale uitgangspunten tijdens de psychiatrische ontregeling: maximaal contact behoud, minimaliseren van de schade van de crisis en tijdig en effectief inzetten van de-escalatie interventies. Dit vraagt om een balans van specifieke, generieke en reflectieve vaardigheden van H-IC studenten.

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Handig om te weten

Startmoment 8 november 2023
Lesdata Woensdag is de vaste lesdag. Vrije dagen conform vakantiedata Midden Nederland.
Studie-investering 15 - 20 uur per week (inclusief colleges)
Kosten € 6502 (vrij van btw)
Deelnemers 12-25
Locatie Koningsbergerstraat 9 Utrecht
Diploma Post bachelor-certificaat
Prijsinformatie Dit bedrag is inclusief catering (koffie, thee en luncharrangement) tijdens opleidingsdagen.

Opleidingsinhoud

De H-IC opleiding is gestoeld op de 21 competenties uit de landelijke H-IC monitor. Klinisch redeneren, richtlijn hanteringen en wetenschappelijke vaardigheden zoals schrijven en het zoeken en beoordelen van wetenschappelijke literatuur krijgen in deze post-hbo opleiding aandacht.

De opleiding bestaat uit specifieke, generieke en reflectieve modules en het onderdeel praktijkleren.

Specifieke module

 • Systeem- en herstelgericht werken
 • Wetgeving en ethiek
 • Risico-evaluatie en risico-management
 • De-escaleren van crisisgedrag

Generieke module

Praktijkgericht onderzoek

Reflectieve module

Professionele Identiteit

Praktijkleren

Competentie ontwikkeling

Een H-IC verpleegkundige dient zich te onderscheiden door de overstijgende wijze van klinisch redeneren. Hiervoor wordt tijdens het opleidingstraject de cursist veelvuldig uitgedaagd om op hoog complex niveau klinisch te redeneren. We streven naar interactie en uitwisseling van best-practices. De modules worden afgesloten met een toets. Toetsing geschied onder andere door middel van schriftelijke opdrachten, reflectie-opdrachten en het doen van een praktijkonderzoek op de eigen afdeling.

Modules

De post-bachelorcursus High Intensive Care Psychiatrie bestaat uit vier modules.

Bekijk de modules

Toelating

Je bent direct toelaatbaar met een bachelor diploma Verpleegkunde of een bachelor diploma Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Daarnaast werk je bij aanvang van de opleiding minimaal 18 uur per week binnen de directe patiëntenzorg op een acute opname afdeling (H-IC). Voldoe je niet aan de toelatingseis bachelor? Voor studenten met een MBO Verpleegkunde diploma is het ook mogelijk om de H-IC opleiding te volgen mits er een digitaal intake-assessment met een docent van de H-IC opleiding heeft plaats gevonden. Bij dit intake-assessment (via beeldbellen) zijn zowel de teammanager van de student, alsmede de student aanwezig zodat reeds aanwezige H-IC competenties, verwachtingen en persoonlijke doelen vanuit meerdere perspectieven besproken kunnen worden.

Docenten

De modules worden gegeven door hogeschooldocenten die hun sporen hebben verdiend in relevante praktijksettingen en onderzoeksprogramma’s. De betrokken docenten hebben een aantoonbare actieve bijdrage gehad in de ontwikkeling en verfijning van diverse best practices in de acute GGZ.

Na deze opleiding

Je wordt opgeleid tot een wendbare H-IC zorgprofessional die in staat is om in complexe en onvoorspelbare situaties (crisis)zorg te initiëren en te verlenen. Na succesvolle afronding van de opleiding kun je –onder hoge druk- een gewogen afweging maken tussen wel of niet inzetten van interventies en je toont strategisch leiderschap en visie op het gebied van acute psychiatrische zorg.

Heb je al een post-hbo opleiding gevolgd bij Verpleegkundige Studies en wil je nog een andere post-hbo opleiding volgen? Kijk dan naar de toelatingseisen van die opleiding en vul onderstaand contactformulier in. De studieleider van de betreffende opleiding neemt contact op.

Overige Informatie

De post-hbo opleiding kost € 6502, vrij van btw.

Van belang bij deze opleiding is de transfer van de theorie naar de praktijk, wat je vandaag leert kan je morgen toepassen. Om deze visie te verwezenlijken is het noodzakelijk dat je bij aanvang van de opleiding minimaal 18 uur per week werkzaam bent als zorgprofessional op een acute opname afdeling in de psychiatrie.

Waarom High Intensive Care Psychiatrie

 • Leer van andere disciplines

  Verpleegkundigen en SPH’ers worden samen opgeleid. Leren van elkaar en dit omzetten naar een gedeeld vocabulaire bevordert hoogwaardige psychiatrische crisiszorg.

 • Praktijkgericht onderwijs

  Wat je vandaag leert kan je morgen toepassen; de wisselwerking tussen studie en werk is van groot belang omdat daardoor de theorie gestalte krijgt.

 • Een unieke opleiding

  Uitsluitend in Engeland en Australië zijn vergelijkbare acute klinische psychiatrie onderwijstrajecten beschikbaar.

Interesse in de post-hbo opleiding High Intensive Care Psychiatrie?

Vragen over de opleiding?