Docent NT2 voor ISK, VO en MBO

Het leren van Nederlands als tweede taal (NT2) aan jong-volwassenen tweedetaalleerders (12-22 jaar) is een vak apart.
Via deze éénjarige post-bacheloropleiding Docent NT2 voor ISK, VO en MBO kun je jezelf scholen in NT2-onderwijs en jezelf verder ontwikkelen als NT2-docent.

Aziatisch ogende leerling in de klas

Met deze opleiding richt je je op anderstalige jongeren in de ISK die uiteindelijk doorstromen naar het reguliere onderwijs of die daar net gestart zijn. Doordat deze opleiding gegeven wordt door ervaren lerarenopleiders, kun je professionaliseren en doorgroeien in het NT2-onderwijs. In deze opleiding is een betere aansluiting op het reguliere (vervolg)onderwijs een belangrijk aandachtspunt. Ook sluit de opleiding aan op het door de beroepsvereniging BVNT2 uitgewerkte Beroepsprofiel ISK docent (mei 2019).

Handig om te weten

Startmoment September
Lesdata 18 lesdagen: om de 2-3 weken op vrijdag van 9.30 tot 15.00 uur
Studie-investering 12 uur per week (inclusief colleges)
Kosten

€ 4080 (vrij van btw)

Deelnemers 20-26
Locatie Padualaan 97 Utrecht , Incompany
Diploma Post-bachelorcertificaat NT2-docent voor jongvolwassenen

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

Het programma bestaat uit een éénjarige post-bacheloropleiding (30 EC's), waarin NT2-theorie en NT2-didactiek gericht wordt op de kenmerken van schoolgaande jongeren. Uitgangspunt is een duaal traject: je geeft tijdens de opleiding les op een ISK of aan tweedetaalleerders in het VO/MBO-onderwijs.

In zes modules komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Tweedetaalverwerving, NT2-didactiek en jongvolwassen leerders , ERK en het referentiekader van Meijerink
 • Mondelinge taalvaardigheid: spreken, gesprekken voeren,luisteren en uitspraak
 • Schriftelijke taalvaardigheid: lezen, schrijven, woordenschat en grammatica 
 • Verdieping NT2-didactiek jongvolwassenen: differentiëren, samenwerkend leren en aanleren van schoolse vaardigheden, taalgericht vakonderwijs en vakgericht taalonderwijs
 • NT2-docent verbreding en verdieping: alfabetisering en laaggeletterdheid, interculturele gespreksvoering en keuzeworkshops
 • NT2-docent en evaluatie: voortgang en toetsen en praktijkonderzoek

Dit traject is ook incompany te volgen voor teams van ISK-docenten. Schoolbestuurders kunnen contact opnemen met Yvonne Langendoen voor meer informatie.

Toelating

Om deze opleiding voor ISK, VO en MBO te volgen, moet je NT2-lessen geven aan klassen op een ISK, in het VO of op het MBO. Daarnaast beschik je over een pabo-diploma, een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) of een tweedegraads- bevoegdheid. Verder is minimaal C1 op taalniveau voor Nederlands nodig om de opleiding succesvol af te ronden.

Docenten

Je krijgt les van ervaren NT2-lerarenopleiders van Hogeschool Utrecht. Zij beschikken over brede kennis van het werkveld, en combineren dit met jarenlange ervaring in de reguliere NT2-opleidingen en het NT2-nascholingsaanbod.

Foto van Yvonne Langendoen

Yvonne Langendoen

Opleider docenten Nederlands en NT2 bij Hogeschool Utrecht

Yvonne Langendoen werkte als docent Nederlands op de Internationale Schakelklas (ISK) in Utrecht. Nu begeleidt zij nu stagiaires die docent willen worden. Daarnaast is zij docentenopleider voor de opleiding docent Nederlands bachelor en voor de post-hbo opleiding tot NT2-docent. Yvonne heeft hierdoor veel ervaring in het begeleiden van studenten in hun ontwikkeling tot leraar Nederlands tweedegraads en tot NT2-docent.
Mieke Lafleur, opleider docenten NT2, Hogeschool Utrecht

Mieke Lafleur

Docent NT2

Mieke Lafleur studeerde Nederlandse taal- en letterkunde. Zij houdt zich bij het Instituut Archimedes bezig met taalgericht vakonderwijs in alle opleidingen. Ze maakt daarnaast deel uit van het Lectoraat Meertaligheid en Onderwijs. Eerder was zij docent en inhoudelijk coördinator NT2 aan een ROC en trainer/adviseur bij een onderwijsadviesdienst. Specialisaties zijn de ontwikkeling van leermiddelen, het uitzetten van leerlijnen, taalbeleid en meertaligheid.

Als docent kun je veel bijdragen aan de taalontwikkeling van leerlingen en hen daarmee een basis geven waarmee zij al hun capaciteiten kunnen benutten. Dit besef en deze vaardigheden wil ik aan docenten overdragen.

Na deze opleiding

Na de post-bacheloropleiding Docent NT2 voor ISK, VO en MBO ben je een startbekwaam NT2-docent volgens het competentieprofiel NT2-docent zoals beschreven bij de vakinhoudelijke (A) en de pedagogisch-didactisch (B) competenties van de BVNT2 (2005). Voor de C-specialisatie sluit de opleiding aan bij het beroepsprofiel ISK-docent (BVNT2, 2019). Je ontvangt een certificaat van bekwaamheid als NT2-docent voor (jong)volwassenen. Dit certificaat is erkend door de beroepsvereniging BVNT2. In aanvulling op een pabo-diploma leidt dit tot een ontheffing van de eis van de tweedegraadsbevoegdheid voor het lesgeven op de ISK.

Je kunt:

 • de opgedane kennis over NT2-theorie en -didactiek gericht toepassen in je lespraktijk met jongvolwassen tweedetaalleerders
 • je NT2-vakinhoudelijke en didactische keuzes verantwoorden
 • op grond van de inhoud van de opleiding reflecteren op je eigen vakinhoudelijk en didactisch handelen als NT2-docent in het onderwijs aan jongvolwassen tweedetaalleerders

Voor de certificering moet je alle modules actief hebben gevolgd en de eindopdrachten en reflectieopdrachten voldoende hebben uitgevoerd. Je krijgt het door de BVNT2 erkende post-bachelorcertificaat NT2-docent voor (jong)volwassenen.

Overige informatie

NT2 voor ISK, VO en MBO kost € 4080, vrij van btw. Daarnaast is er verplichte literatuur. Dit kost je ongeveer € 200.

Dit is een duale opleiding (werken en leren), bedoeld voor docenten die lesgeven aan jongvolwassen tweedetaalleerders. Opgedane kennis en vaardigheden kun je direct toepassen in je eigen lespraktijk. Door de combinatie van plenaire bijeenkomsten, een rijke digitale leeromgeving en leerteamleren met een vaste groep medestudenten leer je op verschillende manieren je NT2-onderwijs verbeteren. De opleiding wordt gegeven door deskundige lerarenopleiders met NT2-praktijkervaring en kennis van het (NT2-)onderwijsveld.

Waarom Docent NT2 voor ISK, VO en MBO bij de HU?

 • Speciaal voor ISK, VO en MBO

  Dit is een intensief en actueel opleidingstraject met als basis het competentieprofiel van de ISK-docent. In aanvulling op een pabo-diploma leidt dit tot een ontheffing van de eis van de tweedegraadsbevoegdheid voor het lesgeven op de ISK.

 • Direct toepasbaar in de praktijk

  De combinatie werken en leren maakt dat je in een jaar tijd je werkpraktijk kunt verbeteren en stof uit de opleiding meteen kunt toepassen.

 • Blended learning

  Naast de 18 plenaire bijeenkomsten, leer je ook in leerteams en via de online omgeving van Hogeschool Utrecht. Zo kun je altijd studeren wanneer het jou uitkomt.

Meer weten over dit traject?

Certificering

Deze opleiding wordt door de HU gecertificeerd waarbij het certificaat erkend wordt door de beroepsvereniging BVNT2. Je registreert je na certificering in het Register NT2-docenten van de BVNT2.

Padualaan 97, Utrecht Science Park

Interesse in de opleiding Docent NT2 voor ISK-docenten?

Meer weten over dit traject?